archieven.jpg

Succesvolle muzikale startbijeenkomst samenvoeging HGA-NMI

Op maandag 25 november 2013 vond, onder grote belangstelling, de startbijeenkomst van de samenvoeging van het Haags Gemeentearchief (HGA) en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) plaats.

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het kunstenplan 2013-2016. In dit kunstenplan werd onder meer vastgelegd dat het HGA en het NMI tijdens deze kunstenplanperiode plannen tot samenvoeging zouden ontwikkelen. Het afgelopen jaar is daar hard aan gewerkt en inmiddels zijn de verzameling microfiches en de 1e 500 meter archiefmateriaal van het NMI overgebracht naar de studiezaal en depots van het HGA.

hga-nmi-opening

Om deze eerste mijlpaal te vieren was een muzikale bijeenkomst gepland. Zo'n 75 genodigden waren hierbij aanwezig. Sprekers tijdens dit muzikale feestje waren de directeur van het HGA, Maarten Schenk, de voorzitter van het NMI, Klaas de Vries en de directeur Cultuur van de gemeente Den Haag, Paul Broekhoff. Belangrijkste boodschap was dat het NMI, vooral op personeel gebied, heeft moeten inleveren, maar dat door de positieve opstelling van de gemeente Den Haag en het HGA in het bijzonder het voortbestaan van het NMI nu is gewaarborgd. Hierdoor paste een bijeenkomst als deze goed, maar dan wel met muziek. Antoinette Lohmann (viool) en Jörn Boysen (klavecimbel) zorgden dan ook voor de muzikale omlijsting.

Het hele samenvoegingstraject zal nog tot en met 2015 duren. Als eerstvolgende stap in het proces staat de verhuizing van de overige muziekarchieven, ca. 1.500 meter gepland.

29 november 2013