NMI naar bestuursrechter

Ingediend door admin op di, 06/12/2012 - 14:18

Het beroep ging met name om de procedurele kant rond het afschaffen van langjarige subsidies. In eerste instantie werd het bezwaar hiertegen vorig jaar door het ministerie afgewezen. Om die reden is het NMI naar de bestuursrechter gestapt. Het NMI werd vertegenwoordigd door prof. mr. Klaas de Vries (voorzitter bestuur) en dr. Frits Zwart (directeur).

Enkele citaten uit het betoog van Klaas de Vries:

"Ondanks de op vele plaatsen door de staatssecretaris beleden zorg voor erfgoed en ondanks de nationale en internationale kwaliteit van de collectie biedt de staatsecretaris het NMI ook in het nieuwe subsidiestelsel geen plaats. Het bestuur acht zowel deze handelwijze, als het niet handelen in overeenstemming met nadrukkelijk in de nota's van de staatssecretaris genoemde criteria in strijd met de noodzakelijke zorgvuldigheid."

"De over elkaar heen buitelende en innerlijk tegenstrijdige besluitvorming maakte een ordentelijke voorbereiding op een eventueel intredende nieuwe situatie niet mogelijk. Ernstig is in dit verband dat de staatssecretaris verwachtingen heeft gewekt, c.q. toezeggingen gedaan, die hij niet waarmaakt. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij is ook de Tweede Kamer onjuist voorgelicht."

"Door met elkaar strijdige mededelingen te doen heeft de staatssecretaris de rechtszekerheid van het NMI geschaad en aangetoond met onduidelijke en tegenstrijdige motiveringen te handelen."

"Conclusie: Op grond het betoogde in het beroepschrift en het hierboven gestelde, verzoekt het bestuur van het NMI uw rechtbank het besluit van de staatssecretaris te vernietigen en het subsidiair daartoe te leiden dat de geleden of te lijden schade voor het NMI door het rijk volledig wordt vergoed, en meer subsidiair dat in het subsidiestelsel een plaats wordt ingeruimd voor het NMI."

Lees de integrale tekst van het betoog pdf dat namens het NMI ter zitting van 11 juni 2012 door Klaas de Vries werd gehouden.

De bestuursrechter zal binnen zes weken uitspraak doen.

12 juni 2012