archieven.jpg

Geef om muzikaal erfgoed!

Deze pagina zal binnenkort herzien worden.

Het Nederlandse Muziek Instituut (NMI) is het nationale collectie-instituut voor muzikaal erfgoed en hedendaagse Nederlandse klassieke muziek.

Het NMI is het enige collectie-instituut in Nederland met de kerntaak het nationale muzikaal erfgoed te verzamelen, te bewaren, te conserveren, te ontsluiten, beschikbaar te stellen, te presenteren en de bekendheid van de Nederlandse klassieke muziek te vergroten. Daarnaast streeft het NMI ernaar het gebruik van de collecties te bevorderen, zowel door de professionele muziekwereld als door muziekliefhebbers.

Schenken aan het NMI betekent bijdragen aan het behoud en levend houden van het muzikaal erfgoed in Nederland, ook voor toekomstige generaties van musici, wetenschappers en overige geïnteresseerden.

Geef om het behoud van muzikaal erfgoed van de Nederlandse muziek en steun het NMI in de vorm van een schenking, legaat of erfenis. Voor grotere giften zijn verschillende invullingen mogelijk waarover wij graag met u in gesprek gaan.

Uw schenking komt volledig ten goede aan het NMI. Ook ondernemingen, verenigingen en stichtingen kunnen schenkingen doen. Voor relaties met bedrijven en/of organisaties maken wij graag afzonderlijke afspraken, om uw wensen en ideeën zorgvuldig in kaart te brengen.

De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften en erfenissen. Schenken aan de stichting is fiscaal aantrekkelijk, u kunt uw gift onder voorwaarden aftrekken van de belasting.