Nieuws

Reading room reopens at June 2nd

Ingediend door Paula op di, 05/26/2020 - 15:28

The reading room of The Hague Municipal Archive and the Netherlands Music Institute will reopen again at June 2nd. As a result of the Corona measures, the Netherlands Music Institute has adapted its services. Unlike before, you now have to make an appointment for both archive and library materials. After confirmation, the materials are prepared for you and you are welcome at the agreed time.
Lendable library materials can be requested online via the catalog and can then be collected a day later in the reading room during opening hours (Tues to Fri 9 am- 5 pm). You can also return the materials during these extended opening hours. You don't have to make an appointment for the collection and return only.
On Friday afternoon, an employee of the Netherlands Music Institute will be present in the reading room.

If you have any questions during a visit, you can contact one of the employees at the desk. In case of substantive questions, an employee of the Netherlands Music Institute will be consulted.

For appointments, membership and other information, please contact us at the email address: nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

If you have an appointment to visit the reading room, you should take the new guidelines into account.

Studiezaal geopend vanaf 2 juni

Ingediend door Paula op ma, 05/25/2020 - 14:33

Vanaf 2 juni is de studiezaal van het Haags Gemeente Archief en het Nederlands Muziek Instituut weer geopend. Naar aanleiding van de Corona maatregelen heeft het Nederlands Muziek Instituut de dienstverlening aangepast. 
In tegenstelling tot voorheen dient u nu voor zowel archief- als bibliotheekmaterialen ter inzage vooraf een afspraak te maken. Na een bevestiging worden de materialen voor u klaargelegd en bent u van harte welkom op het afgesproken tijdstip.
Uitleenbare bibliotheekmaterialen kunt u online aanvragen via de catalogus en zijn vervolgens een dag later af te halen in de studiezaal gedurende openingstijden (di t/m vr 09:00-17:00 uur). Ook het terugbrengen van de materialen kan tijdens deze ruimere openingstijden. Voor het uitsluitend afhalen en terugbrengen hoeft u geen afspraak te maken.
Op vrijdagmiddag is een medewerker van het Nederlands Muziek Instituut aanwezig in de studiezaal.

Mocht u tijdens een bezoek vragen hebben dan kunt u terecht bij een van de medewerkers aan de balie. In geval van inhoudelijke vragen zal een medewerker van het Nederlands Muziek Instituut worden geraadpleegd.

Voor afspraken, lidmaatschap en overige informatie kunt u contact opnemen via het mailadres: nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

Wanneer u een afspraak hebt voor een bezoek aan de studiezaal dient u rekening te houden met de nieuwe richtlijnen.

Persbericht in memoriam Jan Rokus van

Ingediend door Paula op ma, 05/11/2020 - 17:11

Componist Jan Rokus van Roosendael (1960-2005) opnieuw in de schijnwerpers

Amsterdam - Op 6 mei 2020 is het zestig jaar geleden dat Jan Rokus van Roosendael, één van de meest toonaangevende Nederlandse componisten van zijn generatie, werd geboren. Hij liet een zeer veelzijdig oeuvre na dat juist nu actueel is. Zijn interesse voor het samenbrengen van wereldmuziek en moderne klassieke muziek sluit naadloos aan bij de tendensen in onze hedendaagse pluriforme maatschappij. Ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag is er nu een You-Tube -kanaal waarin zijn muziek, die nog steeds ruimschoots een plaats in hedendaagse concertprogramma's verdient, opnieuw in de schijnwerpers staat.

Elke fase van de loopbaan van Van Roosendael levert weer andere interessante muziek op. In zijn vroege werken, zoals Facetten (1981) en Chamber Music (1982), is hij nog zoekend naar een eigen weg en probeert hij zijn grote voorbeelden, waaronder Igor Stravinsky, een plaats te geven, zonder daarbij zijn eigen stem te verliezen.

Vanaf de late tachtiger jaren zocht hij naar andere bronnen en kwam uiteindelijk uit bij niet-westerse culturen. Vooral de cyclische vorm- en ritmische principes uit landen als India en Indonesië maakten grote indruk op hem. Hij creëerde in die fase een eigen muzikaal universum waarin modale elementen en muzikale concepten uit andere culturen een plaats vonden. Dit leverde werken op als Tala (1987) en Windows (1996).

In zijn composities na 1996 liet hij zich inspireren door de West-Europese vocale polyfonie en de kerkmuziek van vóór 1600. Ook in zijn instrumentale muziek uit deze periode blijkt een religieuze sensitiviteit.

Het complete oeuvre van Van Roosendael laat zich beluisteren als zijn levensloop. 'Muziek is levensfilosofie', zei hij zelf eens.

Het YouTubekanaal Jan Rokus van Rossendael, gelanceerd op zijn geboortedag, is te vinden via https://bit.ly/2YzIoks. Het wordt in de loop van dit herdenkingsjaar aangevuld.

De dubbel-cd Static Motion (Attacca, 2008) met een overzicht van de belangrijkste werken van de componist, is te verkrijgen via de website https://www.janrokusvanroosendael.com

 

Foto: Co Broerse

Afbeelding
Jan Rokus van Roosendael

Studiezaal gesloten

Ingediend door Paula op di, 04/28/2020 - 11:05

Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus blijft de studiezaal gesloten. Online aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Via de website wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Interviews over Willem Mengelberg online

Ingediend door admin op di, 04/14/2020 - 20:29

In 1988 werd door Ad 's Gravesande en Sieuwert Verster de documentaire 'Het orkest, geluid van een eeuw'  gemaakt in opdracht van de VPRO, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Concertgebouworkest in datzelfde jaar. Daaraan voorafgaand werd door Sieuwert Verster een groot aantal interviews afgenomen met (oud-) orkestleden en anderen die betrokken waren geweest bij het Concertgebouworkest.

Enkele jaren na de totstandkoming van de documentaire heeft producer Sieuwert Verster het ruwe filmmateriaal, dat bij dit soort producties dikwijls wordt vernietigd, aan het Nederlands Muziek Instituut overgedragen. Veel daarvan is in de documentaire uit 1988 niet gebruikt en delen uit deze interviews die betrekking hebben op de dirigent Willem Mengelberg zijn nu, na vele jaren, voor het eerst gepubliceerd via de website van de Willem Mengelberg Society: https://www.willemmengelberg.nl/?q=content/interviews-het-orkest-geluid-van-een-eeuw-1988 en via Youtube.

Biograaf van Willem Mengelberg en directeur van het NMI Frits Zwart, werkte het idee uit en met financiële steun van de Willem Mengelberg Stiftung (Zwitserland) werd het digitaliseren en de bewerking van beeld en geluid  mogelijk gemaakt en gerealiseerd.

Van de reeks interviews zijn de eerste online gezet (maart en april 2020). Daarin zijn nu te zien en te horen componist Henk Badings, harpiste Phia Berghout, orkestdirecteur  en administrateur Evert Cornelis jr., klarinettist Bram de Wilde, violist Sam Tromp en violist/directeur van het Concertgebouworkest Piet Heuwekemeijer.

Voor een brede verspreiding zijn de interviews in het Engels ondertiteld. In de loop van 2020 worden gaandeweg alle interviews die op Willem Mengelberg betrekking hebben online gezet.

Foto: Willem Mengelberg, januari 1940, repetitie bij de Wiener Philharmoniker door Karl Kepka

 

Afbeelding
Willem Mengelberg, januari 1940, repetitie bij de Wiener Philharmoniker

A new project related to Willem Mengelberg

Ingediend door Paula op vr, 04/10/2020 - 11:26

In 1988, a documentary was made for Dutch VPRO television by Ad 's Gravesande and Sieuwert Verster about the Royal Concertgebouw Orchestra's  centenary, called 'Het orkest, geluid van een eeuw' [The orchestra, sound of a century]. Research for this documentary included interviews by Sieuwert Verster with (former) orchestra members and others involved with the Concertgebouw Orchestra.

Several years after finishing the documentary producer Sieuwert Verster handed over the raw film materials (which are often destroyed after these kind of productions) to the Nederlands Muziek Instituut (Netherlands Music Institute) in The Hague. Only a few fragments of the interviews had been used for the documentary and parts of the interviews related to the conductor Willem Mengelberg will now (2020), many years later, be published for the first time via the website Willem Mengelberg Society: https://www.willemmengelberg.nl/?q=content/interviews-het-orkest-geluid-van-een-eeuw-1988 and on Youtube.

The biographer of Willem Mengelberg and director of the NMI Frits Zwart, worked out the idea and with financial support of the Willem Mengelberg Stiftung (Switzerland) digitization and editing of image and sound were realized.

The first interviews released online are with composer Henk Badings, harpist Phia Berghout and administrator Evert Cornelis jr., klarinetist Bram de Wilde, violinist Sam Tromp and violinist/director of the Concertgebouworchestra Piet Heuwekemeijer.

For a worldwide distribution the interviews are subtitled in English. During the course os 2020, all the remaining interviews regarding Willem Mengelberg will be published online.

Photo: Willem Mengelberg, January 1940, rehearsal with the Wiener Philharmoniker by Karl Kepka

 

Afbeelding
Willem Mengelberg, January 1940, rehearsal at the Wiener Philharmoniker

In memoriam Reinbert de Leeuw (1938-2020)

Ingediend door Paula op ma, 02/17/2020 - 17:24

Op 14 februari overleed de pianist, componist, dirigent en docent Reinbert de Leeuw.

Bij het grote publiek werd hij misschien wel het meest bekend door zijn uitvoering van de pianowerken van de Franse componist Eric Satie. Bij musici die in de jaren zestig aan het begin stonden van hun carrière zal hij eerder voortleven als de actievoerende musicus, de Notenkraker, de vernieuwer en de bevlogen musicus die het voor eigentijdse componisten opnam. Reinbert de Leeuw was veel meer dan dat: hij was ook docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, componist, enthousiast verteller (zie de aflevering van Zomergasten uit 2014) en onvermoeid pleitbezorger voor nieuwe muziek, onderscheiden met o.a. de Prins Bernhard Cultuurprijs.

Met hem verliest Nederland een groot en veelzijdig musicus.

Afbeelding
Reinbert de Leeuw

Verboden en vervolgde Componisten in Nederland 1933-1945

Ingediend door Paula op do, 02/06/2020 - 15:19

Dit evenement kan helaas niet doorgaan vanwege de gevaren voor besmetting. Het evenement wordt verschoven naar een andere datum, later dit jaar.

Naar aanleiding van '75 jaar bevrijding' vindt er een aantal evenementen plaats:

Van dinsdag 12 mei tot 13 juli 2020
Tentoonstelling Verboden en vervolgde Componisten in Nederland 1933-1945
Locatie: Atrium Stadhuis, Spui 70, Den Haag
Toegang: vrij

Vrijdag 5 juni 2020; aanvang 20:00 uur, duur c. 60 minuten
Muziekvoorstelling 'De Blues van Kattenburg'
met acteur Harpert Michielsen, fluitiste Eleonore Pameijer en pianist Tobias Borsboom
'De blues van Kattenburg' is een muziekvoorstelling gemaakt in het kader van '75  jaar Vrijheid', een vertelling met muziek.
Dick Kattenburg (1919-1944) is de hoofdpersoon, Leo Smit (1900-1943) speelt ook een belangrijke rol. Van Marius Flothuis klinkt de Aubade die hij schreef tijdens zijn gevangenschap in Kamp Vught. Acteur Harpert Michielsen vertelt met Eleonore Pameijer (fluit) en Tobias Borsboom (piano) een verhaal over muziek die niet gehoord mocht worden.
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Toegang: Euro 15,-

Donderdag 11 juni; aanvang 17:30-18:30 uur
Lezing 'Verboden en vervolgde Componisten in Nederland'
door Eleonore Pameijer, met medewerking van pianist Tobias Borsboom
Locatie: Centrale Bibliotheek, Studio B, Spui 68, Den Haag
Toegang: vrij

 

Nederlandse Opera's van Vondel 1685 tot het einde van de Franse tijd 1812

Ingediend door Paula op do, 02/06/2020 - 14:31

Dit concert kan helaas niet doorgaan vanwege de gevaren voor besmetting. Het concert wordt verschoven naar een andere datum, later dit jaar.

Zondag 26 april 2020, aanvang 16:30 uur
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Juffrouw Idastraat 7, Den Haag
Toegang: Euro 22,50

Nederlandse Opera's van Vondel 1685 tot het einde van de Franse tijd 1812

met medewerking van tenor Denzil Delaere, mezzosopraan Sarah Konig, sopranen Jolien de Gendt en Gina de Jong, Camerata Delft (klavecimbel, luit, theorbe, traverso, fluit, hobo, viool, gamba, cello), Pieter Dhoore, piano.
Georganiseerd in samenwerking met de Stichting 401Opera's.

Met werken van Govert Bidloo, David Petersen, Servaas de Koninck, Hendrik Anders, Elias Bronnenmüller, Ludwig van Beethoven e.a.

Ticketlink: 401nederlandseoperas.eventbrite.nl

Het Mahlerfeest van 1920

Ingediend door Paula op do, 02/06/2020 - 14:21

Deze lezing kan helaas niet doorgaan vanwege de gevaren voor besmetting. De lezing wordt verschoven naar een andere datum, later dit jaar.

Woensdag 22 april 2020, 12:30-13:15 uur

Het Mahlerfeest van 1920
lezing door Frits Zwart

Locatie: Centrale Bibliotheek, Studio B, Spui 68
Toegang: vrij

In de reeks 'Uit de Schaduw'

Ingediend door Paula op do, 01/30/2020 - 15:00

Zondag 23 Februari 2020, aanvang 12:00 uur concert georganiseerd door het Nederlands Muziek Instituut
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Toegang: vrij

Muziek uit de Schaduw IV
Heleen Kuiper, viool en Henk Mak van Dijk, piano
'Uit de Schaduw': vioolsonates van de Nederlandse componisten Pierre Donk (1871-1939) en Gerrit Jan van Eijken (1832-1879).

Beide sonates op het programma worden op dit concert aan de vergetelheid ontrukt. Pierre Donk was een beroepsmilitair die ook componeerde en Gerrit Jan van Eijken was beroepsmusicus die uit een muzikale familie stamde. Zijn broer Jan Albert van Eijken was een befaamd organist. Gerrit Jan trok naar Engeland en overleed vergeten en in armoede.

Zowel Heleen Kuiper als Henk Mak van Dijk zijn in Den Haag woonachtig en werkzaam. Samen brachten zij al eens onbekende sonates van Julius Röntgen en Amanda Maier, Röntgens eerste echtgenote, tot klinken.

 

Foto: Pierre Donk

Afbeelding
Pierre Donk

Liederenrecital

Ingediend door Paula op do, 01/30/2020 - 13:24

Dit concert kan helaas niet doorgaan vanwege de gevaren voor besmetting. Het concert wordt verschoven naar een andere datum, later dit jaar.

Zondag 29 maart 2020, aanvang 12:00 uur
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag
Toegang: vrij

Serie Muziek uit de Schaduw V
Vincent Kusters, bariton en Reinild Mees, piano: liederen van Catharina van Rennes, Johan Wagenaar, Willem Mengelberg, Andrée Bonhomme en Carl Smulders.

Het programma bestaat deels uit liederen van uit Utrecht afkomstige componisten: Catharina van Rennes, Johan Wagenaar en Willem Mengelberg. Smulders en Bonhomme komen uit een meer Frans georiënteerd milieu. De Nederlandse componist Carl Smulders, later tot Belg genaturaliseerd, was een tijdgenoot van de drie Utrechtse componisten, Andrée Bonhomme, net als Smulders uit Maastricht afkomstig, was als enige geheel in de twintigste eeuw geworteld. Carl Smulders moedigde Andrée aan haar compositietalent te ontwikkelen.

Vincent Kusters, bariton, studeerde aan het Conservatorium Maastricht zang en piano respectievelijk bij Mia Besselink en Joop Celis. Hij sloot zijn masterstudie zang succesvol af in 2016, een jaar later zijn masterstudie piano en in 2018 de applicatieopleiding koordirectie aan het Utrechts Conservatorium. Tijdens het wintersemester 2014/2015 volgde hij zanglessen bij Reginaldo Pinheiro aan de Hochschule für Musik Freiburg en in het studiejaar 2016/2017 pianolessen bij Willem Brons aan het Conservatorium van Amsterdam. Masterclasses volgde hij bij Maarten Koningsberger, Roger Braun, Meinard Kraak en Marien Nieukerken en onlangs tijdens het Liedfestival Zeist samen met de pianist Charlie Bo Meijering bij Elly Ameling en Julius Drake. Hij wordt momenteel gecoacht door Meinard Kraak en Roger Braun.

Reinild Mees is een internationaal gelauwerd liedbegeleider. Na haar opleiding bij Gérard van Blerk (Amsterdam), Noël Lee (Parijs) en Malcolm Frager (USA) ging zij zich toeleggen op het begeleiden van zangers in recitals. Zij trad reeds veelvuldig op aan de zijde van solisten als Piotr Beczala, Sergei leiferkus, Wolfgang Holzmair, Olaf Bär, Roman Trekel, Konrad Jarnot, Marlis Peterse, Claudia Barainsky, Amanda Roocroft, Camilla Nylund, Charlotte Margiano, Claron McFadden, Tania Kross, Johanette Zomer, Roberta Alexander, Karin Strobos, Maarten Koningsberger, Francois le Rou, Thomas Oliemans, Henk Neven en vele anderen. Zij gaf concerten in Londen, Warschau, Parijs, Wenen, Graz, Berlijn, München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Salzburg, Stockholm, Venetië, Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent en Luxemburg. In Nederland trad zij veelvuldig op in het Concertgebouw en in De Doelen.

Afbeelding
Catharina van Rennes

Concert van het Nederlands Muziek Instituut

Ingediend door Paula op di, 01/07/2020 - 16:12

Dit concert kan helaas niet doorgaan vanwege de gevaren voor besmetting. Het concert wordt verschoven naar een andere datum, later dit jaar.

Zondag  29 maart 2020, aanvang 12:00 uur

Liederenrecital
Vincent Kusters, bariton en Reinild Mees, piano: liederen van Catharina van Rennes, Johan Wagenaar, Willem Mengelberg, Andrée Bonhomme en Carl Smulders.

Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64. Vrije toegang.

Concert van het Nederlands Muziek Instituut

Ingediend door Paula op di, 01/07/2020 - 16:07

Zondag 23 Februari 2020, aanvang 12:00 uur

Heleen Kuiper, viool en Henk Mak van Dijk, piano: vioolsonates van Pierre Donk en Gerrit Jan van Eijken.

Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64. Vrije toegang.

Bijzondere uitvoering van muziek van Mahler bewerkt door Mengelberg

Ingediend door Paula op di, 01/07/2020 - 09:06

Op 8 en 9 januari speelt het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Jaap van Zweden het Adagio en Purgatorio uit de Tiende Symfonie van Gustav Mahler  in de uitvoeringsversie van Willem Mengelberg uit 1924. Tegelijkertijd verschijnt een uitgave van deze versie bij uitgeverij Schott in Mainz.

Dankzij de jarenlange inzet van Mengelberg-biograaf Frits Zwart klinken nu in januari 2020 voor het eerst sinds 1924 de twee door Mahler zelf 'voltooide' delen van de Tiende Symfonie. Alma Mahler, de weduwe van de componist, gaf Mengelberg destijds de vrije hand om de partituur naar eigen inzicht voor uitvoering gereed te maken. Dat deed Mengelberg in nauwe samenwerking met zijn assistent-dirigent Cornelis Dopper. Na een aantal uitvoeringen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en andere steden in 1924, weerklinken de beide delen nu pas opnieuw in Amsterdam. Hoe dat allemaal tot stand kwam heeft Frits Zwart  uitvoerig beschreven in het tweede deel van zijn Mengelbergbiografie (2016). Musicoloog Marinus Degenkamp vervaardigde de nieuwe partituur en de partijen op basis van Mengelbergs partituur en het oude uitvoeringsmateriaal. De oorspronkelijke directiepartituur bevindt zich in het Mengelbergarchief bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Het partijenmateriaal bevindt zich in de muziekbibliotheek van het KCO. E.e.a. werd financieel mogelijk gemaakt door de Willem Mengelberg Stiftung (Zwitserland). Eindelijk kunnen wij horen hoe Mengelberg deze partituur voor uitvoering gereed heeft gemaakt.

Het programma vermeldt verder een wereldpremière van een werk van Martijn Padding, Softly bouncing, en Le sacre du printemps van Igor Stravinsky.

Op 7 januari is om 17:30 in het programma Podium op Radio 4 een live interview te beluisteren met Frits Zwart.

Afbeelding
Purgatorio

Boekpresentatie: De Notenkrakers - Rebellie in het Concertgebouw van Loes Dommering-van Rongen

Ingediend door Paula op vr, 11/08/2019 - 12:18

Het Nederlands Muziek Instituut organiseert een boekpresentatie op vrijdag 29 november om 16:00 uur:

De Notenkrakers - Rebellie in het Concertgebouw van Loes Dommering-van Rongen.

De Aktie Notenkraker heeft mythische proporties in de muziekwereld. Onder de titel 'Revolutie in de muziek in de sixties and seventies' wijdde het Nederlands Muziek Instituut er in februari en maart van dit jaar een tentoonstelling aan op de verlichte fotopanelen in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag. Daarnaast werd een symposium belegd met deze thematiek. Nu verschijnt er een studie over een van de meest geruchtmakende gebeurtenissen uit de bewuste periode.

Op 17 november 1969 verstoorden de jonge componisten Reinbert de Leeuw, Louis Andriessen, Peter Schat en Misha Mengelberg samen met collega's en studenten een uitvoering van het Concertgebouworkest. Toen Haitink zijn dirigeerstok hief en het stil werd in de zaal, klonk er magisch geklik dat afkomstig was van tientallen knijpkikkers. Volgens Reinbert de Leeuw was het 'een heel ludieke actie, al die geluidjes overal vandaan. Het was adembenemend, een van de beste stukken die ik in tijden heb gehoord.'

De Notenkrakers eisten, gesteund door generatiegenoten als Hugo Claus en Harry Mulisch, een radicale vernieuwing van het klassieke repertoire. Dit boek beschrijft de achtergrond van de jaren zestig: de tijd van de studentenrevolte, het kunstenaarsprotest, de vergelijkbare Aktie Tomaat in de theaterwereld. Het laat ook de andere kant van de medaille zien: de regenten die geen millimeter bewogen, de stafleden die in gesprek gingen met de actievoerders, de orkestmusici die eronder leden. Haitink zou de actie nooit vergeten.

Auteur Loes Dommering-van Rongen (1946) is jurist en musicoloog en schrijft over hedendaagse muziek en beeldende kunst. Ze kan de muzikale opstandigheid van de Notenkrakers wel begrijpen - die heeft ze zelf ervaren in de jaren zestig - maar heeft ook veel waardering voor het klassieke repertoire: 'We mogen blij zijn dat het Concertgebouworkest overeind is gebleven.'

Tijdens de presentatie zal de pianist Alessandro Soccorsi optreden.

De bijeenkomst vindt plaats in de Centrale Bibliotheek, Studio B, 1e verdieping.

Ter afsluiting is er een receptie. U kunt het boek dan uiteraard aanschaffen.

Aanmelden voor de boekpresentatie graag via nederlandsmuziekinstituut@denhaag.nl

Afbeelding
Boekcover De Notenkrakers - Rebellie in het Concertgebouw

'Uit de schaduw'

Ingediend door Paula op di, 11/05/2019 - 14:43

Indische componisten en tijdgenoten

24 November 2019 12:00 uur
Georganiseerd door het Nederlands Muziek Instituut i.s.m. de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag

Door Renate Arends, sopraan en Henk Mak van Dijk, piano

Indisch klassiek
Componisten als Constant van de Wall, Paul Seelig en Linda Bandara waren geboren en/of getogen in het voormalig Nederlands-Indië. Zij leefden in twee werelden: enerzijds waren zij geworteld in een westerse muziektraditie, en maakten zij deel uit van de westerse muziekwereld, anderzijds waren zij ervan overtuigd door het gebruik van oosterse elementen, met name uit de gamelanmuziek, een nieuwe richting in het componeren in te slaan. Als we bedenken dat begin twintigste eeuw nauwelijks echt contact was met Javanen over hun muziek, en er nauwelijks Europeanen waren die gamelan konden en wilden bespelen, valt de originaliteit van deze Indische componisten met hun belangstelling voor Indonesische muziek des te meer op.

Zangeres Renate Arends en pianist Henk Mak van Dijk halen deze oost-west muziek gaarne uit de schaduw. Zij stelden een fraai programma Indisch klassiek voor zang en piano en piano solo samen, gecombineerd met muziek van niet-Nederlandse tijdgenoten die zich ook door andere muziekculturen lieten inspireren, zoals Maurice Delage (door India), Camille Saint-Saëns (door Perzië) en George Gershwin (door Afro-Amerikaanse cultuur).

Henk Mak van Dijk is de kenner par excellence van de muziek uit het voormalig Nederlands-Indië. Hij heeft hierover verschillende publicaties op zijn naam staan en maakte samen met Renate Arends ook opnames van dit bijzondere repertoire voor verschillende cd's.

Foto: Linda Bandara

Afbeelding
Linda Bandara

Najaarsbijeenkomst Willem Mengelberg Society op zaterdag 16 november

Ingediend door Paula op do, 10/17/2019 - 13:47

De Willem Mengelberg Society organiseert i.s.m. het Nederlands Muziek Instituut de najaarsbijeenkomst opnieuw in Hilversum. Op zaterdag 16 november zal deze plaatsvinden bij het Muziekcentrum van de Omroep (Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum).

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 13:00 uur inloop: koffie voor eigen rekening bij Elling in de hal van het MCO, waarna de bijeenkomst om 13:30 begint met een voordracht van prof. dr. Emile Wennekes (Universiteit Utrecht): De dirigent als acteur, Mengelberg gefilmd.

Op het programma staat verder een luistersessie met verschillende opnamen. Daaraan werken de dirigenten David Porcelijn en Dick van Gasteren mee.
Een kort recital door Sytse Buwalda (countertenor) en Steven Faber (piano) met liederen van Willem Mengelberg en Ralph Vaughan Williams vormt de afsluiting van de middag.
Vanaf ongeveer 16:30 is er een nazit in het restaurant Elling.

Behoudens de consumpties zijn er aan deze middag geen kosten verbonden.
Aanmelden voor de bijeenkomst is niet verplicht, maar geeft de organisatie een indicatie van het aantal bezoekers: aanmelden kan via info.willemmengelberg.nl

 

Afbeelding
Willem Mengelberg

De broers Samuel en Daniël de Lange en hun vriend Johannes Brahms

Ingediend door Paula op di, 10/08/2019 - 09:53

In de concertserie 'Muziek uit de schaduw'

Zondag 20 Oktober, 12:00
Laura de Lange, piano, Toon Bierman, piano, Martha Bosch, sopraan: werken van Samuel en Daniel de Lange.

Pianiste Laura de Lange speelt samen met Toon Bierman een vierhandig werk van Samuel de Lange en begeleidt Martha Bosch in liederen van de gebroeders De Lange. Laura is een verre verwant van Samuel en Daniel die alle uit Rotterdam kwamen en zonen van de organist Samuel de Lange sr. die in het Rotterdamse muziekleven een voorname plaats innam. Beide zonen lieten uitgebreide oeuvres na, reisden voor concerten door Europa en werkten in verschillende Europese muziekcentra. Daniel werkte ook jarenlang in Amsterdam en Samuel dirigeerde jaren de Toonkunstafdeling in Den Haag. Hun prachtige muziek is een grote verrassing.

Op het programma o.m.:  Samuel de Lange jr.: Charakterstücke (quatre mains), liederen op Franse teksten, Daniel de Lange een werk voor quatre mains, liederen op Franse teksten, Joh. Brahms en de broers De Lange: liederen op Duitse teksten

Laura de Lange (piano) leidt de muziek van het concert in.

De nieuwe concertserie 'Muziek uit de schaduw' is een samenwerking tussen het Nederlands Muziek Instituut en de Haagse Kunstkring. De concerten vinden plaats op de Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag.

Afbeelding
Daniël de Lange

Prijzen voor jong talent

Ingediend door Paula op vr, 09/20/2019 - 14:59

Op zaterdag 7 september j.l. heeft het Nederlands Muziek Instituut, uit handen van directeur Frits Zwart, prijzen uitgereikt voor de beste vertolking van Nederlandse werken bij het Ambitus Concours in Rotterdam. Op 7 september was de finale in de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam, nadat eerder op verschillende plaatsen voorrondes waren gehouden.

Rik Melissant (20) en Auke Kieviet (18) kregen beiden, naast de eerste prijs in hun categorie, ook de prijs van het Nederlands Muziek Instituut (NMI) ter waarde van 750 euro. Zij kregen die op grond van hun vertolking van muziek van Th. Lemckert en Marius Monnikendam. Thirsa Brokking won de eerste prijs in categorie A. De jury werd gevormd door de organisten Leo van Doeselaar (voorzitter), Wolfgang Baumgratz (Dld.), Theo Jellema en Jan Hage.

Negen finalisten namen het in de Rotterdamse Laurenskerk verdeeld over drie categorieën tegen elkaar op: categorie A (amateurs tot en met 14 jaar), categorie B (amateurs tot en met 20 jaar) en categorie C (orgelstudenten aan het conservatorium). Het ging om: Thirsa Brokking, Leanne Pul en Casper Struijk (categorie A), Auke Kieviet, Steven Knieriem en Jaap de Vos (categorie B), Francesca Ajossa, Diederik Blankesteijn en Rik Melissant (categorie C).

Het Ambitus Orgelconcours wil de jonge organisten in binnen- en buitenland de kans geven hun muzikale talenten nog eerder verder te ontwikkelen én de grote rijkdom aan Nederlandse orgels in de schijnwerpers zetten.Deze tweede editie is georganiseerd in nauwe samenwerking met de afdeling Klassieke Muziek van Codarts (het Rotterdams conservatorium).

Foto: Pieter Baak, Den Haag. No copyright
v.l.n.r. Thirsa Brokking, Auke Kieviet en Rik Melissant

 

Afbeelding
v.l.n.r. Thirsa Brokking, Auke Kieviet, Rik Melissant