Onderzoekers aan het woord

Ingediend door admin op do, 02/02/2012 - 13:00

Joyce Kiliaan, musicus en musicoloog, werkt al sinds begin jaren ‘90 aan een biografie van Marius Flothuis.

“Tot het jaar van zijn overlijden in 2001 heb ik als zijn biograaf honderden bandopnames gemaakt van gesprekken die ik met hem voerde over zijn zeer rijke en bewogen leven. Al tijdens zijn leven heeft hij mij ruim voorzien van allerhande documenten.

Flothuis was tijdens zijn leven niet alleen artistiek leider van het Concertgebouworkest, maar ook componist en hoogleraar muziekwetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ontelbare contacten met mensen uit de muziekwereld hun neerslag gevonden hebben in duizenden brieven en andere documenten. Flothuis liet na zijn overlijden zijn immense archief na aan het NMI.

Enkele jaren geleden heb ik met instemming van zijn nabestaanden toegang gekregen tot dit archief. Inmiddels heb ik alle aanwezige correspondentie (duizenden documenten waaronder brieven van beroemde componisten, musici, dirigenten en musicologen) en alle publicaties van zijn hand gelezen. Zeer indrukwekkend zijn de documenten die zijn lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog illustreren. Zo heb ik eindelijk overzicht over Flothuis’ nalatenschap, en kan ik de feiten uit de vele gesprekken, interviews en artikelen in de media nu staven aan de hand van verschillende documenten. Daardoor vind ik ondersteuning voor het nuanceren en objectiveren van mijn onderzoek.

Op dit moment bestudeer ik zijn muziekmanuscripten in de met een camera bewaakte studiezaal, of, zoals een ingewijde mij toevertrouwde, in ‘het aquarium’.

Het belang van het Flothuis-archief ligt vooral in zijn compleetheid en rijkdom. Het is een mer à boire voor onderzoekers en musici die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse muziekcultuur van de vorige eeuw. 

De getuigenissen die in het NMI liggen opgeslagen, zijn onontbeerlijk voor de Nederlandse geschiedschrijving. Immers, de Nederlandse muziekcultuur is een onlosmakelijk deel van de bredere Nederlandse maatschappij. Hopelijk blijft de toegankelijkheid van dit instituut, geleid door zeer professionele krachten, in de toekomst gewaarborgd.”

Archief Marius Flothuis »

1 februari 2012

joyce_kiliaan

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.