nmi-moet-blijven.jpg

Tweede Kamer verwerpt motie NMI

Donderdag 30 juni is de motie met betrekking op het NMI verworpen. Deze werd tijdens het debat op maandag 27 juni ingediend door Mariko Peters (GroenLinks).

De motie stelde voor om het voortbestaan van het NMI te bekostigen vanuit de frictiekosten, en het NMI een zorgtaak te geven tot het instituut zich zelfstandig staande kan houden. De aanwezige leden van de SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, D66 en SGP stemden voor de motie, maar de aanwezige leden van overige fracties stemden tegen. Hiermee is het mogelijke uitstel van de subsidiestop van de baan.

Mariko Peters in haar stemverklaring:
‘Met de stemmingen op het cultuurbeleid zal een groot deel van de podiumkunsten en vernieuwende kunsten waarschijnlijk uit Nederland verdwijnen. Een visieloze bezuiniging van ongekende proporties en wrok... Talloze concert-, theatergezelschappen, muziekensembles van naam en faam, collecties en opleidingen van nationaal en historisch belang, de rijke geschiedenis van 170 jaar Rijksacademie, worden in hun voortbestaan bedreigd.'

Motie Peterspdf

4 juli 2011