archieven.jpg

ANBI

Deze pagina zal binnenkort herzien worden.

Het Nederlands Muziek Instituut heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de culturele sector.

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen, zoals het NMI, financieel te ondersteunen. Op de pagina Belastingvoordeel vindt u meer informatie over de fiscale voordelen.

1. Naam instelling

Stichting Nederlands Muziek Instituut


ANBI logo2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 815835103
KvK Nummer: 27185339


3. Contactgegevens

Algemeen
T 070 - 3140700
F 070 - 3140720
E Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken
W www.nederlandsmuziekinstituut.nl

Bezoekadres
Nederlands Muziek Instituut
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Postadres
Nederlands Muziek Instituut
Postbus 90407
2509 LK Den Haag


4. Doelstelling

De stichting Nederlands Muziek Instituut heeft ten doel:
a. behoud, beheer en het bekendmaken van Nederlands muzikaal erfgoed in de ruimste zin van het woord;
b. het verwerven en conserveren van dragers van dit erfgoed;
c. het initiëren en bevorderen van onderzoekingen, publicaties en voorlichting, het (doen) verzorgen van (muziek)uitgaven en het organiseren van tentoonstellingen en muziekuitvoeringen;
d. het samenwerken met andere archiverende instellingen op het gebied van de Nederlandse muziek.


5. Beleidsplan

Voor de periode 2013-2016 is een beleidsplan opgesteld:

PDF bestandBeleidsplan 2013-2016 (PDF)


6. Bestuurders

In de huidige samenstelling van het bestuur zijn vertegenwoordigd: openbaar bestuur, musea, archieven/erfgoed, ICT, auteursrecht/uitgevers, muziekleven. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en het bestuur gaat te werk volgens de richtlijnen van de code Cultural Governance.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

- Mr. Klaas (K.G.) de Vries voorzitter
- Mw. dr. Els (E.A.G.) van den Bent
- Mr. drs. Bèr (L.J.) Deuss
- Dr. Peter (P.J.) Horsman
- Henk Guittart
- L.J.W.M. van der Elst (RA) penningmeester


7. Beloningsbeleid

De bestuursleden van het Nederlands Muziek Instituut verrichten hun bestuurswerk om niet en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren. Het NMI betaalt geen vacatiegelden. Het beloningsbeleid voor de directie en medewerkers is gerelateerd aan de cao van de Gemeente Den Haag. Deze fungeert hierbij als leidraad.

8. Activiteiten

PDF bestandJaarverslag 2014 (PDF): p. 1-10

Sinds 2005 publiceert het Nederlands Muziek Instituut de jaarverslagen op de website.


9. Jaarrekening

PDF bestandJaarverslag 2014 (PDF): p. 11-20