agenda2013.jpg

Samenwerking NMI en Haags Gemeentearchief

Op termijn is het de bedoeling dat de instellingen geheel integreren.

Het Nederlands Muziek Instituut zal in de komende maanden steeds nauwer gaan samenwerken met het Haags Gemeentearchief (HGA). Het NMI werd tot dit jaar gefinancierd met subsidie van de Gemeente Den Haag en het Rijk. De rijkssubsidie vervalt echter per 1 januari 2013. Voor het NMI betekent dit 60 procent minder subsidie.

De Gemeente Den Haag blijft zijn verantwoordelijkheid voor de muziekcollectie dragen en zal het NMI ook in de kunstenplanperiode 2013-2016 ondersteunen. Al met al moet het NMI flink snijden in de kosten. Meer dan de helft van het personeel zal daarbij in de komende maanden moeten afvloeien. Wat dit voor consequenties gaat hebben voor onder meer de dienstverlening, is nu nog niet te overzien.

Ondanks de forse beperking van de overheidssteun hoopt het NMI in de samenwerking met het HGA nog zoveel mogelijk van zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het HGA ziet de collectie van het NMI als een interessante kwalitatieve en kwantitatieve verbreding van de eigen collectie. Het HGA beheert eveneens belangrijke muziekarchieven zoals dat van Pia Beck, het Residentie Orkest en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, departement ‘s Gravenhage. De NMI-collectie trekt bezoekers uit binnen- en buitenland.

Er zal worden samengewerkt op het gebied van digitale ontsluiting van de collecties en op termijn in de dienstverlening aan het publiek. De collecties van het NMI blijven vooralsnog gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek. Wel is voorzien in een geleidelijke overbrenging van de collectie naar de depots van het HGA aan het Spui. Uiteindelijk is voorzien dat de instellingen geheel integreren.

Bezoekers van het NMI moeten de komende tijd rekening houden met een beperktere dienstverlening dan zij gewend waren. Voorafgaand aan een bezoek aan het NMI is het verstandig de actuele openingstijden op de website te raadplegen. Aanvragen voor inzage moeten zoveel mogelijk van te voren en digitaal worden gedaan.

21 december 2012