Achter de muziek aanIedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, onderzoeker…

Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit waardevolle erfgoed? Waarom bewaren we al dat erfgoed en hoe pakken we dat het best aan? En hoe kunnen we dit erfgoed ‘teruggeven’ aan en beter toegankelijk maken voor de samenleving zodat een groter maatschappelijk draagvlak ontstaat voor het in stand houden van dat erfgoed?

In de publicatie Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland geven diverse auteurs een antwoord op al deze vragen. In 34 bijdragen krijgt de lezer een overzicht van de verschillende actuele visies op muzikaal erfgoed en worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt het boek in een toegankelijk taal de basisprincipes van de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: de archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie. Tegelijk werpt Achter de muziek aan ook een blik op de toekomst om iedereen, van professionele (erfgoed)organisatie tot particuliere liefhebber, te inspireren tot een dynamische omgang met de sporen van ons muzikale verleden.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

Boekrecensies

 “Achter de muziek aan, een lijvige en rijkelijk geïllustreerde bundel, ambieert zowel een stand van zaken te schetsen als een opstap naar de toekomst te bieden. (...) Het resultaat is een baanbrekende publicatie die door haar interdisciplinariteit en veelzijdigheid - ook fenomonen als dans krijgen een plaats - de bakens voor een dynamische en geïntegreerde benadering van muzikaal erfgoed uitzet. (...) Een uitvoerige begrippenlijst en talrijke verwijzingen naar internationale vakliteratuur en naar websites van gespecialiseerde instanties en databanken maken van Achter de muziek aan een standaardwerk voor iedereen die, beroepsmatig of uit interesse, met muzikaal erfgoed in aanraking komt.”

Andreas Stynen in BVNG / ABHC, 2013

Soort publicatie