nmi-moet-blijven.jpg

Protestbrieven

Het NMI zal vanaf 2013 zijn rijkssubsidie verliezen, zo heeft het kabinet besloten.

Naar aanleiding van deze plannen stuurden diverse gerenommeerde organisaties en personen een brief aan de staatssecretaris, ministers of leden van de Tweede Kamer. Hieronder een selectie.

 

Brief ECSA namens 12.000 componisten aan Zijlstra
"(...) the blacklisting of the Music Centre the Netherlands (MCN) and the Netherlands Music Institute (NMI) will entail serious consequences."

ecsa_logoDe Europese Componisten en Songwriters Alliantie (ECSA) heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra per brief opgeroepen om de cultuurbezuinigingen terug te draaien. Bij de ECSA zijn ca. 12.000 componisten uit 29 verschillende landen aangesloten, onder wie Ennio Morricone, Paul McCartney, Benny Andersson, Lorenzo Ferrero en Elton John.
Lees de volledige brief pdf


Open brief hoogleraren muziekwetenschap aan Zijlstra

"Deze bezuinigingsvoorstellen zijn voor ondergetekenden, hoogleraren Muziekwetenschap in Nederland, onaanvaardbaar. De voorstellen kunnen leiden tot vernietiging van het culturele geheugen en tot ernstige bemoeilijking van de ontwikkeling van actuele uitvoeringspraktijken op het gebied van muziek en muziektheater in Nederland."

Dit staat in een open brief die de hoogleraren Muziekwetenschap hebben gestuurd aan staatssecretaris Zijlstra.
Lees de volledige brief
pdf


Protestbrief twintig internationaal gerenommeerde wetenschappers aan Tweede Kamer

"Dit beleid zal niet alleen onherstelbare schade aanrichten aan de internationale verspreiding van Nederlandse cultuur, het zal ook de reputatie van Nederland als culturele reisbestemming schaden, met ernstige consequenties voor het toerisme"
, aldus twintig internationaal gerenommeerde wetenschappers en andere prominenten uit de muziekwereld in een brief aan de Tweede Kamer.

Een twintigtal internationaal gerenommeerde wetenschappers en andere prominenten uit de muziekwereld, waarvan de meeste direct betrokken zijn geweest bij de internationale verspreiding van de rijke Nederlandse muziekcultuur, hebben een brandbrief verstuurd naar de Tweede Kamer waarin zij protest aantekenen tegen de voorgestelde stopzetting van subsidie aan het Nederlands Muziek Instituut, Muziek Centrum Nederland en het Theater Instituut Nederland.
Lees de volledige brief »


Open brief Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM)
"De wijze waarop het voorgenomen beleid de door MCN en NMI zorgvuldig opgebouwde documentatie en ontwikkeling van cultuurgoed dreigt "weg te doen" staat haaks op de politieke verantwoordelijkheid ten aanzien van het collectieve culturele geheugen alsmede van hedendagse creatieve en wetenschappelijke praktijken."

logo kvnmKVNM stuurde een open brief aan staatssecretaris Zijlstra in verband met het besluit tot het stopzetten van subsidie aan Muziek Centrum Nederland (MCN) en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) per 1 januari 2013.
Lees de volledige brief pdf


Brief van Stichting Vrienden Nederlandse Muziek (VNM)
"De VNM acht het een daad van kapitaal- en kennisvernietiging door deze twee instituten op te heffen."

vnmOp 22 juni 2011 stuurde de VNM aan alle kamerleden, ministers en staatssecretarissen een brief met cd box met een persoonlijke oproep om de opheffing van het Nederlands Muziek Instituut en Muziek Centrum Nederland te voorkomen.
Lees de volledige brief »