agenda2013.jpg

Symposium Militaire muziek

Woensdag 7 november 2012
11:00 - 17:00 uur
NMI (aula KB), Den Haag.

Onder de titel ‘Hoogtijdagen van de Nederlandse Militaire Muziek' organiseert het NMI in samenwerking met de International Military Music Society (IMMS), een symposium ter gelegenheid van de afronding van het project ‘Militaire muziek'. In dit project is de muziek die door schutterijen en militaire kapellen gebruikt is om het ceremonieel bij de krijgsmacht luister bij te zetten, toegankelijk gemaakt voor publiek. Het gaat om muziek die geschreven en gearrangeerd is in de periode 1840 - 1960. Het NMI heeft hiervoor in 2008 een bruikleenovereenkomst getekend met het Ministerie van Defensie.

Programma

10.30 uur: Inloop met koffie/thee

11.00 uur: Officiële opening van het Symposium

11.10 uur: "Tableau de troupe, de krijgsmacht hier te lande 1870 ­ 1920" door Hoogleraar Militaire Geschiedenis KMA en UvA, Prof. Dr. W. Klinkert

12.00 uur: "Schaduwen van de Schutterij (1815-1907)" door musicoloog Dr. Ir. Drs. M.L. van Beusichem

13.00 uur Lunch

14.00 uur: Concert door het Koperkwintet van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (zie verderop in de agenda voor het volledige programma)

14.45 uur Pauze

15.00 uur "Ontsluiting van het historische militaire muziekarchief" door musicoloog drs. J.S. Smit

15.45 uur Interview met Majoor b.d. H.F.W. van Diepenbeek, voormalig directeur van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, over het destijds door hem gevoerde artistieke beleid.

16:15 uur Afsluiting van het Symposium door J. de Vroe, voorzitter IMMS-Nederland.

16.30 uur Borrel

De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 27,00. Hierin zijn begrepen de koffie bij aankomst, de lunch en één consumptie tijdens de borrel na afloop.

Aanmelding
Voor deelname aan dit zeer bijzondere Symposium kunt u zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening 51.64.83.994 ten name van het Nederlands Muziek Instituut, Den Haag. Bij uw betaling s.v.p. ‘Symposium 07-11' plus de namen van de door u aangemelde deelnemers vermelden.

Uw betaling moet uiterlijk 5 november a.s. in het bezit zijn van het NMI.

kapel-t
De Jagerkapel in 1913

12 juni 2012