De zaak tegen Willem Mengelberg

Ingediend door admin op wo, 03/28/2012 - 14:00

Op vrijdag 23 maart hield oud-strafrechter Frederik Heemskerk bij het Nederlands Muziek Instituut voor de Willem Mengelberg Vereniging een lezing over ‘De zaak tegen Willem Mengelberg'.

Mengelberg was uitermate populair in Nederland, maar door zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hier een einde aan. In 1947 werd hij gevoelig gestraft door een zuiveringscollege, de Centrale Ereraad, die hem een dirigeerverbod oplegde van zes jaar.

Prangende vragen
Frederik Heemskerk probeerde naar aanleiding van de stukken die hij bestudeerd heeft van dit zuiveringsproces, antwoord te geven op een aantal prangende vragen, zoals:
• Wat werd Mengelberg nu precies verweten?
• Kreeg hij een eerlijk proces?
• Waarvoor werd hij uiteindelijk gestraft?
• Was die straf terecht?

NRC
Voor muziekjournalist Kasper Jansen, die aanwezig was bij de lezing van Heemskerk, was dit aanleiding voor een kort verslag in NRC-Handelsblad van 24 maart 2012. Vanwege de foutieve weergave stuurde Frits Zwart een correctie naar het NRC, die niet werd gepubliceerd:

‘Geachte heer Zwart,

Hartelijk dank voor de toezending van uw brief. Wij moeten u echter berichten dat wij deze niet zullen plaatsen. Onze voorkeur is uitgegaan naar andere bijdragen. Wel hebben wij uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar Kasper Jansen.

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,
Redactie Opinie
NRC Handelsblad'

Volledige bijdragen
De bijdragen van Kasper Jansen en Frits Zwart zijn hier te lezen:
'Mengelberg werd slecht berecht' alt(Kasper Jansen, NRC 24 maart 2012)
Het proces van Mengelberg alt(repliek Frits Zwart)

28 maart 2012