Nieuws

Afronding STCN

Ingediend door admin op di, 05/05/2009 - 13:52

De STCN (Short Title Catalogue Netherlands) is een online bibliografie van alle in Nederland gedrukte boeken uit de periode 1540-1800 en van alle boeken die in deze periode buiten Nederland in het Nederlands verschenen zijn. Nederlandstalige boeken die in België zijn gedrukt worden door de Vlaamse tegenhanger, de STCV, ontsloten. Momenteel omvat de database bijna 170.000 titels en meer dan 420.000 exemplaren. Ongeveer 2% hiervan zijn muziekdrukken.

Webexposities
De meeste deelnemende bibliotheken en archiefinstellingen hebben bij de afronding van de STCN webexposities gemaakt. Het NMI heeft daar ook aan meegedaan. Twaalf bijzondere werken uit vier verschillende collecties (vioolcollectie Willem Noske, Musica Neerlandica, Scheurleercollectie en collectie Théâtre-Français de La Haye) zijn hierin opgenomen.
 

alt

Titelpagina Corelli Opus 5

Deze editie van Corelli's op 5 werd door de Amsterdamse uitgever Estienne Roger gedrukt in de eerste kwart van de 18e eeuw. In het NMI bevinden zich meer dan honderd edities van deze nog altijd populaire vioolsonaten die Arcangelo Corelli in 1700 componeerde. In de STCN zijn vier edities van Corelli's op 5 opgenomen. In totaal zijn er in Amsterdam vóór 1800 tien verschillende uitgaven op de markt gebracht. Hiervan zijn er slechts vijf in Nederlandse bibliotheken aanwezig.

 

Muziekerfgoed

Ingediend door admin op do, 04/30/2009 - 23:00

Het aprilnummer van Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, is gewijd aan het thema ‘erfgoed en canon in het onderwijs'. In dit nummer wordt ook het muziekerfgoed belicht.

Muziek speelt namelijk een grote rol in de belevingswereld van kinderen en volwassenen. Door muziekerfgoed in hun context te bewaren en te documenteren kunnen leerlingen verbanden leggen met muziekpraktijken en muziekvoorkeuren van vorige generaties. Om te kunnen bepalen wat de moeite waard is om te bewaren, is het belangrijk criteria op te stellen. Welke objecten en documenten zijn relevant voor een goede kennis van het muziekleven in een bepaald land of streek door de eeuwen heen?

Het NMI probeert als sectorinstituut voor (Nederlands) muziekerfgoed samen met het centrum voor Vlaams muziekerfgoed Resonant deze vragen te beantwoorden in een handboek over muziekerfgoed dat in het najaar van 2009 zal verschijnen. Meer informatie over het handboek op www.resonant.be/nl/handboek

kunstzone 5-2009 omslag

Kunstzone.nl »

1 mei 2009

Verslag presentatie Jan Gerard Palm

Ingediend door admin op do, 03/05/2009 - 16:15

Op 27 februari was het NMI gastheer t.b.v. een presentatie rond de Curaçaose componist Jan Gerard Palm. Deze presentatie vond plaats in samenwerking met de Palm Foundation. Jan Gerard Palm (1831-1906) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de Curaçaose klassieke muziek.

In 2006 was het niet alleen 100 jaar geleden dat Jan Gerard Palm overleed, het was ook zijn 175e geboortejaar. Naar aanleiding hiervan zijn diverse initiatieven gestart om zijn werk te verzamelen, publiceren en toegankelijk te maken voor een breder publiek. Er was veel publieke belangstelling, een bewijs dat men nieuwsgierig is naar deze Curaçaose componist.

Frits Zwart, directeur van het NMI, opende de middag waarbij hij de hoop uitsprak dat het de initiatiefnemers nog zou lukken om een groot deel van de originele bronnen boven water te krijgen en beschikbaar te stellen via het NMI. Zwart gaf vervolgens het woord aan Margaret Krill die in haar lezing de muziek van Palm plaatste binnen een internationale context.

Vervolgens werd door professor Joop Halman (een achterachterkleinzoon van de componist) ingegaan op leven en werk van deze muzikale patriarch en de door Broekmans en Van Poppel uitgegeven bundel met 115 composities van Palm. Een eerste exemplaar van deze uitgave werd aangeboden aan de heer Paul Comenencia, de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen.

Na afloop van de presentatie in de aula speelden Jeroen van der Wel (viool) en Bas van Bommel (piano) in de foyer een viertal werken voor piano en viool van Jan Gerard Palm waarbij duidelijk werd dat het hier om heel eigen, Antilliaanse muziek gaat.

Jan Gerard Palm
            Jan Gerard Palm

Lunchpauzeconcert dinsdag 14 april

Ingediend door admin op di, 03/03/2009 - 12:00
Het Nederlands Muziek Instituut presenteert in samenwerking met Ex Libris op dinsdag 14 april 2009 van 12:30 tot 13:00 uur het zesde en laatste lunchpauzeconcert van het seizoen 2008/2009.

RAMON LORMANS
Marimba

Programma
De percussionist Ramon Lormans presenteert in de aula van de Koninklijke Bibliotheek een bijzonder programma voor marimba. Naast enkele korte werken van componisten uit Azië en Amerika klinkt ook een wereldberoemde prelude van Frédéric Chopin. Van de jonge Nederlandse componist Misha Sporck speelt Ramon de compositie IO.

Ramon Lormans wist al op zeer jonge leeftijd dat hij slagwerker wilde worden. Zijn talent bleef niet onopgemerkt en op dertienjarige leeftijd werd Ramon toegelaten tot de Jong Talentklas van het Tilburgs Conservatorium. Momenteel studeert Ramon voor zijn Master diploma aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2004 won Ramon een eerste prijs op het Prinses Christina Concours. Onderdeel van de prijs was onder meer het geven van een soloconcert in de Carnegie Hall in New York. Twee jaar later veroverde Ramon de derde prijs op het Tromp International Music Competition.

Ramon LormansRamon heeft als solist in alle grote zalen en festivals van Nederland gespeeld. Op het gebied van de kamermuziek is Ramon actief met het duo Sax & Stix (slagwerk en saxofoon), In 2007 won het duo het Nationaal Kamermuziekconcours Almere en een jaar later het Vriendenkrans Concours. Ramon werkt freelance bij de grote orkesten en ensembles en is ook betrokken bij de Orkestacademie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Sinds 2008 is Ramon hoofdvakdocent marimba aan het Conservatorium van Amsterdam.

Voor meer informatie: www.ramonlormans.nl

RAMON LORMANS
Dinsdag 14 april 2009
12:30 tot 13:00 uur
Nederlands Muziek Instituut
Locatie: Aula Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (naast Centraal Station)

 

 

 

3 maart 2009

Lunchpauzeconcert

Ingediend door admin op do, 02/26/2009 - 14:24


Het Nederlands Muziek Instituut presenteert in samenwerking met Ex Libris op dinsdag 10 maart 2009 van 12:30 tot 13:00 uur het vijfde lunchpauzeconcert in een serie van zes.

Python Saxofoonkwartet
Erik-Jan de With - sopraan saxofoon
Heiko Geerts - alt saxofoon
Aukje Marinus - tenor saxofoon
Alexandre Soussi - bariton saxofoon

Programma
Het Python saxofoonkwartet presenteert in de foyer van de Koninklijke Bibliotheek een modern / populair programma met muziek van Will Gregory, delen uit de West Side Story van Leonard Bernstein en een compositie van de Nederlandse componist Joep Franssens.

Python Saxofoonkwartet
Sinds tien jaar vormen vierjonge saxofonisten, met een gezamenlijke passie voor hedendaagse muziek, het Python Saxofoonkwartet. De ambitieuze musici werken veel samen met jonge componisten en willen zo het klankspectrum van het saxofoonensemble uitdiepen. Daarnaast werken zij samen met andere musici, elektronica en kunstenaars uit de dans- en theaterwereld.

Het Python saxofoonkwartetconcerteerde op festivals als hetGrachtenfestival, Festival Classique, Berliner Festspiele, Uitmarkt, Gelderse Muziek Zomer, Steve Reich festivalen het Heiner Goebbels festival te Den Haag. Na een intensieve samenwerking met Heiner Goebbels opende het Python het Goebbels/Gubaidulina festival in Groningen met "Stadt Land Fluss" in oktober 2006. Op 27 september 2008 presenteerde het kwartet de CD "Nordic Walkin", met werken van bekende Zweedse componisten.

Meester saxofonist Leo van Oostrom zei over zijn samenwerking met het kwartet:
"Vier uitgesproken persoonlijkheden die samen een uniek ensemble vormen. Een belevenis om te horen, een feest om mee te spelen!"

Voor meer informatie: www.erikjandewith.nl/nl/

Python Saxofoonkwartet
Dinsdag 10 maart 2009
12:30 tot 13:00 uur
Nederlands Muziek Instituut
Locatie: foyer Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

alt
Python Saxofoonkwartet

Jan Gerard Palm

Ingediend door admin op do, 02/12/2009 - 21:00

Het Nederlands Muziek Instituut organiseert in samenwerking met de Palm Foundation op vrijdag 27 februari, een presentatie over het leven en werk van de componist Jan Gerard Palm (1831-1906), grondlegger van de Curaçaose klassieke muziek.

Als een ware muzikale patriarch heeft Jan Gerard Palm ervoor gezorgd dat de door hem ingezette muziektraditie van componeren werd voortgezet door zijn meest talentvolle leerlingen waar onder zijn eigen kleinzonen Rudolph Palm (1880-1950), John Palm (1885-1925) en Jacobo Palm (1887-1925). Deze zorgden er vervolgens ook weer voor dat de muzikale fakkel werd overgedragen aan jongere generaties van componisten.

In 2006 was het niet alleen 100 jaar geleden dat Jan Gerard Palm overleed, het was ook zijn 175e geboortejaar. Naar aanleiding hiervan zijn diverse initiatieven gestart om zijn werk te verzamelen, publiceren en toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Tijdens de presentatie op 27 februari zal worden ingegaan op het onlangs door het KITLV uitgegeven boek (met cd) over het leven en werk van deze muzikale patriarch en de door Broekmans en Van Poppel uitgegeven bundel met 115 composities van Palm. Een eerste exemplaar van deze uitgave zal worden aangeboden aan de heer Paul Comenencia, de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen.

Voorafgaand aan en na de presentatie zullen Jeroen van der Wel (viool) en Bas van Bommel (piano) in de hal een aantal werken voor piano en viool van Jan Gerard Palm spelen.

De presentatie begint om 17:00 uur (inloop met koffie / thee om 16:30 uur) en vindt plaats in de hal en de aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag (naast Centraal Station). In verband met de grote belangstelling wordt u vriendelijk verzocht om uw komst vóór 23 februari te melden via: info@nederlandsmuziekinstituut.nl of 070-3140721.

 

Jan Gerard Palm

 

Lunchconcert dinsdag 10 februari 2009

Ingediend door admin op do, 02/12/2009 - 18:36

Het Nederlands Muziek Instituut en Ex Libris organiseren in het seizoen 2008 / 2009 een serie van zes lunchpauzeconcerten. Deze vinden afwisselend plaats in de aula of de foyer van de Koninklijke Bibliotheek.

Duo Bilitisbestaat uit Eva Tebbe – harp en Ekaterina Levental – harp en mezzosopraan. Bilitis bestaat pas sinds 2004, maar heeft al een hoge graad van perfectie bereikt.

Het programma was zeer afwisselend, zowel in muziek als bezetting. Aangezien er voor deze combinatie nog niet heel veel werk is geschreven speelden Eva en Ekaterina ook een aantal eigen bewerkingen van werken van Maurice Ravel en Sergei Prokofiev. In het werk van Ravel, oorspronkelijk geschreven voor twee piano’s en door Bilitis bewerkt voor twee harpen, klonk eerst een Habanera. In het tweede stuk van Ravel waande het publiek zich vervolgens midden tussen een grote hoeveelheid klokken. Het was jammer dat door de droge akoestiek in de aula het virtuoze en muzikale spel van het duo niet altijd volledig tot zijn recht kwam. Toch genoot het publiek zeer van dit optreden.

Hoogtepunt vormde de liederencyclus voor mezzosopraan en harp van de Nederlandse componist Jeff Hamburg, een compositie die speciaal voor dit duo was geschreven. De liederen werden in dit lunchpauzeconcert bij wijze van try-out voor het eerst voor publiek uitgevoerd. De officiële première is binnenkort in Amsterdam. Ekaterina’s performance was doorleefd en beeldend. Eva Tebbe speelde vervolgens een prelude van Prokofiev voor soloharp en ten slotte klonken van Prokofiev twee Gavottes in een eigen bewerking voor twee harpen. Het concert kan zeker als een van de hoogtepunten in deze serie gezien worden.

Duo Bilitis

Duo Bilitis (foto Jos Uljee)

 

New website NMI

Ingediend door admin op do, 02/12/2009 - 10:23

Besides offering a better presentation, we have done our best to add still more information about the many NMI collections.

This site will be daily updated, and will be the key virtual information centre for musical heritage in the Netherlands.

Nieuwe website NMI

Ingediend door admin op do, 02/12/2009 - 10:23

Naast een nieuwe vormgeving en beter gestructureerde opbouw van de website werd hard gewerkt aan het toevoegen van nog meer informatie over de vele collecties van het NMI.

De nieuwe website wil hét virtuele informatiecentrum voor het muziekerfgoed in Nederland worden.

Samuel de Lange: Nocturne en Romance

Ingediend door admin op vr, 01/30/2009 - 10:25
The manuscript of Nocturne und Romanze was found in the Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart. The work was previously unpublished.

Samuel de Lange Jr. (1840-1911) was born in Rotterdam. Though he did not play the instrument himself, he was acquainted with the cello since childhood. His younger brother Daniel became a cellist of international stature. Samuel de Lange Jr. was well known as an organist and pianist. In 1893 he accepted a teaching post at the Stuttgart conservatory, of which he eventually became director.

Nocturne und Romanze was completed in December 1900 in Stuttgart.

Available in the webshop.

 

Samuel de Lange Partituur

Samuel de Lange: Nocturne en Romance

Ingediend door admin op vr, 01/30/2009 - 10:25

In de Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart bleek zich het manuscript van de Nocturne und Romanze für vier Violoncelli van Samuel de Lange jr. te bevinden. Stichting De Lange, die de muzikale nalatenschap van de broers Samuel en Daniel de Lange behartigt, kreeg toestemming van Dr. Reiner Naegele uit Stuttgart om het manuscript voor uitgave geschikt te maken. Op 10 januari 2009 overhandigde Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut, het eerste exemplaar van deze compositie aan de cellist Marien van Staalen. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens de festivaldag Licht op De Lange in De Doelen te Rotterdam. Het betreft een eerste uitgave.

Samuel de Lange jr., geboren te Rotterdam, studeerde samen met zijn broer Daniel aanvankelijk bij zijn vader Samuel de Lange Sr. Samuel jr. groeide uit tot een vermaard organist en pianist. Hij werkte zowel in Keulen als Den Haag en vestigde zich vanaf 1893 in Stuttgart waar hij directeur werd van het conservatorium.

Op 23 en 27 december 1900 voltooide Samuel de Lange jr. in Stuttgart de Nocturne und Romanze voor cellokwartet. Het was voor zover men weet geen specifieke opdracht. De twee werken hebben een hoog romantisch idioom.

De Nocturne und Romanze zijn verkrijgbaar in de webwinkel.

Samuel de Lange Partituur


30 januari 2009

 

100e Uilenburger Concert

Ingediend door admin op za, 01/24/2009 - 08:57

De Leo Smit Stichting, opgericht in 1996 door fluitiste Eleonore Pameijer en pianist Frans van Ruth, stelt zich primair ten doel om in de serie Uilenburger Concerten muziek uit te voeren van Leo Smit (1900-1943) en tijdgenoten.

Op het jubileumconcert in de Uilenburger Synagoge was een aantal premières te horen. Zo klonk een fluitsonate van Hans Lachman (1906-1990), een vioolsonate van Samuel Schuijer (1873-1942) en liederen van Andrée Bonhomme (1905-1982). Deze werken werden uitgevoerd door Eleonore Pameijer - fluit, Valérie Guillorit - sopraan, Ursula Schoch - viool en Marcel Worms - piano. Van alle genoemde componisten beheert het NMI een archief.

Het is een fantastisch initiatief van de Leo Smit Stichting om al deze muziek onder de aandacht te willen brengen van het publiek. De stichting heeft de intentie uitgesproken om in de toekomst meer manuscripten uit het NMI-archief in de concertserie te willen programmeren.

Voor meer informatie: www.leosmit.nl.

 

CD Sergei Bortkiewicz

Ingediend door admin op do, 01/08/2009 - 08:55
Bortkiewicz composed these wonderful concertos between 1922 and 1927. The first work on the CD is the second piano concerto (for the left-hand only) opus 28. This concerto was commissioned by the Austrian pianist Paul Wittgenstein (brother of the famous philosopher Ludwig Wittgenstein), who lost his right arm in combat during World War I. Wittgenstein commissioned a number of piano concertos from Korngold, Strauss, Ravel and Prokofiev – all of which have become well-known. Now, through this recording, you can enjoy the piano concerto that Wittgenstein requested from the composer and performed in 1923 as the first of a series of left-hand piano concertos. Bortkiewicz’ concerto was performed on many occasions by Wittgenstein and remained his favourite concerto until he had to flee from the Nazi’s in 1938. This subsequently ended his career as a concert pianist and Bortkiewicz’ concerto was never performed anymore by him.

The Bortkiewicz concerto has not been previously recorded because Wittgenstein stipulated as a part of the agreement of the commisson, that the full score and orchestral parts were to be exclusively owned by him. Furthermore, he also had exclusive performing rights of the work during his lifetime. Through this stipulation, Wittgenstein refused to allow other pianists to perform the works he had commissioned. This is probably the primary factor why Bortkiewicz’ score was never published in print, and why it fell into oblivion after the death of Bortkiewicz in 1952, and Wittgenstein in 1961. For years Wittgenstein’s widow kept the library of her husband locked in a room of her house, to which no one was permitted entry. After her death in 2001 the Wittgenstein library was auctioned at Sotheby’s, London in 2003. The library was bought by a Chinese entrepreneur. Even today this library, which is situated in Hong Kong and consists of further unpublished works of Bortkiewicz, is not available to researchers or musicians.

Thankfully, a copy of the score in manuscript appeared to be in the archive of Boosey & Hawkes, and with the generous support of the Dutch SNS Reaal Foundation, the Nederlands Muziek Instituut was able to record this unique romantic piano concerto for the left-hand only with its haunting themes.

The second work on the CD is the first recording of Bortkiewicz’ third piano concerto opus 32, Per aspera ad astra (through resistance into light). He wrote this concerto in 1926. This concerto was dedicated to the pianist, Paul de Conne, who helped Bortkiewicz to obtain Austrian citizenship in 1925. Bortkiewicz knew Paul de Conne already from the time when he studied piano at the Conservatory of Music in St. Petersburg with Karel van Ark (1839-1902). Paul de Conne was at that time the personal assistant to Van Ark. The programme of this concerto Per aspera ad astra is presented in the gradual unfolding from a dark and deep C minor to a high and radiant C major at the finale of the work including organ and bells as an affimation of light over darkness.

Both concertos receive a compelling performance by the Romanian pianist Stefan Doniga and the Czech Janácek Philharmonic Orchestra under direction of the Dutch conductor David Porcelijn.

Bortkiewics Piano 2&3

CD Sergei Bortkiewicz

Ingediend door admin op do, 01/08/2009 - 08:55
Ingewijden weten het inmiddels: het NMI beschikt over een zeer omvangrijke collectie documenten rondom Sergei Bortiewicz, inclusief talrijke muziekwerken, waarvan sommige in manuscript. Deze collectie bevond zich in het archief van de pianist en componist Hugo van Dalen die tijdens zijn leven door een hechte vriendschapsband met Bortkiewicz was verbonden en zich inzette voor diens muziek. Geheel met behulp van sponsoring zijn verspreid over enkele jaren drie dubbel-cd's uitgegeven met pianomuziek. Nu is dus een nieuwe cd verschenen met soloconcerten.

Het gaat om het Tweede Pianoconcert opus 28 voor de linkerhand en het Derde Pianoconcert opus 32. De CD die in de zomer van 2008 is opgenomen is vanaf 6 januari verkrijgbaar.

Bortkiewicz schreef zijn Tweede Pianoconcert voor de pianist Paul Wittgenstein. Deze had in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterhand verloren en gaf diverse componisten opdracht om een pianoconcert voor de linkerhand voor hem te schrijven. De opnamen konden worden gerealiseerd met financiële ondersteuning van het SNS Reaalfonds.

Onder leiding van dirigent David Porcelijn soleerde de Roemeense pianist Stefan Doniga bij het Janáček Philharmonic Orchestra (Ostrava, Tsjechië) en kwam een bijzondere en spectaculaire CD tot stand. Een must voor liefhebbers van het romantische repertoire!

De CD is, net als de eerdere uitgaven van Bortkiewicz' pianomuziek, te bestellen in de webwinkel »

Bortkiewics Piano 2&3


8 januari 2009

New Editions

Ingediend door admin op ma, 12/29/2008 - 01:03
The NMI preserves the legacy of composer Julius Röntgen (1855-1932). Because of the stature of his works, the NMI has embarked on a project of publishing Röntgen compositions in its chamber music series. In 2008 two phenomenal cycles for voice and piano were issued: Galgenlieder and Palmström, written in 1916 and 1924 on texts of the German poet Christian Morgenstern (1871-1914).

Available in the webshop.

roengalgroenpalm

Nieuwe uitgaven Julius Röntgen

Ingediend door admin op ma, 12/29/2008 - 01:03
Het NMI beheert de nalatenschap van de componist Julius Röntgen (1855-1932). In het verleden heeft het NMI al een aantal van zijn composities uitgegeven. Gezien het belang van deze werken voor het Nederlandse muziekleven wil het NMI structureel composities van Röntgen in de kamermuziekserie uitgeven. In 2008 is besloten om twee fenomenale liederencycli voor zang en piano Galgenlieder en Palmström te publiceren. Röntgen schreef deze werken respectievelijk in de jaren 1916 en 1924.

Voor de teksten liet Röntgen zich inspireren door de Duitse dichter Christian Morgenstern (1871-1914). De Palmströmcyclus droeg Röntgen op aan de bas-bariton Hendrik C. van Oort. Röntgen is er in geslaagd om de bizarre teksten van Morgenstern op een wel zeer beeldende wijze te toonzetten. De twee bundels kunnen dan ook gezien worden als een bijzondere verrijking van het liedrepertoire.

De kamermuziekuitgaven staan onder eindredactie van Frits Zwart. Editors van deze uitgaven zijn John Smit en Margaret Krill.

Beide uitgaven zijn verkrijgbaar in de webwinkel.

roengalgroenpalm

29 december 2009

 

Oxford Music Online

Ingediend door admin op do, 12/25/2008 - 16:17

Oxford Music Online provides the visitor and year pass holder of the NMI with access to the full text of The New Grove.

Oxford Music Online is a major point of access to reference works in the field of musicology. It contains the full text of:

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell (London, 2001),
  • The New Grove Dictionary of Opera, edited by Stanley Sadie (London, 1992), and
  • The New Grove Dictionary of Jazz, second edition, edited by Barry Kernfeld (London, 2002).

Included are 50.000 articles on every aspect of music from antiquity to the present, biographies, work lists, music examples, and thousands of links to music sites and sound archives.

Besides The New Grove, Oxford Music Online includes:

  • The Oxford Dictionary of Music en
  • The Oxford Companion to Music.

Oxford Music Online »

Oxford Music Online

Ingediend door admin op do, 12/25/2008 - 16:17

Via Oxford Music Online heeft u als bezoeker of jaarpashouder van het NMI toegang tot de volledige tekst van de The New Grove.

Oxford Music Online is een belangrijke toegangspoort voor naslagwerken op het gebied van de muziekwetenschap. Dit bestand bevat de volledige tekst van:

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell (London, 2001),
  • The New Grove Dictionary of Opera, edited by Stanley Sadie (London, 1992), and
  • The New Grove Dictionary of Jazz, second edition, edited by Barry Kernfeld (London, 2002).

Het bestand biedt onder meer 50.000 artikelen over alle aspecten van de muziek van de oudheid tot heden, biografieën, ogrovemusiconlineverzichten van werken, muziekfragmenten, en duizenden links naar muziek-sites en geluidsarchieven.

Oxford Music Online omvat niet alleen The New Grove maar ook:

  • The Oxford Dictionary of Music en
  • The Oxford Companion to Music.

Deze publicaties kunnen apart of gezamenlijk doorzocht worden. Bevat ook nieuwe, uitsluitend online beschikbare artikelen.

Oxford Music Online »

 

KVOK

Ingediend door admin op do, 12/11/2008 - 10:18

De Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging en de GOV- Vereniging van Kerkmusici hebben op zaterdag 15 november besloten om per 1 januari 2009 een nieuwe vereniging op te richten: de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).

De nieuwe vereniging, die uit ca. 2.600 leden zal bestaan, wordt uitgever van twee gerenommeerde tijdschriften: Het Orgel, dat voor het eerst in 1886 verscheen en het oudste Europese orgeltijdschrift is en Muziek & Liturgie, waarvan de eerste uitgave onder de naam Organist & Eredienst uit 1931 dateert. De nieuwe vereniging zal bovendien het maandelijkse actualiteitenblad NotaBene uitgegeven.

De KNOV werd in 1890 opgericht ter behartiging van muziek in de eredienst en van het orgelspel in het algemeen. De GOV-VvKM komt voort uit de Gereformeerde Organisten Vereniging, die in 1931 opgericht werd, en tot doel had de bevordering van verantwoord orgelspel in de eredienst. De GOV was hoofdzakelijk actief binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ongeveer zeven jaar geleden breidde de vereniging haar doelgroep uit tot kerkmusici in het algemeen. Bij die gelegenheid werden de namen van de vereniging en haar tijdschrift gewijzigd. De nieuwe vereniging heeft twee voorzitters: Rein van der Kluit en Frits Zwart.

 

het_orgel