Nederlandse pianisten: Meesters uit de 19de en 20ste eeuw

Nederlandse PianistenAuteur: Margaret Krill
144 pagina's, Miniaturenreeks, Bekking & Blitz, 2010

In het boekje wordt een globaal overzicht gegeven van de carrières van 26 Nederlandse pianisten, die leefden tussen grofweg 1800 en 2000. De meeste pianisten waren toentertijd (wereld-)beroemd, maar zijn tegenwoordig vaak in de vergetelheid geraakt. Het boekje is daarom tevens bedoeld als een klein eerherstel van deze pianisten, waarvan we tegenwoordig nauwelijks meer weten hoe mooi en groots hun carrière was. De archieven van het NMI in Den Haag hebben als bron gediend voor dit boekje.

Ter completering bracht het NMI een cd uit met historische opnamen van enkele pianisten die in het boekje besproken worden.

niet meer verkrijgbaar
Soort publicatie