Nieuws

Röntgen op Radio 4

Ingediend door admin op do, 07/26/2012 - 23:00

In het radioprogramma Muziekwijzer van omroep Max gaat Edwin Rutten met musici en luisteraars op ontdekkingstocht door de klassieke muziek. Er worden verbanden gelegd tussen bekende en onbekende muziekwerken. In week 31 (30 juli t/m 3 augustus) zal Julius Röntgen jr. dagelijks om omstreeks 13.30 uur over onder meer een aantal composities van zijn grootvader Julius Röntgen vertellen. Het archief van zijn grootvader wordt beheerd in het NMI. Aandacht zal ook besteed worden aan de benarde situatie van het NMI en het belang van de collectie voor het Nederlands muziekleven.

Het cd-label CPO brengt in nauwe samenwerking met het NMI het volledige symfonische oeuvre en de soloconcerten van Röntgen uit. De reeds verschenen cd's zijn verkrijgbaar in de webwinkel. Tevens te koop in de webwinkel zijn cd's met kamermuziek van Röntgen, uitgebracht door diverse andere labels, en een aantal door het NMI uitgegeven bladmuziekuitgaven.

In 2010 is een website over het leven en werk van Julius Röntgen online gegaan. Deze website is tot stand gebracht in een samenwerking tussen de Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen en het NMI.

Uitzending Muziekwijzer
Iedere werkdag
13.00 - 15.00 uur
Radio 4

Edwin Rutten

27 juli 2012

Elegie van Carl Krill

Ingediend door admin op di, 07/17/2012 - 07:26

In de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine wordt in het augustus/septembernummer aandacht besteed aan de vrijwel onbekende componist Carl Krill (1846-1927). Voor de muziekbijlage werd een deeltje uit zijn Sechs Skizzen für Pianoforte zu 4 Händen opus 8 geselecteerd. Een romantisch werkje dat niet moeilijk is, maar wel veel voordracht en een goede balans tussen beide spelers vereist.

Carl Krill werd geboren in Keulen waar hij ook piano en compositie studeerde. Vanaf 1871 woonde hij in Nederland waar hij in verschillende steden als dirigent en pianopedagoog werkzaam was. Hij schreef piano- en koorwerken, kamermuziek en liederen. Waarschijnlijk werden deze werken ook voor zijn dagelijkse praktijk gebruikt: zijn pianoleerlingen, zijn koor en het musiceren in kamermuziekverband.

Download partituurpdf (Elegie - Carl Krill)

Download artikel pdf(Carl Krill - Dichter, denker en philosoof, AM nr. 46 - augustus/september 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

Carl Krill
Carl Krill

17 juli 2012

Motie aangenomen in Tweede Kamer

Ingediend door admin op vr, 07/06/2012 - 14:27

Een CDA/PvdA motie van deze strekking werd op 5 juli tijdens het laatste debat voor het Kamerreces aangenomen.

Het gaat om belangrijke politieke steun vanuit de kamer. Hoe het ministerie van OCW dit vorm gaat geven is nog onduidelijk. Het NMI is in ieder geval blij dat de kamer aandacht voor het muzikaal erfgoed heeft!

Motie 33000-VIII nr. 215 pdf

5 juli 2012

Vier sterren voor cd met Nederlandse liederen

Ingediend door admin op wo, 07/04/2012 - 14:18
De cd met Nederlandse liederen die het NMI onlangs heeft uitgebracht, kreeg van Frits van der Waa een vier sterren recensie in De Volkskrant. Op deze cd staat voor het merendeel onbekend liedrepertoire, dat volgens Van de Waa alleszins de moeite waard is om beluisterd te worden.

Volkskrant Nederlandse LiederenCD Nederlandse Liederen

Bestellen »

4 juli 2012

OnsDna.nl

Ingediend door admin op vr, 06/22/2012 - 12:16
Onlangs lanceerde Branchevereniging Archieven in Nederland (BRAIN) de nieuwe website van de Nederlandse archieven: OnsDNA.nl. De website moet een startpunt bieden voor elke beginnende archiefbezoeker en -onderzoeker.

OnsDNAIedere inwoner van Nederland laat administratieve sporen achter. Geboorten, huwelijken, overlijdens: ze worden geregistreerd op het gemeentehuis. Wie onroerend goed verwerft laat dat vastleggen in een notariële akte en staat vermeld in het Kadaster. Wie een opleiding volgt staat ergens ingeschreven en wie arbeid verricht staat op een loonlijst. De archiefinstellingen van Nederland bewaren tal van documenten met dit soort gegevens.

Maar die documenten terugvinden gaat haast nooit vanzelf. Want hoe en waar begint u? Wat staat er al online en wat vind u in een archief? En wat niet? Wat kan er al online en voor welke zaken moet u naar welk archief? Welke bronnen kunnen een antwoord op uw vraag het beste geven?

OnsDNA.nl bevat tips voor de beginnende archiefonderzoeker en een handige archiefkaart waarop u snel kunt vinden bij welk archief u moet zijn om een antwoord te vinden op uw vragen. De website brengt dagelijks nieuws over nieuwe aanwinsten, mooie ontdekkingen en handige tools en bevat een agenda met lezingen, tentoonstellingen, cursussen en andere activiteiten van archiefinstellingen in het hele land.

Enthousiaste archiefgebruikers vertellen op OnsDNA.nl wat zij in de Nederlandse Archieven zochten en vonden. Allemaal verhalen over hoe bijzonder het is om een stuk van uw eigen geschiedenis terug te vinden en de documenten daarover zelf in handen te krijgen. Of het nu om uw familie, uw huis, uw straat of de stad waar u woont gaat!

OnsDNA.nl »

22 juni 2012

Schilderij van Israëls in collectie NMI

Ingediend door admin op di, 06/12/2012 - 14:49

Het NMI heeft onlangs een portret van de componist Alexander Voormolen, waarvan het NMI het archief beheert, in de collectie opgenomen. Het schilderij werd in 1925 geschilderd door de Haagse schilder Isaac Israëls. De komende maanden is het uitgeleend aan het Couperusmuseum in Den Haag ter gelegenheid van een tentoonstelling over Israëls. Daarna is het portret weer te bewonderen in de studiezaal van het NMI.

De componist Alexander Voormolen (1895-1980), werd door Israëls geportretteerd in de woning van de schilder aan de Koninginnegracht 2 in Den Haag. Dit olieverfschilderij is afkomstig uit een legaat van de dochter van de componist, Alice. Alice Voormolen is nog niet zo lang geleden overleden en wilde destijds dat het portret bij de collectie archivalia (manuscripten, correspondentie e.d.) van haar vader zou worden opgenomen. Dat is onlangs gebeurd. Het schilderij is in eigendom overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, en door deze dienst weer in bruikleen gegeven aan het NMI.

Deze zomer vindt in Den Haag een manifestatie plaats in een samenwerking van verschillende Haagse musea. De aandacht gaat dan uit naar de Haagse schilder Isaac Israëls (1865-1934). Van 1 juni tot begin november dit jaar hangt het schilderij van Alexander Voormolen in het Couperusmuseum (Javastraat 17, Den Haag) om daar luister bij te zetten aan de geplande tentoonstelling ‘Isaac Israëls in Den Haag'. Overigens zullen dan ook enkele werken van Voormolen worden geëxposeerd die de relatie Voormolen-Couperus onderstrepen: het hoboconcert, Eline (Notturno voor orkest) en de symfonische mythe Arethusa.

voormolen
Alexander Voormolen door Isaac Israëls

12 juni 2012

NMI naar bestuursrechter

Ingediend door admin op di, 06/12/2012 - 14:18

Het beroep ging met name om de procedurele kant rond het afschaffen van langjarige subsidies. In eerste instantie werd het bezwaar hiertegen vorig jaar door het ministerie afgewezen. Om die reden is het NMI naar de bestuursrechter gestapt. Het NMI werd vertegenwoordigd door prof. mr. Klaas de Vries (voorzitter bestuur) en dr. Frits Zwart (directeur).

Enkele citaten uit het betoog van Klaas de Vries:

"Ondanks de op vele plaatsen door de staatssecretaris beleden zorg voor erfgoed en ondanks de nationale en internationale kwaliteit van de collectie biedt de staatsecretaris het NMI ook in het nieuwe subsidiestelsel geen plaats. Het bestuur acht zowel deze handelwijze, als het niet handelen in overeenstemming met nadrukkelijk in de nota's van de staatssecretaris genoemde criteria in strijd met de noodzakelijke zorgvuldigheid."

"De over elkaar heen buitelende en innerlijk tegenstrijdige besluitvorming maakte een ordentelijke voorbereiding op een eventueel intredende nieuwe situatie niet mogelijk. Ernstig is in dit verband dat de staatssecretaris verwachtingen heeft gewekt, c.q. toezeggingen gedaan, die hij niet waarmaakt. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij is ook de Tweede Kamer onjuist voorgelicht."

"Door met elkaar strijdige mededelingen te doen heeft de staatssecretaris de rechtszekerheid van het NMI geschaad en aangetoond met onduidelijke en tegenstrijdige motiveringen te handelen."

"Conclusie: Op grond het betoogde in het beroepschrift en het hierboven gestelde, verzoekt het bestuur van het NMI uw rechtbank het besluit van de staatssecretaris te vernietigen en het subsidiair daartoe te leiden dat de geleden of te lijden schade voor het NMI door het rijk volledig wordt vergoed, en meer subsidiair dat in het subsidiestelsel een plaats wordt ingeruimd voor het NMI."

Lees de integrale tekst van het betoog pdf dat namens het NMI ter zitting van 11 juni 2012 door Klaas de Vries werd gehouden.

De bestuursrechter zal binnen zes weken uitspraak doen.

12 juni 2012

 

 

Change of opening hours

Ingediend door admin op ma, 06/11/2012 - 23:00

Cutbacks by the local and national governments make it impossible to maintain services at the present level. The NMI seeks to minimize any inconvenience this may cause to visitors. Full services will now be available every working day afternoon.

Opening hours as from August 20:

Monday-Friday: 10.00 - 13.00 hours
only reading room access, no services

Monday-Friday: 13.00 - 17.00 hours
normal access and full services

This implies that during the morning hours it will not be possible to borrow or return books, to make photocopies or make microfiche prints. Visitors will be free to use the reading room and consult its reference works for their research. In the afternoon, staff will be available for regular services.

Archives
There will be no change to the facilities for the consultation of archives. An appointment can be made with our staff.

15 June 2012

 

Gewijzigde openingstijden

Ingediend door admin op ma, 06/11/2012 - 23:00

Met ingang van 20 augustus zullen de openingstijden van het NMI een ingrijpende wijziging ondergaan. Dit is een gevolg van de bezuinigingen bij de verschillende overheden. Hierdoor is het helaas niet meer mogelijk om in de dienstverlening het niveau van de afgelopen jaren te handhaven. Het NMI streeft er naar om de bezoekers zo weinig mogelijk de dupe te laten zijn van deze bezuinigingsmaatregelen. Iedere werkdag is 's middags volledige openstelling en dienstverlening beschikbaar.

Vanaf maandag 20 augustus geldt de volgende regeling:

maandag - vrijdag: 10.00 - 13.00 uur
uitsluitend de ‘open opstelling' ofwel de leeszaal is toegankelijk, er vindt geen dienstverlening plaats.

maandag - vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
volledige openstelling en normale dienstverlening.

Dit betekent dat bezoekers 's ochtends geen aangevraagde boeken kunnen afhalen of inleveren, maar uitsluitend zelfstandig onderzoek kunnen doen m.b.v. de boeken, muziekuitgaven, microfiches en tijdschriften die in de open opstelling staan. Elke middag kunnen de bezoekers terecht voor afhalen en inleveren en advies en inlichtingen. Er is dan altijd personeel aanwezig om de bezoekers van dienst te zijn.

Archieven
Het raadplegen van de archieven blijft ongewijzigd: archieven kunnen, na het maken van een afspraak met een medewerker, worden geraadpleegd in de studiezaal.

15 juni 2012

Nieuwe webexpositie: Schumanns Myrthen

Ingediend door admin op wo, 06/06/2012 - 23:00

Robert en Clara SchumannTer gelegenheid van Schumanns geboortedag, 8 juni, presenteert het NMI een nieuwe webexpositie gewijd aan het Myrthen-manuscript dat zich in de collecties van het NMI bevindt. Het betreft een manuscript met zes liederen uit de cyclus Myrthen op. 25 van Robert Schumann. Dit manuscript werd altijd beschouwd als het werk van een kopiïst en is daardoor lange tijd aan de aandacht ontsnapt. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat het manuscript twee liederen bevat in Schumanns eigen handschrift en vier liederen in het handschrift van Carl Brückner, een kopiïst met wie Schumann regelmatig samenwerkte. De vier liederen in Brückners handschrift zijn door Schumann voorzien van correcties en toevoegingen en daarmee als bron eveneens van grote musicologische waarde.

Het betreft een gedeelte uit het netschrift dat diende als voorbeeld voor de eerste druk, die in augustus 1840 door Friedrich Kistner in Leipzig werd uitgegeven. Dit manuscript is ooit opgesplitst geraakt. De delen ervan bevinden zich nu in Parijs (Bibliothèque Nationale), Zwickau (Robert-Schumann-Haus), en in het NMI in Den Haag. Een klein gedeelte is in onbekend privébezit geraakt. Het deel in het NMI gold tot nu toe als verdwenen. Vergelijking met de andere delen toont echter aan dat het hier gaat om de ontbrekende bron.

In de webexpositie is het handschrift digitaal te bekijken en worden achtergronden gegeven bij de compositie en het handschrift.

Webexpositie »

7 juni 2012

Lunchpauzeconcerten seizoen 2012-2013

Ingediend door admin op wo, 06/06/2012 - 13:27

De afgelopen vier jaar heeft het NMI per seizoen een serie van zes tot tien lunchpauzeconcerten georganiseerd, met daarin speciale aandacht voor Nederlandse muziek. Gezien de onzekere toekomst van het NMI, is het op dit moment onduidelijk of er weer een heel seizoen lunchpauzeconcerten georganiseerd kan worden. Er zijn in ieder geval vier concerten in de maanden september tot en met december 2012. Uiteraard hopen we de serie in 2013 toch te kunnen voortzetten.

De concerten vinden zoals gebruikelijk plaats op de dinsdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur in de aula of de foyer van de Koninklijke Bibliotheek en zijn gratis toegankelijk. In oktober moeten we eenmalig uitwijken naar de woensdag.

Data 2012
Dinsdag 11 september
Woensdag 10 oktober
Dinsdag 13 november
Dinsdag 11 december

De programmering zal z.s.m. bekend worden gemaakt, maar er zal in ieder geval per concert minimaal één compositie van een Nederlandse componist klinken die afkomstig is uit de collecties van het NMI.

20090310a_044-t
Het Haags saxofoonkwartet in maart 2009.

6 juni 2012

Nederlandse Liederen

Ingediend door admin op zo, 06/03/2012 - 18:45

Juist in de periode 1880-1940 is een schat aan schitterende liederen overgeleverd waarvan veel volledig onbekend is. De selectie op deze cd legt daarvan zowel wat betreft schoonheid als onbekendheid op onmiskenbare wijze getuigenis af.

De cd bevat voor het merendeel volkomen onbekende liedkunst. Alleen de liederen die de componist Alphons Diepenbrock naliet genieten enige bekendheid. Componisten als Bernard Wagenaar, Louis Victor Saar, Anny Mesritz van Velthuysen en Bertha Frensel Wegener-Koopman zijn vrijwel vergeten. Niettemin geven hun liederen blijk van groot vakmanschap en inspiratie en zijn ze minstens verrassend te noemen. Het is ook interessant dat in de muziek van Wagenaar en Saar zoveel Amerikaanse invloeden te horen zijn. Nederlandse Liederen (front)

De liederen worden uitgevoerd door de mezzo-sopraan Elisabeth von Magnus en de pianist Jacob Bogaart. Elisabeth von Magnus en Jacob Bogaart zijn musici van naam en internationale reputatie. Zij hebben samen talrijke tournees gemaakt en zijn buiten Nederland misschien wel bekender dan hier. Bij een van de liederen werkt ook de bekende celliste Quirine Viersen mee. Nederlandse Liederen (achterzijde)

Nederlandse Liederen beluister fragment
1. Bertha Frensel Wegener-Koopman: Ein Stündchen lang
9. Alphons Diepenbrock: Berceuse
10. Bernard Wagenaar: At Dusk 
20. Anny Mesritz van Velthuysen: Adieu

De CD is te bestellen in de webwinkel.

Muziekinstituut valt tussen twee stoelen

Ingediend door admin op zo, 06/03/2012 - 09:32

'Door de perspectieven die met het advies van de Raad voor Cultuur zijn ontstaan dreigt het enige instituut voor muzikaal erfgoed te verdwijnen. En dat terwijl iedereen de mond vol heeft over juist ons erfgoed'.

Naar aanleiding van het advies van de Raad voor Cultuur waarin de Raad adviseert het NMI geen subsidie te verstrekken verscheen, onderstaand artikel van Aad van der Ven in Den Haag Centraal van 25 mei 2012.

 

Den Haag Centraal

3 juni 2012

Advies Raad voor Cultuur

Ingediend door admin op za, 06/02/2012 - 07:56

Slagen in CultuurDe Raad voor Cultuur heeft op 21 mei het nieuwe advies voor de culturele basisinfrastructuur bekendgemaakt. In het advies wordt voor het NMI waardering uitgesproken en aangegeven hoe belangrijk de collecties zijn. De Raad constateert evenwel dat er binnen de ministeriële regeling geen ruimte is om tot toewijzing van een subsidie aan het NMI te komen.

Lees het advies pdf van de Raad voor Cultuur.

Daags na het verschijnen van het advies stuurde staatssecretaris Zijlstra een brief waarin hij aangaf het advies over te zullen nemen. Over het advies van de Raad dat het van belang is de collectie goed te borgen merkt de staatssecretaris op dat hij dat opvat als een taak voor de instelling.

Lees de volledige brief pdf van staatssecretaris Zijlstra.

2 juni 2012

 

Beslissing op bezwaar

Ingediend door admin op vr, 06/01/2012 - 17:22

Tegen de voorgenomen beëindiging van de subsidie per 1 januari 2013 diende het NMI op 31 januari 2012 een bezwaarschrift in. De staatssecretaris laat in een brief d.d. 22 mei 2012 weten in het bezwaar geen aanleiding te zien op zijn eerder genomen besluiten terug te komen. Hij schrijft onder meer:

'Dat het kabinet ervan uitgaat dat de opgebouwde collecties en archieven bij musea of andere culturele instellingen kunnen worden ondergebracht, leidt evenwel niet tot een financiële verplichting voor het kabinet. Het is immers geen rijkscollectie.'

Lees de volledige brief pdf

Het bestuur beraadt zich op een reactie.

1 juni 2012

 

Bij nader inzien

Ingediend door admin op di, 05/29/2012 - 16:46

De Telegraaf 20120529

De Telegraaf, dinsdag 29 mei 2012

29 mei 2012

Interview De Volkskrant

Ingediend door admin op wo, 05/23/2012 - 15:19

Naar aanleiding van het voor het NMI negatieve advies van de Raad voor Cultuur verscheen onderstaand interview met Frits Zwart in de Volkskrant van 23 mei 2012.

Volkskrant 23 mei 201224 mei 2012


Einde Nederlands Muziek Instituut nabij?

Ingediend door admin op di, 05/22/2012 - 13:23

Met het zojuist openbaar gemaakte advies Slagen in Cultuur van de Raad voor Cultuur is duidelijk geworden dat het Nederlands Muziek Instituut in zijn huidige vorm niet kan voortbestaan. De raad adviseert het NMI geen subsidie te verstrekken omdat het geen museum is maar een collectie-instituut, en stelt dat het daarom niet in aanmerking komt voor subsidie op grond van de museale regeling (artikel 3.23).

Het NMI had, op herhaalde suggestie van staatssecretaris Zijlstra, een aanvraag ingediend voor de nieuwe basisinfrastructuur via deze regeling. De raad vindt dat het NMI geen museale functie heeft omdat het om een archief (of bibliotheek) gaat en wijst daarom de aanvraag af.

Wel stelt de raad: 'Het NMI langs de museale meetlat leggen, doet naar de mening van de raad geen recht aan deze bijzondere instelling. Dat betekent volgens de raad niet dat de collectie, die voor musici van eminent belang is, niet moet worden geborgd.' De raad vindt dat de collecties van het NMI behouden moeten blijven en ziet ook dat de instelling nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

'Uiteraard zijn wij verheugd, dat de raad constateert dat het NMI uniek is in Nederland en van eminent belang is voor de musici', zegt een ontgoochelde directeur Frits Zwart, 'maar dat neemt niet weg dat we door dit negatieve advies van de raad nu toch voor het ergste moeten gaan vrezen. Als er nu niets gebeurt dan gaat het NMI verloren en dat is rampzalig voor behoud en toegankelijkheid van het Nederlands muzikaal erfgoed. Waarom kan er niet één instituut op dit gebied in stand worden gehouden? Gaan we nu zó nonchalant met ons muzikaal erfgoed om? Over een paar jaar zal worden ingezien hoe ongelooflijk kortzichtig deze beleidsontwikkeling is geweest. Het is echt diep treurig.'

Het NMI had bij de Raad voor Cultuur een aanvraag ingediend in het kader van de museale regeling. Samen met de uitgeverij van Muziek Centrum Nederland, Donemus, was een plan uitgewerkt om via de museale weg toch nog in de nieuwe basisinfrastructuur terecht te komen. Die kans lijkt nu verkeken nu het advies van de raad is bekendgemaakt.

Een paar weken geleden pleitte de gemeentelijke adviescommissie in Den Haag voor verlaging van de gemeentelijke subsidie en inbedding in het Haags Gemeentearchief. Daarmee werd de toekomst al zwaar onder druk gezet. Door de perspectieven die met het advies van de Raad voor Cultuur verder zijn ontstaan - of eigenlijk, wegvallen - is het voortbestaan van het NMI werkelijk in het geding en zal het enige instituut voor muzikaal erfgoed verdwijnen.

Bekijk het complete advies op de website van de Raad voor Cultuur.

22 mei 2012

Reactie op deeladvies Gemeente Den Haag

Ingediend door admin op wo, 05/16/2012 - 13:19

cultureel_kapitaalOp 25 april verscheen het Advies voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Het cultureel Kapitaal van Den Haag. Hierin adviseert de gemeentelijke adviescommissie, onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, de gemeentelijke subsidie aan het NMI terug te brengen van € 374.000 naar € 300.000. Dit op voorwaarde dat het NMI een integratie tot stand brengt met het Haags Gemeentearchief (HGA).

Het NMI kan zich niet herkennen in de beoordeling en de kritiek van de commissie en ziet zich genoodzaakt te komen met een uitvoerige en onderbouwde reactie op de inhoud van het deeladvies. Dit in de verwachting het College van B&W en de Gemeenteraad te overtuigen van een positiever en realistischer blik op het verleden, heden en (hopelijk ook) toekomst van het NMI.

Brief NMI aan College van B&W Gemeente Den Haag, d.d. 10 mei 2012 pdf (PDF, 229 kB )

16 mei 2012

Johannes Snoer: componist van harpmuziek

Ingediend door admin op do, 05/10/2012 - 10:26
 
snoer coverIn de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine wordt in het juni/juli-nummer aandacht besteed aan de indertijd beroemde harpist Johannes Snoer (1868-1936). Voor de muziekbijlage wordt een van zijn eerste werkjes voor harp geselecteerd; een niet al te moeilijk, maar leuk salonwerkje onder de naam Capriccio.

Johannes Snoer werd geboren in Amsterdam. Hij werkte korte tijd als cellist en harpist in het Concertgebouworkest maar verdween daarna naar het buitenland om te werken in de orkesten van Leipzig en Wenen. Ook was hij zeer actief als solist onder meer in Amerika. Daarnaast componeerde hij veel voor de harp. Het geselecteerde Capriccio is afkomstig uit zijn Drei leichte Stücke für Harfe.

Download partituurpdf(Capriccio - Johannes Snoer)

Download artikel pdf (Johannes Snoer - Harpist, cellist en componist, AM nr. 45 - juni/juli 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

24 mei 2012