Galaconcert GeNeCo

Ingediend door admin op do, 09/01/2011 - 23:00

LogoHet Genootschap van Nederlandse Componisten (GeNeCo) bestaat in 2011 honderd jaar. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft het GeNeCo een Galaconcert georganiseerd met onder meer een werk van componist Jan van Gilse de oprichter van het Genootschap en waarvan het NMI het archief beheert.

Hare Majesteit de Koningin zal bij het concert aanwezig zijn.

GeNeCo
Honderd jaar geleden kwamen Jan van Gilse en zeven andere componisten bij elkaar om een beroepsvereniging op te zetten die zich in zou zetten voor de juridische, culturele en maatschappelijke positie van de Nederlandse componist. De doelstellingen van de vereniging waren: de Nederlandse muziek meer bekendheid te geven, criteria op te stellen voor de vakbekwaamheid van componisten, hun werk te beschermen en een sociaal vangnet te creëren. Een van de eerste ‘wapenfeiten' van het GeNeCo was de oprichting van een bureau dat zich speciaal met het incasseren van auteursrechten moest gaan bezighouden, het Bureau voor Muziekrecht, oftewel: BUMA.

Het GeNeCo is sinds 2006, samen met de organisaties Componisten 96 en de Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM), verenigd in de Unie van Componisten. Jaarlijks reikt het genootschap de Henriëtte Bosmansprijs uit, een aanmoedigingsprijs voor een veelbelovend componist.

Galaconcert
Onder de titel ‘100 jaar Toekomstmuziek' zal het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Etienne Siebens werken spelen van Nederlandse componisten van de afgelopen 100 jaar.

Programma:
Lex van Delden - Symfonie nr. 3
Mayke Nas - No reason to panic
Henriëtte Bosmans - Concertino voor piano en orkest. Solist Ralph van Raat.
Jan van Gilse - Symfonie nr. 1

Jubileumboek
Tijdens het Galaconcert neemt oud burgemeester Job Cohen het eerste exemplaar van de jubileumuitgave 100 jaar Genootschap van Nederlandse Componisten in ontvangst. Het boek beschrijft de geschiedenis van het Genootschap en staat stil bij het heden. In 1911 ging het GeNeCo voortvarend van start. Het stond niet alleen aan de wieg van Buma, maar ook van het documentatiecentrum voor Nederlandse muziek (Donemus) en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst (tegenwoordig Fonds Podiumkunsten). In het jubileumboek staat Konrad Boehmer stil bij de wetten van de bureaucratie die de geschiedenis van het Genootschap zouden bepalen. Sander van Maas schetst de ontwikkeling van de muziek in Nederland aan de hand van compositorische vondsten aangedragen door veertien componisten. Tot slot beschrijft Floris Don aan de hand van vijf portretten het beroep van componist anno 2011.

Op de foto (v.l.n.r.): Henriëtte Bosmans, Karel Mengelberg, Guillaume Landré en Koningin Juliana
Op de foto (v.l.n.r.): Henriëtte Bosmans, Karel Mengelberg, Guillaume Landré en Koningin Juliana.

19 augustus 2011