archieven.jpg

Reactie op deeladvies Gemeente Den Haag

NMI stuurt brief aan het College van B&W van de Gemeente Den Haag.

cultureel_kapitaalOp 25 april verscheen het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Het cultureel Kapitaal van Den Haag. Hierin adviseert de gemeentelijke adviescommissie, onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, de gemeentelijke subsidie aan het NMI terug te brengen van € 374.000 naar € 300.000. Dit op voorwaarde dat het NMI een integratie tot stand brengt met het Haags Gemeentearchief (HGA).

Het NMI kan zich niet herkennen in de beoordeling en de kritiek van de commissie en ziet zich genoodzaakt te komen met een uitvoerige en onderbouwde reactie op de inhoud van het deeladvies. Dit in de verwachting het College van B&W en de Gemeenteraad te overtuigen van een positiever en realistischer blik op het verleden, heden en (hopelijk ook) toekomst van het NMI.

Brief NMI aan College van B&W Gemeente Den Haag, d.d. 10 mei 2012 pdf (PDF, 229 kB )

16 mei 2012