boeken.jpg

Boeken

Zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties heeft het NMI diverse boeken uitgebracht. Hieronder een overzicht.


Achter de muziek aan

Achter de muziek aanUitgave van Resonant (Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed) in samenwerking met het NMI
425 pagina's, Uitgeverij Acco, december 2010

In deze publicatie zijn voor het eerst de visies op muzikaal erfgoed en het muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland samengebracht.

De behandelde thema's omvatten onder meer aspecten van het roerend en immaterieel muzikaal erfgoed, bewaarplaatsen, ontsluiting, conservering en waardering. Bijdragen van onder meer Cas Smithuijsen, Ellen Kempers, Emile Wennekes, Erik Jas, Frits Zwart, Eerde Hovinga, Paul Osseweijer, Michael Latcham en Martine de Bruin.

Prijs: € 37.10 € 25.00
state with your order / bij bestelling vermelden: Achter de muziek aan
Bestellen


Read more:

   

Nederlandse pianisten: Meesters uit de 19de en 20ste eeuw

Nederlandse PianistenAuteur: Margaret Krill
144 pagina's, Miniaturenreeks, Bekking & Blitz, 2010

In het boekje wordt een globaal overzicht gegeven van de carrières van 26 Nederlandse pianisten, die leefden tussen grofweg 1800 en 2000. De meeste pianisten waren toentertijd (wereld-)beroemd, maar zijn tegenwoordig vaak in de vergetelheid geraakt. Het boekje is daarom tevens bedoeld als een klein eerherstel van deze pianisten, waarvan we tegenwoordig nauwelijks meer weten hoe mooi en groots hun carrière was. De archieven van het NMI in Den Haag hebben als bron gediend voor dit boekje.

Ter completering bracht het NMI een cd uit met historische opnamen van enkele pianisten die in het boekje besproken worden.

niet meer verkrijgbaar
   

Eduard Nieland - Jan Nieland en zijn broers Herman en Gerard

Een muzikale familie in de 20ste eeuw

Nieland boekjeDeze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van de studiedag gewijd aan Jan Nieland op 13 juni 2009 te Haarlem met bijdragen van Ton van Eck, Klaas Trapman en Wim Klaassen.

Tussen ongeveer 1998 en 2005 werkte dirigent en pedagoog Eduard Nieland (1940-2009) aan een studie over de musici Nieland: Jan Nieland Sr., Jan Nieland jr., Herman en (Eduards vader) Gerard Nieland. Het resultaat van deze studie heeft zijn neerslag gevonden in een cd-rom waarop Eduard Nieland het uitvoerige bronnenmateriaal bijeenbracht en doorzoekbaar maakte. Het NMI kreeg de vrije hand van Eduard Nieland om deze cd-rom voor uitgave toegankelijk te maken.

Recensies
- Kerk en muziekpdf maart/april 2013

Prijs: € 19.90 € 15.00
state with your order / bij bestelling vermelden: Jan Nieland en zijn broers
Bestellen
   

De oostenwind waait naar het westen

De Oostenwind waait naar het westenAuteur: Dijk, Henk Mak van
331 pagina's, KITLV Press, mei 2008

Een prachtig boek over Indische componisten en Indische composities uit de periode 1898-1945, geschreven door Henk Mak van Dijk met een bijdrage van Frans Schreuder. Bij dit boek zit een cd met historische opnamen van o.a. Constant van de Wall en nieuwe opnamen, onder meer van een aria uit de opera Attima.

Deze uitgave is een van de resultaten van het onderzoek Indische muziek 1890-1949 dat het NMI in 2005 startte.

Prijs: € 34.90 € 30.00
state with your order / bij bestelling vermelden: De oostenwind waait naar het westen
Bestellen

Read more: