Nieuws

Onderzoekers aan het woord (2)

Ingediend door admin op ma, 03/26/2012 - 23:00

Oscar Verhaar studeert aan het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Utrecht en is regelmatig in het NMI om zich te verdiepen in de uitvoeringspraktijk van vocale muziek. Op de website vertelt hij over zijn onderzoek en de unieke bronnen in de collectie van het NMI.

“Als student van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (KC), heb je vaak een reden om het NMI te bezoeken. Inmiddels heb ik mijn conservatoriumopleiding bijna afgerond, maar ik was al vanaf het begin van mijn studietijd, nu zo'n zeven jaar geleden, vaak ‘aan de overkant' te vinden.

Het NMI is voor musici die geïnteresseerd zijn in oude muziek zeer belangrijk, omdat het een enorme verzameling bezit van muziek die binnen de reikwijdte van de oude muziek valt, zowel in oude drukken als in moderne edities. Daarmee vertel ik de meeste mensen niets nieuws. Het is voor mij, en voor mijn medestudenten van het KC, dan ook ideaal om deze inspirerende verzameling onder handbereik te hebben.

Door de jaren heen ben ik me steeds meer gaan interesseren voor de achtergronden van de muziek die ik als zanger tegenkom. Ik bezoek het NMI intussen vaker om me te verdiepen dan om nieuwe muziek te vinden. Zo heb ik veel tijd besteed aan de muziek van Constantijn Huygens en aan de versieringen in het vocale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Voor mijn onderzoek naar Huygens heb ik een groot aantal Franse muziekdrukken uit de 17e eeuw bestudeerd om te zien in welk opzicht die bundels, alle gedrukt bij de firma Ballard in Parijs, lijken op de
Pathodia Sacra & Profana (Parijs 1648) van Constantijn Huygens, die ook bij Ballard is verschenen. Het NMI heeft al deze Franse muziek in huis, het gros zelfs in originele 17e-eeuwse exemplaren.

Mijn masterscriptie voor het KC heb ik geschreven over vocale versieringen in de tijd van J.S. Bach. Voor deze studie heb ik me vooral gericht op originele vocale traktaten uit Duitsland. Deze lesboeken werden voornamelijk gebruikt om koorknapen in de muziek wegwijs te maken en vormen daarom een zeer waardevolle bron voor de versieringskunst. Tijdens dit onderzoek, stuitte ik op de Nederlandse vertaling van het beroemde traktaat Opinioni de' Cantori Antichi, e Moderni van Pier Francesco Tosi (Bologna 1723). Van de Nederlandse vertaling, getiteld Korte Aanmerkingen over de Zangkonst (Leiden 1731), is maar één exemplaar bekend en dat bevindt zich natuurlijk in de collectie van het NMI. Hoewel het traktaat uiteindelijk niet heel interessant was voor mijn studie naar J.S. Bach (er bestaat ook een Duitse vertaling geschreven door een oud-leerling van Bach), ben ik zeker van plan om in de toekomst de Korte Aanmerkingen verder te bestuderen.

Nu ik bijna klaar ben op het KC, breekt voor mij een nieuw tijdperk aan. Ik hoop van harte dat ik ook in de volgende jaren nog volop van het NMI kan profiteren en dat het instituut een inspiratiebron blijft voor nieuwe generaties oude-muziekstudenten.


1 april 2012

oscar_verhaar

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

C.F. Ruppe: succesvol Leids toonkunstenaar

Ingediend door admin op do, 03/22/2012 - 08:08


Onder deze titel verscheen in de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine een artikel over de componist Christian Friedrich Ruppe (1753-1826). Uit de collectie van het NMI werd hiervoor een Rondo uit een Sonate voor fortepiano met begeleiding van fluit en cello geselecteerd.

Ruppe werd geboren in Duitsland, maar woonde en werkte vanaf zijn twintigste jaar bijna onafgebroken in Leiden. Hij gaf les, was organist van de Lutherse kerk en adviseerde bij de bouw en restauratie van orgels. Vanaf 1790 was Ruppe kapelmeester van de universiteit, maar hij dirigeerde ook diverse koren.

De sonate voor piano met begeleiding van fluit en cello, dateert waarschijnlijk uit 1810.

Download pianopartijpdf(Rondo - Christian Friedrich Ruppe)
Download fluitpartijpdf
Download cellopartijpdf

Download artikel pdf (Christian Friedrich Ruppe - Succesvol Leids toonkunstenaar, AM nr. 44 - apr/mei 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie ''Onbekende composities''.

ruppe titelpagina
22 maart 2012

NMI bij Concertzender

Ingediend door admin op di, 03/13/2012 - 11:01


De Concertzender heeft een aantal uitzendingen gewijd aan de Russische componist Sergei Bortkiewicz (1877-1952).

In het archief van pianist en componist Hugo van Dalen (1888-1967) dat het NMI beheert, bleek zich een schat aan muziek te bevinden van Bortkiewicz. Hugo van Dalen was tijdens zijn leven door een hechte vriendschapsband met Bortkiewicz verbonden en zette zich in voor diens muziek.

NMI-uitgaven
Het NMI besloot om de werken van Bortkiewicz op cd uit te brengen. Inmiddels zijn, geheel met behulp van sponsoring, vier uitgaven verschenen met pianowerken: drie dubbel-cd's met pianosolowerken door Klaas Trapman (pianist en docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag) en een cd met de pianoconcerten nr. 2 en nr. 3 door Stefan Doniga (piano) and Janácek Philharmonic Orchestra with David Porcelijn. De cd's zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het NMI.

In de uitzending 'De Piano Etude, van Oefening tot Kunst' zal de Concertzender aandacht besteden aan het levensverhaal en de muziek van Bortkiewicz, slachtoffer van de geschiedenis. Hij bevond zich erg vaak op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek. Iemand zei hem eens: Maar uw leven was toch zeer interessant en rijk aan afwisseling! Hij antwoordde toen: Interessant om het te lezen, dat kan, maar niet om het te beleven, jonge vriend.

De uitzending is te beluisteren via www.concertzender.nl


bortkiewiczcd

13 maart 2012

 

 

Ebook Library

Ingediend door admin op ma, 03/12/2012 - 23:00
Sinds kort biedt de Koninklijke Bibliotheek haar leden meer dan 180.000 internationale wetenschappelijke e-books aan via het platform Ebook Library (EBL). De e-books zijn online beschikbaar en daarnaast voor een periode van een week te downloaden. Het gaat voornamelijk om Engelstalige - veelal recente - boeken op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, waaronder ook veel muziekwetenschappelijke publicaties. Er worden regelmatig titels aan het platform toegevoegd. Deze service is, net als alle andere diensten van de KB, ook beschikbaar voor NMI pashouders.

Om de e-books te downloaden, is installatie van Adobe Digital Editions vereist (gratis). Voor gebruik via iPhone, iPad en Android-toestellen wordt de app Bluefire Reader aanbevolen. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de e-books te downloaden op de Kindle.

Ebook Library »

13 maart 2012

NMI in Viertakt Podium

Ingediend door admin op ma, 03/12/2012 - 12:26

De komende dagen wordt in het radioprogramma Viertakt Podium elke middag van 16:30-17:00 aandacht besteed aan muziek uit de collecties van het NMI. In de eerste aflevering een lied van Anna Cramer.

Dinsdag 13 maart is er aandacht voor componist, dirigent en publicist Jaap Kool (1891-1959).
kool2

Woensdag 14 maart staat pianist, componist en pedagoog Julius Röntgen (1855-1932) in de schijnwerpers. In 1884 was hij betrokken bij de oprichting van het Amsterdamsch Conservatorium, waar hij van 1912 tot 1924 directeur was.
rntgenjulius

Donderdag 15 maart: aandacht voor componist Jacobus Nozeman (1693-1745). Het NMI gaf eind 2010 een cd uit met de Sonates voor violino solo e basso continuo, opus 1 [1725] van Nozeman, uitgevoerd door Antoinette Lohmann (viool) en Furor Musicus.
0314050

Vrijdag 16 maart: webexpositie van het Mozart-handschrift, Galimathias Musicum.

Volgende week wordt de serie op maandag 19 maart geopend met een item over de pianiste en componiste Marjo Tal

Dinsdag 20 maart: webexpositie Walther handschrift
Woensdag 21 maart: componist en pianist Geza Frid
Donderdag 22: componist Alexander Voormolen met onder meer een brief aan Ravel en Roussel
Vrijdag 23 maart: Jacques Beers

Meer informatie bij NTR Podium

12 maart 2012

Persbericht 'Huis voor de Nederlandse muziek'

Ingediend door admin op vr, 02/24/2012 - 14:08

Het Nederlands Muziek Instituut heeft bij het ministerie van OC&W subsidie aangevraagd om het nationaal muzikaal erfgoed te kunnen bewaren en voor publiek toegankelijk te maken. Het NMI heeft deze aanvraag gedaan binnen het ‘museale bestel' in de nieuwe basisinfrasctructuur. Het NMI neemt in deze aanvraag de uitgavetaken van Donemus mee. Donemus is het ‘label' waaronder na 1945 bijna alle Nederlandse muziek is uitgegeven.

Daarmee wordt het NMI niet alleen hét nationale collectie-instituut voor het muzikaal erfgoed, maar ook voor de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. De aanvraag bestrijkt het volledig spectrum van het conserveren van archieven (met manuscripten van grote componisten uit het verleden zoals Wagenaar, Röntgen), tot en met het promoten en ontsluiten van het nieuwste repertoire, gespeeld op internationale vooraanstaande podia.

Hoewel de staatssecretaris voor cultuur deze enig overgebleven optie als een ‘muizengaatje' typeerde, heeft het NMI vertrouwen in de bundeling van NMI en Donemus zoals neergelegd in de plannen. Ambitieus, maar ook realistisch en kernachtig. Het NMI heeft de kosten weten te drukken door inzet van vrijwilligers, vergroten van de zelfwerkzaamheid van componisten en een sterke efficiencyslag in de bedrijfsvoering.

De bundeling van de historische collecties van het NMI met de zeer uitbreide catalogus van Donemus alsmede de expertise van beide instellingen maakt het NMI klaar voor een nieuwe toekomst. Hiermee kan een ‘huis voor de Nederlandse muziek' worden gerealiseerd.

Het NMI en Donemus werken al jaren nauw samen en zijn betrokken bij tal van muzikale evenementen en projecten.

De aanvraag is op 1 februari ingediend en zal getoetst worden door de Raad voor Cultuur. Het advies wordt verwacht in mei en rond Prinsjesdag zal door de staatssecretaris een beslissing worden genomen.

PDF versie PDF »

24 februari 2012

Onderzoekers aan het woord

Ingediend door admin op do, 02/02/2012 - 13:00

Joyce Kiliaan, musicus en musicoloog, werkt al sinds begin jaren ‘90 aan een biografie van Marius Flothuis.

“Tot het jaar van zijn overlijden in 2001 heb ik als zijn biograaf honderden bandopnames gemaakt van gesprekken die ik met hem voerde over zijn zeer rijke en bewogen leven. Al tijdens zijn leven heeft hij mij ruim voorzien van allerhande documenten.

Flothuis was tijdens zijn leven niet alleen artistiek leider van het Concertgebouworkest, maar ook componist en hoogleraar muziekwetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ontelbare contacten met mensen uit de muziekwereld hun neerslag gevonden hebben in duizenden brieven en andere documenten. Flothuis liet na zijn overlijden zijn immense archief na aan het NMI.

Enkele jaren geleden heb ik met instemming van zijn nabestaanden toegang gekregen tot dit archief. Inmiddels heb ik alle aanwezige correspondentie (duizenden documenten waaronder brieven van beroemde componisten, musici, dirigenten en musicologen) en alle publicaties van zijn hand gelezen. Zeer indrukwekkend zijn de documenten die zijn lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog illustreren. Zo heb ik eindelijk overzicht over Flothuis’ nalatenschap, en kan ik de feiten uit de vele gesprekken, interviews en artikelen in de media nu staven aan de hand van verschillende documenten. Daardoor vind ik ondersteuning voor het nuanceren en objectiveren van mijn onderzoek.

Op dit moment bestudeer ik zijn muziekmanuscripten in de met een camera bewaakte studiezaal, of, zoals een ingewijde mij toevertrouwde, in ‘het aquarium’.

Het belang van het Flothuis-archief ligt vooral in zijn compleetheid en rijkdom. Het is een mer à boire voor onderzoekers en musici die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse muziekcultuur van de vorige eeuw. 

De getuigenissen die in het NMI liggen opgeslagen, zijn onontbeerlijk voor de Nederlandse geschiedschrijving. Immers, de Nederlandse muziekcultuur is een onlosmakelijk deel van de bredere Nederlandse maatschappij. Hopelijk blijft de toegankelijkheid van dit instituut, geleid door zeer professionele krachten, in de toekomst gewaarborgd.”

Archief Marius Flothuis »

1 februari 2012

joyce_kiliaan

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

Mahler in Nederland: 1903-1911

Ingediend door admin op do, 02/02/2012 - 10:45

De Gustav Mahler Stichting Nederland heeft het Mahler-jaar 2011 afgesloten met een publicatie, waarin diverse auteurs hun licht hebben laten schijnen over Mahler en zijn relatie met Nederland. Zo heeft onder meer Eveline Nikkels zich gebogen over de vriendschap tussen Mahler, Mengelberg en Diepenbrock, Frits Zwart over het Mahlerfeest in 1920 en Johan Giskes over de belangstelling voor Mahlers muziek in het Concertgebouw in de jaren dertig.

Mede door de besprekingen van de uitvoeringen van Mahler-dirigenten Willem Mengelberg en Eduard van Beinum, geeft het boek een goed beeld van de Mahler traditie in Nederland. Dat de muziek van Mahler nog steeds in het middelpunt van de belangstelling staat bij de jeugd wordt duidelijk in de twee bijdragen onder de titel 'Mahler van binnenuit'. Achterin het boek is een lijst te vinden van concerten door heel Nederland tijdens Mahlers leven met speciale aandacht voor de Mahlerfeesten van 1920 en 1995 en de herdenkingsjaren 2010-2011.

Het boek werd op 10 januari gepresenteerd in het NMI.

Het boek is verkrijgbaar in de webwinkel à € 15,00 excl. verzendkosten.

mahlerboek 2-t
Foto: Louis Ekstein

2 februari 2012

Museaal perspectief

Ingediend door admin op wo, 02/01/2012 - 23:00
Na de afwijzing van het eerste bezwaarschrift tegen beëindiging van de rijkssubsidie, heeft het bestuur van het NMI besloten om bij het ministerie van OCW subsidie aan te vragen binnen het ‘museale bestel'. Op deze mogelijkheid voor een aantal erfgoedinstellingen, waaronder het NMI, werd door de staatssecretaris gewezen tijdens het debat in de Tweede Kamer op 27 juni jl.

Hoewel de kansen via deze weg niet te hoog ingeschat moeten worden (de staatssecretaris typeerde deze optie als ‘muizengaatje') grijpt het NMI alle mogelijkheden aan om het Nederlands muzikaal erfgoed voor de toekomst te behouden. De aanvraag is op 1 februari ingediend en zal getoetst worden door de Raad voor Cultuur. Het advies wordt verwacht in mei en rond Prinsjesdag zal door de staatssecretaris een beslissing worden genomen.

Daarnaast is de bezwaarprocedure voortgezet met een stap naar de bestuursrechter en het indienen van een nieuw bezwaarschrift bij de staatssecretaris.

Behalve rijkssubsidie ontvangt het NMI ook gemeentelijke subsidie. Voor de periode 2013-2016 is in december bij de gemeente een aanvraag ingediend op basis van een nieuw beleidsplan.

Lees het nieuwe bezwaarschrift »

2 februari 2012

Het NMI in Vrije Geluiden (9)

Ingediend door admin op wo, 02/01/2012 - 14:26

Op zondag 12 februari zal Frits Zwart weer te gast zijn bij Melchior Huurdeman in het programma Vrije Geluiden van de VPRO. Er zal aandacht zijn voor de Nederlandse componist Johannes Verhulst (1816-1891). Het Utrecht String Quartet zal een deel uit een strijkkwartet van Verhulst spelen.

Johannes Verhulst had in de negentiende eeuw als componist en als functionaris in het Nederlandse muziekleven een aanzienlijke invloed. Het NMI beheert het archief van Verhulst. 

1 februari 2012

NMI hervat samenwerking met Mens en melodie

Ingediend door admin op wo, 02/01/2012 - 14:17


Met de doorstart van het muziektijdschrift Mens en melodie is ook de samenwerking met het NMI weer opgepakt. Komend jaar zal het NMI in elk nummer met een eigen rubriek aandacht besteden aan bijzondere onderdelen uit de collectie. Het eerste nummer verschijnt medio maart.

Het magazine bestond in 2011 65 jaar. Wouter Paap en Jaap Kunst richtten het tijdschrift op in 1946. Het blad is nu één van de oudste nog bestaande muziektijdschriften voor klassieke muziek in Nederland. Mens en melodie heeft niet alleen een doorstart gemaakt, maar is ook ingrijpend vernieuwd en heeft een nieuwe website gekregen.

Van medio 2007 tot eind 2009 leverde het NMI al een vaste bijdrage aan het tijdschrift. Deze bijdragen waren te vinden in het katern Podium en zijn nog steeds terug te lezen via de website.

1 februari 2012

 

Tweedledum and Tweedledee van Pieter Hellendaal

Ingediend door admin op wo, 02/01/2012 - 10:22
Voor de serie ‘Uit het archief' in Akkoord Magazine is een compositie geselecteerd van de Nederlandse componist Pieter Hellendaal (1721-1791). Het betreft een werkje voor vier zangstemmen, dat gaat over de componisten Händel en Bononcini.

Pieter HellendaalPieter Hellendaal woonde en werkte in Nederland als organist, violist en componist en is vooral bekend geworden als componist van virtuoze werken voor viool. Rond 1750 vertrok Hellendaal naar Engeland waar hij de rest van zijn leven bleef. Hij schreef in Engeland een aantal vocale werken waaronder de korte compositie ‘Tweedledum and Tweedledee; a Chearful Glee for four Voices'. Deze compositie is geheel voorzien van een becijferde bas, maar kan ook a capella uitgevoerd worden. De tekst, afkomstig van een epigram van John Byrom (1692-1763) is een satire op Händel en de Italiaanse componist Giovanni Bononcini (1670-1747).

Download partituurpdf (Tweedledum and Tweedledee - Pieter Hellendaal)

Download artikel pdf (Pieter Hellendaal - 'An excellent composer of music', AM nr. 43 - febr/mrt 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

1 februari 2012

Frits Zwart in Een goedemorgen met

Ingediend door admin op di, 01/17/2012 - 10:15

Frits Zwart is komende zaterdagochtend te gast in het programma Een goedemorgen met van de TROS op Radio 4. In deze uitzending zal hij aandacht besteden aan de betekenis van de NMI collecties voor de muziekpraktijk.

Er zal aandacht zijn voor composities die zich in manuscript of als oude druk in de collecties van het NMI bevinden. Zo klinkt muziek van Jacob Nozeman, Anna Cramer, Leander Schlegel, Julius Röntgen, alsook van Bustijn en De Fesch. Deze werken hebben allerlei musici geïnspireerd bij de samenstelling van hun concertprogramma's of het maken van cd-opnamen. Daarnaast is er ook aandacht voor wereldberoemde handschriften die het NMI bezit: Galimathias Musicum uit 1766 van Mozart en het Frankenberger-Manuscript, met 196 koraalbewerkingen voor orgel uit de periode 1650-1730 van de componist en organist Johann Gottfried Walther (1684-1748).

Beluister de uitzending »

17 januari 2012

NMI naar bestuursrechter

Ingediend door admin op di, 12/13/2011 - 14:53

Op 1 november wees de staatssecretaris van OCW het bezwaarschrift af dat het NMI tegen de beëindiging van de langjarige rijkssubsidie en het wegvallen uit de nieuwe basisinfrastructuur bij het ministerie van OCW had ingediend. Naar aanleiding  hiervan heeft het bestuur van het NMI besloten in beroep te gaan bij de bestuursrechter te Den Haag.

Lees hier het volledige beroep.

13 december 2011

Afwijzing bezwaarschrift

Ingediend door admin op ma, 11/28/2011 - 23:00

Twee maanden geleden diende het NMI een bezwaarschrift in tegen de beëindiging van de langjarige rijkssubsidie en het wegvallen uit de nieuwe basisinfrastructuur. Ook maakte het NMI bezwaar tegen de karakterisering van de collectie van het NMI, als een verzameling van slechts lokaal belang. In een brief van de staatssecretaris van OCW, gedateerd 1 november 2011, wordt het bezwaar afgewezen. Wel biedt de staatssecretaris zijn excuses aan omdat hij het nationale en internationale belang van de collecties eerder niet heeft onderkend.

Brief staatssecretaris pdf

29 november 2011

Aandacht voor Samuel de Lange jr.

Ingediend door admin op wo, 11/23/2011 - 11:43

In 2011 wordt niet alleen de geboortedag van Franz Liszt herdacht, maar ook die van Samuel de Lange sr. (1811-1884). Ook is er aanleiding zijn zoon Samuel de Lange jr. (1840-1911) te herdenken, die honderd jaar geleden overleed in Stuttgart.

Symposium en concerten
Samuel de Lange jr.Op 6 december wordt in een lunchpauzeconcert bij het NMI kamermuziek Samuel jr. uitgevoerd, onder meer een sonate voor altviool en piano. Op 29 oktober vond een symposium plaats, georganiseerd door het NMI en Het Orgelpark in Amsterdam. Tijdens die middag en avond werd niet alleen over de familie De Lange gesproken, maar klonk er ook muziek. Uit het omvangrijke en rijke oeuvre van Samuel de Lange jr. en sr. klonken orgelwerken, gespeeld door Bas de Vroome. Kamermuziek van Samuel jr. werd uitgevoerd door Laura de Lange (piano), het Rubens Kwartet en de sopraan Nienke Oostenrijk.

Fotopresentatie
Samuel de Lange jr. en zijn broer Daniel stonden in 2010 al centraal in een evenement in de Doelen in Rotterdam, onder de titel 'Licht op De Lange'. Daarbij was ook een fotoreproductie-tentoonstelling ingericht, die vanaf dinsdag 22 november gedeeltelijk bij het NMI te zien zal zijn. Met een keuze van mooie documenten en foto's wordt vooral iets getoond van Samuel en Daniel de Lange. Samuel jr., een grote orgelvirtuoos, pianist en belangwekkend componist, krijgt echter de meeste aandacht.

In een paar vitrines zijn nog originele documenten te zien: enkele foto's, een paar muziekhandschriften en programma's, alsook een piepklein dagboekje en twee eremedailles. Het is allemaal heel bescheiden, maar wel bijzonder, waarbij het niet alleen gaat om documenten uit de eigen collectie, maar ook om enkele documenten die de Stichting de Lange beschikbaar stelde. Dierbare familiestukken uit familiebezit die nu korte tijd bij het NMI liggen! Ook de meeste vergrotingen in de fotopresentatie zijn door de Stichting De Lange ter beschikking gesteld.

Archieven
Het NMI beschikt over archieven van Daniel de Lange (1841-1918), Samuel de Lange sr. en Samuel de Lange jr. Jarenlang was het archief van Daniël de Lange onderdeel van de muziekcollecties van het Gemeentemuseum in Den Haag. Het archief is sinds de vestiging van het NMI als zelfstandig instituut deel van de zeer talrijke archiefcollecties.

Vele jaren geleden, ergens in de jaren '80, deed Willem Noske, een van de voorvechters voor erkenning van de Nederlandse muziek, een van de grootste vondsten van zijn leven: het Requiem van Daniel de Lange. Dit werk beleefde in 1993 zijn wereldpremière door het Nederlands Kamerkoor, en werd in 2001 door het NMI in druk uitgegeven. Heel wat manuscripten van Samuel sr. en Samuel jr. werden in de loop der jaren aan het NMI gegeven. Voor het laatst in 2007, toen een belangrijk deel van de manuscripten van Samuel sr. werd overgedragen.

Uitgaven
Het NMI heeft altijd de waarde van De Lange's muziek onderkend. In 2009 werd de Nocturne und Romanze voor vier celli van Samuel de Lange jr. uitgegeven; in 2011 volgde de Fantasie over 'God enkel licht' voor orgel, geschreven door Samuel sr. omstreeks 1860. Binnenkort verschijnt een Sonate voor altviool en piano van Samuel jr., opnieuw een allereerste uitgave. Vanzelfsprekend werkt het NMI hierbij samen met de stichting De Lange, waarvan pianiste Laura de Lange, nazaat van beide Samuels, prominent vertegenwoordiger is.

23 november 2011

Nieuwe e-tijdschriften

Ingediend door admin op ma, 11/21/2011 - 23:00

Onlangs werd het e-tijdschriften bestand uitgebreid met enkele titels. Toegevoegd werden onder meer College Music Symposium, Music Perception en Musurgia. Het bestand telt nu 89 muziektijdschriften, met belangrijke titels als Current Musicology, Early Music, Journal of the American Musicological Society, Music & Letters, The Musical Times en het Tijdschrift van de KVNM. Toegang tot de e-tijdschriften is gratis voor leden, zowel vanuit de leeszaal als vanuit huis.

e-Tijdschriften

Music Perception


22 november 2011

Het NMI in De Tiende van Tijl

Ingediend door admin op ma, 11/21/2011 - 23:00

Het NMI heeft met enkele topstukken uit de collectie bijgedragen aan het televisieprogramma De Tiende van Tijl. Dit programma van de Avro bestond uit een serie van 6 afleveringen, met in elke aflevering aandacht voor beroemde componisten die een bezoek brachten aan ons land.

In de uitzending van 26 oktober waren brieven en handschriften van het echtpaar Schumann te zien. Robert en Clara Schumann waren zeer goed bevriend met de Nederlandse componist en dirigent Johannes Verhulst. In 1853 bezochten zij, mede dankzij de inspanningen van Verhulst, ons land voor een zeer succesvolle concertreis. Het Konzertallegro Op.134 van Robert Schumann beleefde daarbij zijn première in Utrecht en werd enkele dagen later opnieuw uitgevoerd in Diligentia in Den Haag. Het NMI bezit een bijzonder albumblad met daarop twee korte handschriftfragmenten van Robert en Clara uit dit Konzertallegro.

In de uitzending van 9 november werden Mozarts voetsporen in Den Haag gevolgd en nam presentator Tijl Beckand een kijkje in het NMI. Bij dit bezoek werd het het originele manuscript van Mozarts Galimathias Musicum (1766) uit de kluis gehaald, één van de topstukken uit de collectie van het NMI. Mozart schreef dit stuk in Den Haag, ter gelegenheid van de installatie van Willem V als stadhouder. Hij was toen nog maar 10 jaar oud. Het werk is geschreven onder begeleiding van zijn vader en het manuscript bevat naast het handschrift van Wolfgang tevens correcties van Leopold. Het manuscript is digitaal beschikbaar en toegelicht in een webexpositie.

Uitzending 26 oktober (Schumann)

Uitzending 9 november (Mozart)

Robert en Clara Schumann

Robert en Clara Schumann

22 november 2011

Julius Röntgen in beeld en geluid

Ingediend door admin op ma, 11/21/2011 - 09:18

Onlangs werd de website van Julius Röntgen  uitgebreid met een Engelse versie. Hiermee is de website ook toegankelijk geworden voor een internationaal publiek.

De website is vooral bedoeld voor muziekliefhebbers en andere geïnteresseerden die meer over Röntgen (1855-1932) willen weten. Zo is er veel te lezen over zijn leven en werk, de familie Röntgen en zijn bijzondere vriendschap met Edvard Grieg. Bijzonder interessant zijn ook de filmbeelden en geluidfragmenten van Röntgen.

Vorig jaar werd deze geheel vernieuwde website over Julius Röntgen online gebracht. De Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen heeft in samenwerking met grafisch bureau Mark Posthumus en het NMI aan de website gewerkt. De site is eigendom van het NMI en wordt daar ook beheerd.

Engelse versie Julius Rontgen website

www.juliusrontgen.nl

21 november 2011

Duo voor twee violen van J.H. Lübeck

Ingediend door admin op wo, 11/16/2011 - 13:33
 
Voor de serie ‘Uit het archief' van het muziektijdschrift Akkoord Magazine is een deel uit een duo voor twee violen van de Nederlandse componist J.H. Lübeck (1799-1865) geselecteerd.

Lübeck componeerde speciaal voor amateurs een set van drie Duo's onder de titel Hommage aux Amateurs du violon. Voor deze serie is gekozen voor het eerste deel uit het derde duet.    

Haags musicus
Alhoewel Lübeck geboren werd in Duitsland, woonde en werkte hij vanaf 1823 in Nederland. In eerste instantie was hij werkzaam als vioolvirtuoos maar al gauw werd hij een gezien pedagoog en dirigent. Hij was met name in Den Haag als eerste directeur van de Koninklijke Muziekschool een belangrijke man voor het muziekleven. Het is dan ook niet zonder reden dat in Den Haag een straat naar hem is vernoemd.

Download partituurpdf (Duo voor twee violen - J.H. Lübeck)

Download artikel pdf (Johann Heinrich Lübeck - Gelegenheidscomponist, AM nr. 42 - dec 2011/jan 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

lbeck-t
J.H. Lübeck

16 november 2011