Beslissing op bezwaar

Ingediend door admin op vr, 06/01/2012 - 17:22

Tegen de voorgenomen beëindiging van de subsidie per 1 januari 2013 diende het NMI op 31 januari 2012 een bezwaarschrift in. De staatssecretaris laat in een brief d.d. 22 mei 2012 weten in het bezwaar geen aanleiding te zien op zijn eerder genomen besluiten terug te komen. Hij schrijft onder meer:

'Dat het kabinet ervan uitgaat dat de opgebouwde collecties en archieven bij musea of andere culturele instellingen kunnen worden ondergebracht, leidt evenwel niet tot een financiële verplichting voor het kabinet. Het is immers geen rijkscollectie.'

Lees de volledige brief pdf

Het bestuur beraadt zich op een reactie.

1 juni 2012