Schumann's First Symphony: "The Nightwatchman"

Auteur: Lodewijk Muns
in: The Musical Times, zomernummer 2010, pp 3-17

In dit artikel wordt ingegaan op een tot nu toe onopgemerkt gebleven bron voor de ontstaansgeschiedenis van deze symfonie: de memoires van de Duits-Nederlandse musicus G.A. Heinze (1820-1904).

The Musical Times

Soort publicatie