archieven.jpg

Archieven

De collectie telt op dit moment ruim 600 archieven van Nederlandse componisten, uitvoerend musici en muziekinstellingen. Hierin bevinden zich ruim 75.000 muziekhandschriften van vooral Nederlandse componisten, meer dan 200.000 brieven, duizenden foto's, allerlei persoonlijke documenten (diploma's, getuigschriften, dagboeken e.d.) en geluids- en videomateriaal. Feitelijk vormt deze collectie het 'geheugen' van componerend en musicerend Nederland.

De collectie omvat archieven van tot de verbeelding sprekende musici als de dirigent Willem Mengelberg en componisten als Julius Röntgen, Hendrik Andriessen, Tristan Keuris en Peter Schat. Voorts zijn er archieven van instellingen als de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, het Genootschap van Nederlandse Componisten en Donemus. Deze belangrijke bron voor de Nederlandse muziekgeschiedschrijving kent op dit moment een omvang van ruim 1700 meter, is nog steeds groeiend en wordt ondersteund door de uitgebreide documentatiecollectie en literatuur in de bibliotheek.

De meeste archieven zijn beschreven in papieren inventarissen die in de studiezaal ter inzage zijn. Een aantal inventarissen is daarnaast ook digitaal (via de website) beschikbaar. De komende jaren zal het aantal online inventarissen worden uitgebreid.

Inzien van archiefmateriaal alleen op afspraak.
Onder voorwaarden is het gemogelijk van materiaal uit de muziekarchieven reproducties te laten maken. Nadere informatie via de medewerkers, of via e-mail.

Archievenoverzicht »Muziekhandschriften
In de archieven (en andere verzamelingen) bevinden zich handschriften van vooral Nederlandse componisten zoals Alphons Diepenbrock, Julius Röntgen, Johan Wagenaar, Henk Badings maar ook van bekende componisten als Gustav Mahler, Richard Strauss, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Max Bruch en Edvard Grieg.

In een online bestand zijn ongeveer 64.000 handschriften uit de collectie beschreven. Hoewel dit bestand regelmatig wordt aangevuld, zijn niet alle muziekhandschriften op deze manier te vinden. Nadere informatie via onze medewerkers of per e-mail.

Correspondentie en muziekhandschriften »Partituren
Van bijzonder belang zijn partituren die door gerenommeerde musici van aantekeningen zijn voorzien. Deze aantekeningen zijn bijvoorbeeld voor de uitvoeringspraktijk van grote waarde, omdat ze zijn ontstaan uit direct contact met componisten. Vooral het archief van de dirigent Willem Mengelberg, voorvechter van de muziek van componisten als Gustav Mahler, Richard Strauss, Max Reger, Sergei Rachmaninoff en vele anderen, heeft zich tot dusverre mogen verheugen in de belangstelling van wereldvermaarde dirigenten als Carlos Kleiber, Riccardo Chailly en Maris Janssons.Brieven
Verspreid over de talrijke verzamelingen bevinden zich honderdduizenden brieven van (Nederlandse) toonkunstenaars. Door hun veelal internationale contacten treffen we ook correspondentie aan van befaamde componisten als Johannes Brahms, Gustav Mahler, Richard Strauss, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Edvard Grieg, Robert en Clara Schumann, Max Reger en Arnold Schönberg. Zo bevinden zich in het archief van Julius Röntgen meer dan 200 brieven van zijn vriend Edvard Grieg. Interessant is daarnaast de door D.F. Scheurleer bijeengebrachte collectie brieven. Deze collectie is later aangevuld en telt rond 2000 brieven van musici uit de periode 1800-1940.

In een online bestand zijn ongeveer 38.000 brieven beschreven. Lang niet alle brieven zijn op deze manier toegankelijk gemaakt. Het merendeel van de correspondentie is via interne bestanden toegankelijk.

Correspondentie en muziekhandschriften »Beeldmateriaal
De verzameling omvat meer dan 15.000 historische foto’s van Nederlandse en buitenlandse toonkunstenaars, van de vroege dagen van de fotografie tot heden, en vaak met autografe opdrachten. Toegang tot deze collectie kan men krijgen via de medewerkers. Behalve foto’s bevat de collectie talrijke affiches, prenten, tekeningen en schilderijen.Geluidsmaterialen
De geluidsopnames die het NMI beheert zijn vooral van Nederlandse muziek of Nederlandse musici. Onder deze geluidsdragers zijn 78-toerenplaten, transcriptieplaten, lp’s en singles, cassettes, tapes en digitale opnamen. Veel van het materiaal is afkomstig uit de nalatenschappen van musici (componisten en uitvoerend musici) en bevatten daardoor unieke opnamen. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld de collectie 78-toeren-platen van de dirigent Willem Mengelberg (de zogenoemde Hardie-collectie). Bijzonder zijn ook transcriptieplaten, gemaakt door de omroep ten behoeve van uitzendingen. De geluidsmaterialen zijn meestal toegankelijk via de archiefinventarissen, maar op dit moment slechts in beperkte mate te raadplegen.