leosmit.jpg

Lenen en verlengen

Aanvragen
Als u ingeschreven bent bij de NMI balie in het HGA, kunt u via de catalogus publicaties uit de bibliotheek opvragen uit het magazijn, reserveren en in sommige gevallen ook lenen. Voor de bijzondere collectieonderdelen gelden speciale regels ten aanzien van toegankelijkheid en aanvragen.

De standaard uitleentermijn is 4 weken. Boeken die niet worden uitgeleend worden indien gewenst één week voor u bewaard in de leeszaal. U kunt maximaal 15 publicaties tegelijkertijd lenen. Het is niet toegestaan deze aan derden uit te lenen.


Afhalen
Tijdens openingsuren van het NMI kunt u uw boeken afhalen. Aangevraagde boeken worden één week voor u apart gehouden.

Aanvragen » (Catalogus Bibliotheek)


Verlengen, reserveren
Verlengen van geleende boeken kunt u online doen via de bibliotheekcatalogus. Een geleend boek kunt u, mits niet gereserveerd door een andere lener, maximaal 10 keer verlengen met vier weken. Uitgeleende werken kunt u reserveren. U krijgt bericht als het boek beschikbaar is. U kunt hier ook bekijken welke boeken u heeft geleend.

Verlengen » (Catalogus Bibliotheek, ga naar lenergegevens)


Terugbezorgen
Geleende publicaties moeten uiterlijk op de laatste dag van de leentermijn worden teruggebracht, of stevig verpakt worden teruggezonden. Het risico van beschadigingen en/of zoekraken bij terugzending is voor de lener. U kunt op verzoek een bewijs van terugbezorging krijgen.


Boete & schadevergoeding
Bij overschrijding van de leentermijn ontvangt u een rappel per e-mail. Reageert u hier binnen een week niet op dan ontvangt u weer een rappel. Als u hier ook niet op reageert dan wordt uw lidmaatschap geblokkeerd en bent u € 4,50 per publicatie verschuldigd. Dit verneemt u via een derde rappel. Uw lenerspas wordt pas weer geldig gemaakt na het terugbezorgen van de boek(en) en het betalen van de boete. Als het NMI een niet-terugbezorgd boek opnieuw moet aanschaffen, worden ook deze kosten op de lener verhaald. De kosten bedragen minimaal € 49,50 per publicatie.