agenda.jpg

Project Speelmuziek van start

Na toekenning van een subsidie in het kader van Digitaliseren met Beleid.

Het NMI en het Meertens Instituut (Amsterdam) verkregen in november 2009 subsidie in het kader van Digitaliseren met Beleid voor het uitvoeren van het ontwikkelingsproject Speelmuziek. Deze subsidie van het ministerie van OCW wordt door SenterNovem toegekend aan instellingen die strategisch en duurzaam gebruik van digitaal erfgoed mogelijk willen maken. In het project Speelmuziek wordt een unieke collectie speelmansboeken, bijeengebracht door de wiskundige en musicoloog dr. Christiaan C. Vlam (1916-1999), gedigitaliseerd en muzikaal doorzoekbaar gemaakt.

De collectie speelmansboeken van Vlam
Deze collectie, die het NMI in 2006 verwierf, bestaat uit 21 Nederlandse volksmuziek-handschriften uit de periode 1700-1900. Het zijn handschriften waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden. Deze manuscripten vormen de belangrijkste bron van onze kennis van de populaire muziek van die tijd. Musicoloog Prof. Dr. Louis Grijp stelde in 2006 vast dat de cultuurhistorische waarde van de collectie Vlam onmiskenbaar is, al is het alleen maar om het aantal unieke melodieën dat de collectie bevat (zie artikel Belangrijke aanwinst van speelmansboeken).

Uitbreiding Nederlandse Liederenbank
In het project Speelmuziek wordt de collectie gescand en online toegankelijk gemaakt op de website van het NMI. Omdat de collectie verband houdt met contemporain liedmateriaal, zal zij tevens worden ontsloten in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut, een omvangrijke, geavanceerde database die liederen en melodieën op talrijke manieren doorzoekbaar maakt. Met hulp van vrijwilligers zullen vele melodieën in muzikaal doorzoekbare notatie worden toegevoegd. Speelmuziek zoals in de collectie Vlam is een namelijk een waardevolle bron voor de grote groep zich op volksmuziek richtende musici in Nederland en Vlaanderen, een groep die uit honderden, zo niet duizenden, mensen bestaat. Deze actieve muzikanten hebben de expertise om de handschriften te interpreteren: zij kunnen als geen ander begrijpen wat de 18e- en 19e-eeuwse speellieden hebben bedoeld. In samenwerking met vrijwilligerscoördinator Mark van Nieuwstadt wordt de website van de Nederlandse Liederenbank uitgebreid met een speciaal op deze muzikanten gerichte module, waarin zij met web 2.0 technieken melodieën kunnen up- en downloaden en van commentaar voorzien.

Speelmuziek is gestart in januari 2010 en heeft een looptijd van twee jaar. Contactpersonen zijn This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (NMI) en This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Meertens Instituut).

Startbijeenkomst Project Speelmuziek Startbijeenkomst Project Speelmuziek

2 februari 2010