vlam-menu.jpg

Christiaan C. Vlam

De collectie Nederlandse speelmansboeken uit de 18e en 19e eeuw is een schenking van de familie Vlam aan het Nederlands Muziek Instituut. Het gaat hier om de verzameling van de wis- en natuurkundige en (amateur-)musicoloog dr. Christiaan C. Vlam (1916-1999).

Vlam werkte van 1946 tot 1950 op het onderzoekslaboratorium van KEMA (Arnhem), eerst in Utrecht en daarna in Arnhem. Daarna was hij werkzaam bij het Kamerlingh Onnes Laboratory in Leiden. Op 9 juli 1953 behaalde hij zijn doctorstitel in de wis- en natuurkunde met het proefschrift The structure of the emission bands of luminescent solids aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Later, vanaf de jaren '60, was Chris Vlam jaren werkzaam aan het Rijnlands Lyceum. Vervolgens was hij rector in Oosterwolde.

vlam-portretDe verzamelaar van de muziekcollecties van het Gemeentemuseum in Den Haag, de uit de bankierswereld afkomstige Daniel François Scheurleer (1855-1927), vormde voor Vlam een inspiratiebron. Scheurleer werd later voor zijn verdiensten op musicologisch gebied onderscheiden met een eredoctoraat en alom werden zijn kwaliteiten dus erkend. Zoals Scheurleer met zijn naslagwerk over liedboeken de kennis over Nederlandse volksliederen enorm heeft verrijkt, legde Vlam zich uit belangstelling en liefhebberij toe op het samenstellen van een repertorium van Nederlandse volksmuziekhandschriften uit de periode 1700-1900. In de jaren '80 van de vorige eeuw verzamelde hij in opdracht van het Meertens Instituut kopieën van speelmansboeken in verband met genoemd repertorium. Hij zou de her en der verspreide handschriften opsporen en toegankelijk maken.

Ook als publicist van musicologische gegevens, bijdragen en verhandelingen was Vlam actief en werkte mee aan de z.g. Bouwstenen die door de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis worden uitgegeven. Hij schreef verder bijdragen voor het befaamde naslagwerk Musik in Geschichte und Gegenwart (bijvoorbeeld de lemmata over J.Pzn. Sweelinck en over de stad Leiden) en artikelen voor het Nederlandse muziektijdschrift Mens en melodie. Ook publiceerde hij in het tijdschrift van de Galpin Society (samen met Th. Dart Rosseters in Holland) en deed hij een brochure over Hoornse organisten en klokkenisten van het midden van de 15e eeuw tot het einde van de 18de eeuw het licht zien.

Vlam componeerde ook een enkel werk als gelegenheidscompositie, bijvoorbeeld voor een of andere feestelijke gelegenheid. Zo dirigeerde hij een Wals voor schoolorkest van eigen hand en later schreef hij ook nog een Rijnlandse Feestouverture. Van diverse muziekuitgaven van Nederlandse componisten verzorgde hij de redactie: J. P. Glaser (Sinfonia op. 1 no. 6), Albert Behler (Sinfonia II) en C.E. Graaf (Sinfonia IV).