Belastingvoordeel

Ingediend door admin op di, 07/10/2012 - 14:36
Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Deze wet bevat een aantal maatregelen die giften aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling extra aantrekkelijk maken. De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft een dergelijke culturele ANBI-status. Klik hier (instelling: Nederlands Muziek Instituut plaats: Den Haag) voor een controle bij de Belastingdienst.

De erkenning als culturele instelling betekent dat giften en schenkingen aan het NMI voor 125% aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en zelfs 150% voor de vennootschapsbelasting, de zogeheten multiplier op giften aan cultuur. Er zijn wel maxima verbonden aan de bedragen die voor de belasting als gift afgetrokken kunnen worden.

Particulieren
Voor particuliere gevers geldt, dat bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gedane gift aftrekbaar is. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk aan het NMI heeft geschonken. Deze verhoogde aftrek is van toepassing op een maximum aan giften van € 5.000. Voor giften hoger dan € 5.000 is dus de aftrek van 100% van toepassing.

Rekenvoorbeeld voor Particulieren
U schenkt € 1000
Uw aftrekpost € 1250
Fiscale teruggave bij 52% €   650
U betaalt in feite €   350

Een rekenvoorbeeld gebaseerd op uw inkomen en leeftijd kunt u uitrekenen op de schenkcalculator.

Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u in 2012 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het NMI. Periodieke giften zijn zonder drempel en maximum aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Bij een jaarlijkse bedrag vanaf € 150 neemt het NMI de notariskosten voor zijn rekening.

Uw eenmalig gift is slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking.

Bedrijven
BV's, NV's, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan een ANBI aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Meer informatie over aftrekbaarheid van giften aan een ANBI op de website van de Belastingdienst.