leosmit.jpg

Reproducties

Deze pagina zal binnenkort herzien worden.

U kunt gebruik maken van diverse diensten om kopieën of reproducties van materiaal uit de collecties van het NMI aan te vragen. Reproductiemogelijkheden en bijbehorende prijzen vindt u bij Tarieven.

De instandhouding, uitbreiding en ontsluiting van de collecties zijn een arbeidsintensieve en kostbare zaak. Voor zijn bestaan is het NMI voor een deel aangewezen op inkomsten uit diensten. De inkomsten die het NMI verwerft uit reproducties zijn daarin een kleine tegemoetkoming. Naast productiekosten wordt gebruiksrecht in rekening gebracht in die gevallen waar het uniek of zeldzaam materiaal betreft. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld handschriften, oude drukken en foto’s.

Vanuit conservatoir en auteursrechtelijk oogpunt is het laten maken van reproducties in sommige gevallen slechts in beperkte mate en alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Ook kan niet ieder object, boek of archiefstuk in elke gewenste vorm gereproduceerd worden. Het NMI biedt dan in overleg een passend alternatief.

Bij bestelling van kopieën en reproducties geldt een aantal bepalingen. Deze zijn opgenomen in het bestelformulier.

Voor elke vorm van openbaarmaking dient vooraf schriftelijk of per e-mail toestemming te worden gevraagd. Behalve een exemplaar van de publicatie/productie en correcte bronvermelding kan ook gebruiksrecht verschuldigd zijn.

Bestelformulier
Het bestelformulier kunt u na het downloaden op uw PC invullen en per email opsturen naar Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken . Het opslaan van ingevulde formulieren is alleen mogelijk als u beschikt over Adobe Acrobat 7 of hoger. Om de invulvelden bij een pdf zichtbaar te maken kunt u rechtsboven in het formulier 'Velden markeren' of Highlight Fields' aanklikken. De invulvelden lichten dan in kleur op. Ook is het mogelijk het ingevulde bestelformulier op te sturen per post of fax.

Bestelformulier PDF(voor kopieën en reproducties)