archieven.jpg

Intensieve samenwerking NMI - HGA

Besluit beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe'.

In opdracht van de Gemeente Den Haag en conform het advies 'Het cultureel kapitaal van Den Haag' hebben het NMI en het Haags Gemeentearchief (HGA) in de zomermaanden op hoofdpunten een plan opgesteld voor integratie van het NMI in het HGA. Op basis hiervan plan heeft B & W Den Haag besloten binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 een bedrag van € 300.000 per jaar toe te kennen voor behoud en toegankelijkheid van de collecties van het NMI.

Voorafgaand aan de besluitvorming door B&W heeft het NMI onder andere een zienswijze ingestuurd, verwerkt in een inspraaksrapport. De reactie van B&W hierop, alsook het besluit over het beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' vindt u in de volgende documenten:

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe (pdf, 977 kB)
Inspraakrapport
(pdf, 92 kB)
Besluit beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' (pdf, 113 kB)

Voor de toekomst is hiermee een goede basis gelegd voor continuïteit en behoud van de collecties van het NMI. De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van de integratie met het HGA. De inrichting van de organisatiestructuur is niet zo gemakkelijk. Bovendien moet ook goed worden gekeken naar de wijze waarop de collecties te zijner tijd bij het HGA worden ondergebracht, een logistieke opgave die een intensieve voorbereiding vergt.

Ambitie van zowel Gemeente Den Haag, HGA als NMI is om de collecties nationaal en internationaal te blijven profileren.

stadhuis-denhaag
Stadhuis en Gemeentearchief Den Haag

1 oktober 2012