Persbericht 'Huis voor de Nederlandse muziek'

Ingediend door admin op vr, 02/24/2012 - 14:08

Het Nederlands Muziek Instituut heeft bij het ministerie van OC&W subsidie aangevraagd om het nationaal muzikaal erfgoed te kunnen bewaren en voor publiek toegankelijk te maken. Het NMI heeft deze aanvraag gedaan binnen het ‘museale bestel' in de nieuwe basisinfrasctructuur. Het NMI neemt in deze aanvraag de uitgavetaken van Donemus mee. Donemus is het ‘label' waaronder na 1945 bijna alle Nederlandse muziek is uitgegeven.

Daarmee wordt het NMI niet alleen hét nationale collectie-instituut voor het muzikaal erfgoed, maar ook voor de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. De aanvraag bestrijkt het volledig spectrum van het conserveren van archieven (met manuscripten van grote componisten uit het verleden zoals Wagenaar, Röntgen), tot en met het promoten en ontsluiten van het nieuwste repertoire, gespeeld op internationale vooraanstaande podia.

Hoewel de staatssecretaris voor cultuur deze enig overgebleven optie als een ‘muizengaatje' typeerde, heeft het NMI vertrouwen in de bundeling van NMI en Donemus zoals neergelegd in de plannen. Ambitieus, maar ook realistisch en kernachtig. Het NMI heeft de kosten weten te drukken door inzet van vrijwilligers, vergroten van de zelfwerkzaamheid van componisten en een sterke efficiencyslag in de bedrijfsvoering.

De bundeling van de historische collecties van het NMI met de zeer uitbreide catalogus van Donemus alsmede de expertise van beide instellingen maakt het NMI klaar voor een nieuwe toekomst. Hiermee kan een ‘huis voor de Nederlandse muziek' worden gerealiseerd.

Het NMI en Donemus werken al jaren nauw samen en zijn betrokken bij tal van muzikale evenementen en projecten.

De aanvraag is op 1 februari ingediend en zal getoetst worden door de Raad voor Cultuur. Het advies wordt verwacht in mei en rond Prinsjesdag zal door de staatssecretaris een beslissing worden genomen.

PDF versie PDF »

24 februari 2012