Röntgen, Julius - Galgenlieder

Röntgen, J. - GalgenliederLieder für eine mittlere Stimme und Klavier (1916).

Liederencyclus van Julius Röntgen op teksten van de Duitse dichter Christian Morgenstern (1871-1914). Röntgen is er in geslaagd om de bizarre teksten van Morgenstern op een wel zeer beeldende wijze te toonzetten. Een bijzondere verrijking van het toch al omvangrijke liedrepertoire. Het betreft een eerste uitgave.

Ed. John Smit en Margaret Krill.

Prijs: € 20.00
state with your order / bij bestelling vermelden: Röntgen - Galgenlieder
Bestellen
Soort publicatie