Afwijzing bezwaarschrift

Ingediend door admin op ma, 11/28/2011 - 23:00

Twee maanden geleden diende het NMI een bezwaarschrift in tegen de beƫindiging van de langjarige rijkssubsidie en het wegvallen uit de nieuwe basisinfrastructuur. Ook maakte het NMI bezwaar tegen de karakterisering van de collectie van het NMI, als een verzameling van slechts lokaal belang. In een brief van de staatssecretaris van OCW, gedateerd 1 november 2011, wordt het bezwaar afgewezen. Wel biedt de staatssecretaris zijn excuses aan omdat hij het nationale en internationale belang van de collecties eerder niet heeft onderkend.

Brief staatssecretaris pdf

29 november 2011