Gottfried Mann: Een gedreven musicus tijdens het Fin de siècle

Auteur: John Smit
in: Defilé, september 2010, pp. 18-22 en december 2010, pp. 12-17

In Defilé, het blad van de International Military Music Society, verscheen een artikel over Gottfried Mann (1858-1904). Mann was aan het eind van de 19e eeuw onder andere kapelmeester van het Stafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie in Leiden. John Smit ontsluit bij het NMI namens het ministerie van Defensie de collectie van de muziekkorpsen uit lang vervlogen tijden.

Downloadalt

Soort publicatie