Populaire muziek online: project Speelmuziek

Ingediend door admin op vr, 04/23/2010 - 10:47

Het Nederlands Muziek Instituut kreeg eind 2006 een unieke verzameling Nederlandse speelmansboeken uit de 18e en 19e eeuw: de collectie-Vlam, zo genoemd naar de verzamelaar van de boeken, de wiskundige en musicoloog dr. Christiaan C. Vlam (1916-1999).

Het zijn handschriften waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden. Deze manuscripten vormen de belangrijkste bron van onze kennis van de populaire muziek van die tijd. Deze unica zijn typische gebruikshandschriften en vertonen vele sporen van verval. Een gedeelte is afkomstig uit de 19e eeuw en is geschreven op papier van inferieure kwaliteit. Digitalisering was dan ook zeer gewenst.

Geïnspireerd door de musicoloog D.F. Scheurleer (1855-1927), die door zijn naslagwerk over liedboeken de kennis over Nederlandse volksliederen enorm heeft verrijkt, ging Christiaan Vlam zich na zijn pensionering bezighouden met een repertorium van Nederlandse volksmuziek-handschriften uit de periode 1700-1900. Door zijn speurwerk heeft hij 35 speelmansboeken kunnen achterhalen die zich in verschillende openbare en private collecties bevinden. Maar liefst 21 speelmansboeken wist hij zelf te verwerven.

Het was de wens van Vlam om zijn verzameling onder te brengen in het NMI waar ook de Scheurleer-collectie is gehuisvest. Eind 2006 droeg zijn weduwe de privé-collectie over aan het NMI. In het project Speelmuziek, een samenwerkingsproject van het NMI en het Meertens Instituut, werd deze unieke collectie in zijn geheel gedigitaliseerd en muzikaal doorzoekbaar gemaakt.

  nmi 4 G 79
  NMI 4 G 79
  (Vlam IV.3)
  NMI 4 G 90
  NMI 4 G 90
  (Vlam IV.9)
  NMI 4 G 93
  NMI 4 G 93
  (Vlam V.7)
  NMI 4 N 49
  NMI 4 N 49
  (Vlam VI.1)
  nmi 4 N 51
  NMI 4 N 51
  (Vlam VI.3)
  NMI 4 N 52
  NMI 4 N 52
  (Vlam VI.4)

   

  Speelmansboekjes uit de Collectie Vlam

  Labels