Handschrift Mozart in webexpositie

Auteur: Ellen Kempers
Nieuwsbrief Vrienden Nederlandse Muziek (winter 2006/2007-5)

Over de digitalisering van het handschrift Galimathias Musicum van Mozart.

Downloadalt

Soort publicatie