Bibliotheek

Bladmuziek

Van de ruim 120.000 titels bladmuziek behoren circa 40.000 titels tot de historische verzameling, gedrukt voor 1900. Naast vele zeldzame eerste uitgaven van werken van onder meer J.S. Bach en A. Corelli bevinden zich ook enkele belangrijke handschriften in de collectie, waaronder het Siena-luithandschrift, Galimathias Musicum KV 32 van W.A. Mozart en het zogenoemde Frankenbergische autograaf van J.G. Walther.

In de loop der jaren zijn verschillende belangwekkende verzamelingen verworven, zoals die van het Théâtre Français de La Haye (700 muziekpartituren met partijen, gedrukt voor 1850) en muziek van de Koninklijke Hofkapel (150 werken), de Alsbach-collectie (11.000 titels), de verzameling harpmuziek van harpiste Phia Berghout (1.000 titels), de muziekcollectie van fluitist Frans Vester (4.000 titels) en de collectie vioolmuziek van Willem Noske (in totaal 27.000 titels). Ook beheert het NMI een collectie militaire muziek (3.500 titels). Deze collectie omvat de historische muziekcollecties van de militaire muziekkorpsen die door het Ministerie van Defensie in bruikleen zijn gegeven.

Een groot deel van deze historische collecties zijn raadpleegbaar via microfiches. Ook muziekuitgaven uit andere muziekcollecties zijn door middel van microfiches en facsimile-uitgaven in te zien.

Catalogus Bibliotheek »


Historische bronnen en tijdschriften

Op dit gebied beschikt het NMI over ruim 10.000 titels. Hieronder bevinden zich de oorspronkelijke en zeldzame uitgaven van 16e- en 17e-eeuwse traktaten van muziektheoretici als Gaffurius, Virdung, Mersenne en Praetorius. Daarnaast is de historische collectie dansboeken vermaard, evenals de historische methoden voor verschillende instrumenten. Verder beschikt het instituut over talrijke 18e- en 19e-eeuwse tijdschriften (350 titels).

Bovengenoemde collecties zijn grotendeels ontsloten in de bibliotheekcatalogus. De historische bibliotheekcollectie is opgenomen in de STCN (de Nederlandse nationale bibliografie tot 1800) en in de internationale bibliografie van muziekbronnen RISM.

Bijzondere muziekdrukken in de STCN

Naslagwerken en secondaire literatuur

Naast historische bronnen stelt de bibliotheek ook secondaire literatuur en naslagwerken beschikbaar. Deze collectie richt zich vooral op de algemene muziekgeschiedenis, geschiedenis van het Nederlandse muziekleven, historische uitvoeringspraktijk, repertoiregeschiedenis, (historische) muziekinstrumenten, geschiedenis van de muziekdruk, historische dans en componistenbiografieën.

Catalogus Bibliotheek »