Geraadpleegde literatuur

Ingediend door admin op wo, 09/21/2011 - 11:58

Selectie uit de geraadpleegde literatuur en muziekuitgaven:

 • Bottenheim, Salomon A. De opera in Nederland. Leiden: Nijhoff, 1983
 • Danuser, Hermann. Musikalische Prosa. Regensburg: Gustav Bosse, 1975.
 • Gedenkboek, samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum der coöperatieve vereeniging ter bevordering der muziek-dramatische kunst in Nederland: De Co-Opera-Tie. [S.l.]: [s.n.], 1928
 • Grey, Thomas S. Wagner's musical prose: Texts and contexts. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
 • Guiette, Robert. La légende de la Sacristine: étude de littérature comparée. Paris: H. Champion, 1927
 • Jumeau-Lafond, Jean-David. Un symboliste oublié: Gabriel Fabre (1858-1921), in: Revue de Musicologie, T. 90e, No. 1er (2004), pp. 83-114
 • Klerk, J. de. Oorspronkelijke Nederlandsche opera's, in: De Vereenigde Tijdschriften Caecilia en Het Muziekcollege 79/9 no. 4 (1921), pp. 56-57
 • Landré, Willem. Tusschenspel en slotscène uit het mysteriespel 'Beatrijs' (Felix Rutten). Rotterdam: Lichtenauer [ca. 1934]
 • Lilien, Ignace. Beatrys: Oper in 3 Akten nach dem Drama Ik dien von Herman Teirlinck = [Beatrijs]: opera in 3 bedryven naar het drama Ik dien van Herman Teirlinck = Beatrix: opéra en 3 tableaux après le drame Ik dien de Herman Teirlinck. Wien: Universal-Edition, 1927
 • Maeterlinck, Maurice. Théâtre, T. 1, 3. Bruxelles: P. Lacomblez [etc.], 1903, 1901
 • Monteyne, Lode. Kritische bijdragen over tooneel. Antwerpen: Ruquoy, Delagarde en Van Uffelen, 1926, pp. 167-179 http://www.corpustoneelkritiek.org/cti/html/1926-00-00_monteyne25.html
 • Niessing, Paul. De componist Willem Landré, in: Mens en Melodie 3 (1948), pp. 40-43
 • Niessing, Paul. Herdenking Willem Landré, in: Mens en Melodie 13 (1958), pp. 34-37
 • Nodier, Charles. Contes de la veillée. Paris: Chaprentier, 1850
 • Paap, Wouter. De opera Beatrijs van Ignace Lilien, in: Mens en melodie, 11 (1956), p. 392
 • Paap, Wouter. Ignace Lilien †, in: Mens en melodie, 19 (1964), pp. 174-176
 • Paap, Wouter. In memoriam Willem Landré, in: Mens en Melodie 3 (1948), p. 19
 • Reeser, Eduard. Een eeuw Nederlandse muziek: 1815-1915. Amsterdam: Querido, 1986
 • Reeser, Eduard. Landré, Guillaume Louis Frédéric (1874-1948), in: Biografisch Woordenboek van Nederland http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/landre
 • Reeser, Eduard. Willem Landré als componist, in: Caecilia en De Muziek 91/8 no. 8 (1934), pp. 323-326
 • Rutten, Felix. Beatrijs: mysteriespel in vier tafereelen. Amsterdam: Winkeler, 1920
 • Rutten, Felix. Beatrijs: mysteriespel in vier tafereelen: verlucht met teekeningen van G. Westermann. Amsterdam: De R.K. Boekcentrale, 1918
 • Schoor, Jaak van. De toneelloopbaan van Herman Teirlinck. Brussel: J. Hoste, 1967
 • Schoor, Jaak van. Herman Teirlinck en het toneel. [S.l.]: [s.n.], 1974
 • Schoor, Jaak van. Herman Teirlinck. [S.l.]: Vlaams Theater Instituut, 1997
 • Schoor, Jaak van. Ignacy Lilien (Lwow 1897 - Den Haag 1964) en Herman Teirlinck (Brussel 1879 - Beersel 1967): artistieke dromen en ontgoochelingen, in: Symposium Muziekcultuur in de Hedendaagse Samenleving, 2002
 • Teirlinck, Herman. Brussel 1900: samenstelling J. van Schoor. Amsterdam: Elsevier / Antwerpen: Manteau, 1981 http://www.dbnl.org/tekst/teir001brus01_01/teir001brus01_01_0022.php
 • Teirlinck, Herman. Dramatisch Peripatetikon: stellingen en ontmoetingen. Antwerpen: Ontwikkeling, 1959
 • Teirlinck, Herman. Ik dien: met houtsneden van Frans Masereel. Antwerpen: De Sikkel, 1938
 • Teirlinck, Herman. Ik dien: een spel in drie bedrijven ter verheerlijking van Zuster Beatrijs, in: De stem 3 (1923), pp. 705-753
 • Teirlinck, Herman. Ik dien: een spel in drie bedrijven ter verheerlijking van Zuster Beatrijs. Antwerpen: L. J. Janssens en Zonen / Arnhem: Van Loghum Slaterus & Visser, 1924
 • Thienen, Natasja van. Landré's Beatrijs: een 'legendarische' Nederlandse opera uit 1925. (Doctoraalscriptie) Utrecht, 1995
 • Villiers de l'Isle Adam, Auguste. Nouveaux contes cruels et Propos d'au delà. Paris: Calmann Lévy, 2me éd., 1893
 • Westrheene, P.A. van [?]. Beatrijs, in: Caecilia en Het Muziekcollege 83/13 no. 1 (1925), pp. 3-4