Publicaties

Der treue Strauss-Apostel Willem Mengelberg

Auteur: Frits Zwart
in: Richard Strauss Jahrbuch 2011.

In dit jaarboek, dat uitgegeven werd door het internationale Richard-Strauss-Gesellschaft in Wenen en het Richard-Strauss-Insitut in Garmisch-Partenkirchen, zijn de lezingen bij elkaar gebracht die gehouden werden op de internationale vakbijeenkomst op 8 september 2009, waarbij de componist Richard Strauss in een Europese context werd geplaatst.

In zijn artikel beschrijft Frits Zwart de vriendschappelijke werkrelatie die de jonge dirigent Willem Mengelberg had met de beroemde componist en dirigent Richard Strauss. Mengelberg was een vurige pleitbezorger van de composities van Strauss en dirigeerde deze zeer regelmatig in Amsterdam.

Soort publicatie

Wouter Paap, een leven voor de muziek

Auteur: Margaret Krill
in: Mens en melodie, pp. 5-14.

Het tijdschrift Mens en melodie wijdde het decembernummer van 2009 (dat pas in 2010 verscheen) geheel aan Wouter Paap (1908-1981), die het tijdschrift in 1946 heeft opgericht. In dit themanummer stonden artikelen die leven en werk van Paap belichten. Margaret Krill schreef een biografische schets.

Soort publicatie

Dikkertje Dap en de geloofsbelijdenis

Auteur: Dirk Zwart
in: Archievenblad, september 2008

Dirk Zwart schreef voor het Archievenblad een artikel over het archief van Paul Christiaan van Westering (1911-1991).

Soort publicatie

The Netherlands and classical Music in America

Auteur: Frits Zwart
In: Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009, pp. 486-496

Ter gelegenheid van de vierhonderd jaar oude betrekkingen tussen Nederland en de (huidige) Verenigde Staten, verscheen bij uitgeverij Boom het boek Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009. Het is een rijkgeschakeerd en nagenoeg compleet overzicht van de banden tussen Nederlanders en Amerikanen gedurende vier veelbewogen eeuwen.

Soort publicatie

Gottfried Mann: Een gedreven musicus tijdens het Fin de siècle

Auteur: John Smit
in: Defilé, september 2010, pp. 18-22 en december 2010, pp. 12-17

In Defilé, het blad van de International Military Music Society, verscheen een artikel over Gottfried Mann (1858-1904). Mann was aan het eind van de 19e eeuw onder andere kapelmeester van het Stafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie in Leiden. John Smit ontsluit bij het NMI namens het ministerie van Defensie de collectie van de muziekkorpsen uit lang vervlogen tijden.

Downloadalt

Soort publicatie