organisatie.jpg

Bestuur en Comité van Aanbeveling

De Stichting Nederlands Muziek Instituut heeft sedert 2016 geen eigen personeel mee en beheert ook geen collecties meer. De collecties van het NMI zijn aan de Gemeente Den Haag overgedragen. De Stichting is echter blijven bestaan om als steunstichting voor de (voormalige) collecties van het NMI te kunnen fungeren en zich voor bijzondere projecten te kunnen inspannen. De dagelijkse zorg voor de collecties ligt evenwel bij het HGA.

Bestuur
Henk van der Meulen voorzitter
Marijke Reuvers penningmeester
Frits Zwart directeur

Comité van Aanbeveling
Willem Breuker componist, musicus, orkestleider,
overleden op 23 juli 2010
Janine Jansen violiste
David Porcelijn dirigent
Ed Spanjaard dirigent en pianist
prof. dr. Louis Grijp  onderzoeker Meertens Instituut, bijzonder hoogleraar Nederlandse liedcultuur in heden en verleden, Universiteit Utrecht,
overleden op 9 januari 2016
prof. dr. Emile Wennekes hoogleraar Muziekgeschiedenis na 1800, Universiteit Utrecht