Nieuws

Changed opening hours

Ingediend door admin op wo, 12/05/2012 - 23:00


Holidays

From Monday 24 December till Wednesday 2 January the NMI will be fully closed. The NMI will be open again on Thursday 3 January.

New situation 2013

Services will be further reduced, due to the forced dismissal of a large part of the staff. This is a result of the major budget cuts the NMI has suffered. Full services will now only be available on Tuesday, Thursday and Friday afternoon. There will be no change to the facilities for the consultation of archives. An appointment can be made with our staff.

Opening hours as from Thursday January 3 2013:

Monday-Friday: 10.00 - 17.00 hours
reading room access

Tuesday, Thursday and Friday: 13.00 - 17.00 hours
normal access and full services

Aangepaste openingstijden

Ingediend door admin op wo, 12/05/2012 - 23:00

Feestdagen
Van maandag 24 december t/m woensdag 2 januari zal het NMI volledig gesloten zijn. Vanaf donderdag 3 januari kunt u weer bij het NMI terecht.

Nieuwe situatie 2013
De dienstverlening zal in het nieuwe jaar verder beperkt worden in verband met het gedwongen vertrek van meer dan de helft van het personeel als gevolg van de bezuinigingen. De uitleen- en informatiebalie zal daarom alleen nog geopend zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur. Alleen op die momenten zullen aangevraagde boeken nog opgehaald kunnen worden en vindt er dienstverlening plaats. Het raadplegen van de archieven blijft ongewijzigd: archieven kunnen, na het maken van een afspraak met een medewerker, worden geraadpleegd in de studiezaal.

Vanaf donderdag 3 januari geldt de volgende regeling:

maandag - vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
leeszaal is toegankelijk

dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
volledige openstelling en normale dienstverlening

6 december 2012

Nieuwe digitale werkplekken

Ingediend door admin op ma, 11/19/2012 - 10:16
Met het vernieuwen van de digitale werkplekken beschikt u bij uw bezoek aan het NMI over een werkplek die voldoet aan een hoge standaard.

Wat houdt de vernieuwing in?

  • Nieuwe hard- en software (o.a. Office 2010, Google Chrome).
  • USB poort op alle pc's voor het opslaan van documenten of artikelen uit de Digitale Bibliotheek.
  • Eén wachtwoord voor inloggen op de werkplek én gebruik van de catalogus en de digitale bronnen.
  • Nieuwe faciliteiten voor printen en scannen (bij de KB).
  • Voor het maken van kopieën bij het NMI dient u bij de balie van het NMI een apart kopieer-tegoed op uw lenerspas te laten zetten.

Binnenkort kunt u met uw eigen inloggegevens ook gebruikmaken van het WIFI-netwerk binnen het KB-gebouw. Jaarpashouders krijgen hierbij tevens toegang tot de Digitale Bibliotheek en op de server opgeslagen documenten. Leeszaalpashouders krijgen alleen toegang tot internet. Nadere berichtgeving hierover volgt binnenkort.

Leeszaal NMI

19 november 2012

Grazioso van hofkapelmeester Graf

Ingediend door admin op do, 11/15/2012 - 15:14

Na 20 afleveringen komt er een einde aan de serie ‘Uit het archief' die het NMI sinds september 2009 heeft verzorgd in het muziektijdschrift Akkoord Magazine. Vanwege de bezuinigingen op cultuur moet het NMI noodgedwongen inkrimpen. Een van de gevolgen daarvan is, dat deze serie stopt. Alle bijdragen zijn nog beschikbaar via de website van het NMI.

In de laatste bijdrage is er aandacht voor de Haagse hofkapelmeester van Willem V, Christian Ernst Graf (1723-1804) die medio 18e eeuw in Den Haag kwam werken. Graf kwam eerst in dienst van prinses Anna van Hannover (1709-1759), de weduwe van stadhouder Willem IV en na haar dood bij haar zoon Willem V. Met deze goedbetaalde baan had Graf de belangrijkste muzikale positie in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Download partituurpdf(Grazioso voor twee violen, altviool en cello - Christian Ernst Graf)
Download 1e vioolpdf
Download 2e vioolpdf
Download altvioolpdf
Download cellopartijpdf

Download artikel pdf (Christian Ernst Graf - Hofkapelmeester van Willem V, AM nr. 48 - december 2012/januari 2013)

Graf

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

16 november 2012

 

Diepenbrock in Den Bosch

Ingediend door admin op do, 11/01/2012 - 09:55

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis zet haar Najaarsbijeenkomst in het teken van de viering van het 150ste geboortejaar van Alphons Diepenbrock (1862-1921), die in de periode 1888-1895 in Den Bosch woonde en werkte. Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd met de Stichting Vrienden Nederlandse Muziek op voorstel van het Alphons Diepenbrock Fonds en met medewerking van het bisdom Den Bosch en de gemeente Den Bosch.

Programma:

Mini-symposium
11:00 - 13:30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 10:30 uur)
De Toonzaal, Prins Bernardstraat 4-6, 5211 HE Den Bosch.

Lezing door Ton Braas: In de voetsporen van Reeser - over de lange weg van MH naar RC, over de totstandkoming van de onlangs gelanceerde oeuvrecatalogus van Alphons Diepenbrock:

Oeuvrecatalogus Alphons Diepenbrock

www.diepenbrock-catalogus.nl

Lezing door Désirée Staverman: Van de reizangen uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel tot de toneelmuziek bij Goethes Faust en Sophocles' Electra, ter gelegenheid van de presentatie van haar boek De toneelmuziek van Alphons Diepenbrock. Concept, compositie, uitvoering.
Medewerking wordt verleend door de vrouwen van Vocaal Ensemble Markant o.l.v. Bernard Touwen die de Paaschliederen uit Diepenbrocks toneelmuziek bij Goethes Faust tot klinken zullen brengen (voor het eerst sinds 1918) en David Visser, zang en declamatie.

Lunch (kosten € 10,00)
13:30 - 14:30 uur

Stadswandeling
14:30 - 15:30 uur
De wandeling voert langs diverse gebouwen in de binnenstad van Den Bosch die een rol hebben gespeeld in Diepenbrocks leven.

Concert:
15:30 - 16:30 uur
Schola Cantorum Sint Jan o.l.v. Jeroen Felix, m.m.v. Leonore van Sloten, mezzosopraan en Matthias Havinga, orgel.
Sint-Cathrien-kerk, Kruisbroederhof 4, Den Bosch
Op het programma werken van Diepenbrock, Palestrina, Sweelinck, Clemens non Papa en Hendrik Andriessen.

Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage van de bezoekers gevraagd; de opbrengst is bestemd voor de Schola Cantorum.

U kunt zich tot 5 november voor deze dag opgeven bij de KVNM via forumcommissie@kvnm.nl

27 september 2012

De Matthäus van Mengelberg

Ingediend door admin op zo, 10/07/2012 - 23:00

De najaarsbijeenkomst van de Willem Mengelberg Vereniging staat geheel in het teken van de beroemde opname uit 1939 van de Matthäus Passion van J.S. Bach door dirigent Willem Mengelberg. Met de lezing 'De Matthäus van Mengelberg' met Joan Berkhemer en Bas van Bommel.

Hoe mooi niet-authentiek kan zijn... De onvergetelijke Matthäus van Mengelberg

Bij Bachs Matthäus-Passion denkt men tegenwoordig aan Ton Koopman, Frans Brüggen of Jos van Veldhoven; kortom, aan de vele Nederlandse dirigenten, die zich specialiseren in de ‘authentieke uitvoeringspraktijk.' Zij spelen de Matthäus op darmsnaren, in kleine bezetting, met weinig vibrato en lage stemming, want zo en niet anders heeft Bach het bedoeld. Toch staat de beroemdste Nederlandse Matthäus aller tijden nog altijd op naam van een dirigent die er een heel ander uitvoeringsideaal op nahield: Willem Mengelberg. Zijn beroemde opname in het Concertgebouw in Amsterdam uit 1939 zondigt tegen alle leerstellingen van het authentieke credo: moderne instrumenten, een reusachtig koor en orkest en een volle, gevoelszwangere klank. En toch beweren de kenners, dat deze onvergetelijke dramatische uitvoering misschien wel de beste is die er ooit is geweest.

Willem Mengelberg en Wanda Landowska
Willem Mengelberg en Wanda Landowska

Hoe kan dat? Is authenticiteit misschien een overschat ideaal? Gaat het in de muziek niet om andere dingen: om emotie en expressiviteit? Violist en dirigent Joan Berkhemer (1951), raakte gefascineerd door Mengelbergs Matthäus-Passion. Hij hoopt in 2013 een live heropvoering van deze gedenkwaardige uitvoering te kunnen realiseren. Op 5 oktober zal hij met pianist en NRC-muziekcriticus Bas van Bommel (1979) de finesses van Mengelbergs beroemde uitvoering blootleggen. Met door henzelf gespeelde passages, onherkenbaar mooi gerestaureerde cd-fragmenten en veel achtergrondinformatie over Willem Mengelberg, zullen zij een lans breken voor deze gedenkwaardige uitvoering. Na afloop is er volop gelegenheid voor discussie.

Toegang: niet leden: € 15,- .
Leden WMV en studenten: € 10,- .

U wordt vriendelijk verzocht zich voor deze bijeenkomst vóór 4 oktober op te geven bij de secretaris van de Willem Mengelberg Vereniging via: margaret.krill@xs4all.nl of telefonisch via: 06-10.38.62.78
of door overmaking van het verschuldigde bedrag (o.v.v. WMV 5 oktober en het aantal personen) naar rek. nr. 155802 t.n.v. de Willem Mengelberg Vereniging.

27 september 2012

Intensieve samenwerking NMI - HGA

Ingediend door admin op ma, 10/01/2012 - 10:02

In opdracht van de Gemeente Den Haag en conform het advies 'Het cultureel kapitaal van Den Haag' hebben het NMI en het Haags Gemeentearchief (HGA) in de zomermaanden op hoofdpunten een plan opgesteld voor integratie van het NMI in het HGA. Op basis hiervan plan heeft B & W Den Haag besloten binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 een bedrag van € 300.000 per jaar toe te kennen voor behoud en toegankelijkheid van de collecties van het NMI.

Voorafgaand aan de besluitvorming door B&W heeft het NMI onder andere een zienswijze ingestuurd, verwerkt in een inspraaksrapport. De reactie van B&W hierop, alsook het besluit over het beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' vindt u in de volgende documenten:

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe (pdf, 977 kB)
Inspraakrapport
(pdf, 92 kB)
Besluit beleidsplan 2013-2016 'Haagse Nieuwe' (pdf, 113 kB)

Voor de toekomst is hiermee een goede basis gelegd voor continuïteit en behoud van de collecties van het NMI. De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere invulling van de integratie met het HGA. De inrichting van de organisatiestructuur is niet zo gemakkelijk. Bovendien moet ook goed worden gekeken naar de wijze waarop de collecties te zijner tijd bij het HGA worden ondergebracht, een logistieke opgave die een intensieve voorbereiding vergt.

Ambitie van zowel Gemeente Den Haag, HGA als NMI is om de collecties nationaal en internationaal te blijven profileren.

stadhuis-denhaag
Stadhuis en Gemeentearchief Den Haag

1 oktober 2012

150e geboortedag van Alphons Diepenbrock

Ingediend door admin op ma, 10/01/2012 - 08:48

Monografie
Monografie Alphons Diepenbrock - Leo SamamaOp 22 september is in het Concertgebouw de 150e geboortedag van Alphons Diepenbrock gevierd. Daarbij werd de monografie Alphons Diepenbrock - componist van het vocale gepresenteerd, geschreven door Leo Samama. Het boek is enthousiast ontvangen.

'Grote verrassing deze week is een prachtboek over Nederlands grootste componist, Alphons Diepenbrock (1862-1921). [...] Behalve zijn correspondentie, aan hem gewijde essays en monografieën, verscheen vorig jaar Erik Menkvelds ontroerende debuutroman Het grote zwijgen over Diepenbrocks huwelijk met Elisabeth de Jong van Beek en Donk en hun beider overspeligheid. Alles in dit gefictionaliseerde liefdesdrama berust op feiten, zo blijkt uit deze biografie, rijk geïllustreerd met bijzondere foto's van Diepenbrock en zijn entourage, waaronder Gustav Mahler op bezoek in Nederland.' - Elsbeth Etty, NRC (15-09-2012)

'Leo Samama brengt de persoon en het werk van Alphons Diepenbrock zo dichtbij dat je de biografie tot het einde blijft lezen. Een knappe prestatie.' - Paul Witteman

'Leo Samama componeerde een fraai biografisch essay over Alphons Diepenbrock, die van componerende classicus een componist werd met klassieke eruditie, en situeerde hem in de "tweede gouden eeuw" van Amsterdam, de jaren rond 1900.' - Jan Bank

'In dit fraaie biografische essay van Leo Samama staat Alphons Diepenbrock voortdurend op een kruispunt: classicus van huis uit, maar componist op eigen kracht; van Duitse herkomst maar doelbewust Frans georiënteerd; diepzinnig katholiek maar vrijzinnig; Nietzsche prefererend boven Wagner.' - Jan Bank

Cd-box
Diepenbrock cd-boxTevens werd bij deze gelegenheid de 8cd-box Alphons Diepenbrock: Anniversary Edition door Ton Braas uitgereikt aan Frits Zwart, directeur van het Nederlands Muziek Instituut. Deze box bevat acht cd's met bijna 100 werken, een uitgebreid 'booklet' en een bonus-dvd met de live registratie van de Missa in die festo vanuit het Concertgebouw, verzorgd door de AVRO en de NTR-ZaterdagMatinee op 25 februari 2012 plus de NTR-documentaire over het werk. De cd-box geeft hiermee een prachtig overzicht van Diepenbrocks werk.

presentatie 05
Overhandiging cd-box aan Frits Zwart (links) door Ton Braas (rechts).

 

Onderzoekers aan het woord (3)

Ingediend door admin op wo, 09/26/2012 - 23:00

Koordirigent en musicoloog Geert van den Dungen is een frequent bezoeker van het NMI. Momenteel werkt hij aan zijn proefschrift en doet daarvoor onderzoek naar het leven en werk van de Nederlandse componist Sem Dresden, van wie het NMI het archief beheert.

"Vanaf 2004 ben ik een zeer frequent gebruiker van de gespecialiseerde diensten, die het Nederlands Muziek Instituut aan haar bezoekers verleent. Voor mij als koordirigent en musicoloog is de unieke muziekcollectie die hier is opgebouwd een onuitputtelijke bron voor het verbreden en verdiepen van mijn repertoirekennis. Een groot deel van mijn concertprogramma's ontstaat in de studiezaal van het instituut, een camera silentissima, waar men zich in opperste concentratie op allerlei zeldzame en fraaie muziekmanuscripten en partituren kan richten. Ook mijn koren met hun concertpubliek in Breda en Rotterdam maken als gevolg hiervan kennis met minder voor de hand liggend repertoire, dat verrassend vaak waardering oogst.

Mijn belangstelling voor het Nederlands muziekrepertoire dateert al van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen ik als koorknaap bij dirigent, organist en componist Louis Toebosch de polyfonie van de 'oude Nederlanders' met de paplepel kreeg ingegoten. Daarnaast was er natuurlijk ook aandacht voor de kerkmuziek van Hendrik Andriessen en zijn tres pueri De Klerk, Mul en Strategier. De voorliefde voor de Nederlandse muziek die zich hierdoor in mijn jeugd kon ontwikkelen, duurt gelukkig voort tot op de dag van vandaag.

Momenteel werk ik aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift, dat gewijd is aan het leven en werk van de Joodse componist Sem Dresden (1881-1957), die in de eerste helft van de twintigste eeuw een veelzijdige spilfunctie in het Nederlands muziekleven vervulde. Hij was namelijk niet alleen lange tijd een vooruitstrevend en inventief componist en koordirigent, maar hij was ook een bevlogen docent (harmonieleer, analyse en compositie) en directeur van het Amsterdams Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tot zijn grote leerlingenschare behoorden belangrijke musici en componisten als Eduard van Beinum, Cor de Groot, Marius Monnikendam, Jan Mul, Willem van Otterloo, Robert de Roos, Leo Smit en Rosy Wertheim. Daarnaast was Dresden als bestuurder in vele muziekorganisaties een initiatiefrijk pleitbezorger van kwaliteitsverbeteringen binnen de Nederlandse muziekwereld. Tegenwoordig wordt de naam Sem Dresden vooral nog in verband gebracht met zijn standaardwerk Algemene Muziekleer, maar hij toonde zich ook in tal van artikelen en enkele boeken een begenadigd schrijver over muziek.

Het archief van Sem Dresden in het NMI bevat zijn compositorisch oeuvre in handschrift en drukken (liederen, koorwerken, kamermuziek, orkestwerken en soloconcerten), waarin zich de wonderlijke muzikale geesteswereld van deze markante persoonlijkheid openbaart. Ook is allerlei ander archiefmateriaal beschikbaar, waaronder curieuze correspondentie met figuren als Henk Badings, Alphons Diepenbrock, Alexandre Glazounov, Percy Grainger, Pierre Monteux, Willem Pijper, Albert Roussel en Matthijs Vermeulen.
Een van de voordelen van het NMI is dat je als onderzoeker in staat wordt gesteld bijna gelijktijdig archieven van Nederlandse componisten en musici naast elkaar te leggen. Dit kan verrassend vergelijkingsmateriaal opleveren met daarin onverwachte dwarsverbanden. Dat een flink deel van de huidige voorzieningen van het NMI door cultuurbezuinigingen gaat verdwijnen, is een grote aderlating voor de toegankelijkheid van het Nederlands muzikaal erfgoed.

Geert van den Dungen, 1 oktober 2012

Geert van den DungenSem Dresden

We nodigen onze lezers en bezoekers graag uit om in een eigen bijdrage iets te vertellen over ‘hun’ archief, over een vondst in de collectie, of over een bijzondere ervaring tijdens hun speurtochten in het NMI. U kunt contact opnemen met de webredactie.

NMI-cd bij Radio Monalisa

Ingediend door admin op di, 09/25/2012 - 11:46

Radio Monalisa (Stads FM) zal in september en oktober aandacht besteden aan de liederen van vrouwelijke componisten die staan op de onlangs door het NMI uitgebrachte cd ‘Nederlandse liederen' met mezzosopraan Elisabeth von Magnus en pianist Jacob Bogaart.

Op 26 september komen tussen 21:00 en 22:00 uur de drie liederen van Anny Mesritz-van Velthuysen aan bod die op deze cd staan. De Concertzender herhaalt dit programma op 30 september van 11:00 tot 12:00 uur.

In de loop van oktober staan de liederen van Bertha Frensel Wegener-Koopman geprogrammeerd. Meer informatie is te vinden op de website van Radio Monalisa.

Anny Mesritz-van Velthuysen Nederlandse liederen
Anny Mesritz-van Velthuysen Meer informatie »


25 september 2012

Muziekagenda 2013

Ingediend door admin op vr, 09/14/2012 - 13:03

Het NMI werkt al een aantal jaren samen met Bekking & Blitz, uitgevers in Amersfoort. Deze uitgeverij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van museale en historische uitgaven. Met gebruikmaking van het bijzondere illustratiemateriaal uit de collecties van het NMI verschijnt sinds 2008 jaarlijks een muziekagenda.

Muziekagenda 2013Voor de agenda 2013 werd opnieuw een bijzondere selectie gemaakt van documenten ontleend aan de talrijke archieven, de bibliotheek en de overige collecties van het instituut. Opgenomen zijn foto's van onder meer de pianiste Fania Shapiro, cellist Gérard Hekking, componiste en pianiste Henriëtte Bosmans, dirigent Willem Kes en vele anderen. De foto's zijn voorzien van korte toelichtingen met leuke en soms verrassende wetenswaardigheden over het Nederlandse muziekleven. Ook bijzondere titelpagina's, oude drukken en fraai ontworpen omslagen van programmaboekjes sieren deze fraaie agenda.

Op de voorkant de violiste Erna Rubinstein (1903-1966). Zij gold als wonderkind en werd toen ze al wat ouder was door Willem Mengelberg als protégé meegenomen naar Amerika om daar als soliste op te treden.

De agenda is te bestellen in de webwinkel »

14 september 2012

Militaire marsen van Ruloffs

Ingediend door admin op do, 09/13/2012 - 13:24

De serie 'Uit het archief' van Akkoord Magazine sluit deze keer aan bij het onderwerp van het seminar 'Hoogtijdagen van de Militaire Muziek' dat het NMI op 7 november a.s. organiseert ter gelegenheid van de afronding van het project 'Militaire muziek'. In dit project is de muziek die door schutterijen en militaire kapellen gebruikt is om het ceremonieel bij de krijgsmacht luister bij te zetten, toegankelijk gemaakt voor publiek. Zie hier voor meer informatie over het seminar.

Voor de muziekbijlage werden een paar korte marsen van de Nederlandse componist Bartholomeus Ruloffs (1741-1801) uit de collecties van het NMI opnieuw gezet. De eenvoudige compositie geeft een mooi voorbeeld van de praktijk van toen. Ruloffs maakte van deze drie marsen voor orkest namelijk een bewerking voor viool en piano om samen thuis te spelen.

Download pianopartijpdf(Marsch, Retraite en Vaandelmarsch - Bartholomeus Ruloffs)
Download vioolpartijpdf

Download artikel pdf(Bartholomeus Ruloffs - Patriot en musicus te Amsterdam, AM nr. 47 - oktober/november 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

ruloffs
Bartholomeus Ruloffs

17 september 2012

Barokmuziek in de Nederlanden

Ingediend door admin op di, 09/11/2012 - 09:47

Het NMI heeft een nieuwe cd uitgebracht onder de titel ‘Barokmuziek in de Nederlanden: muziek voor cello en klavecimbel', met Elske Tinbergen (barokcello) en Jörn Boysen (klavecimbel).

Op deze cd staan werken van de Nederlandse componisten Willem de Fesch (1687-1761), Pieter Bustijn (1649-1729) en Alexis Magito (1711-na 1772).

Deze cd werd mogelijk gemaakt dankzij een privédonatie en een bijdrage van het Von Brucken Fock Fonds.

Barokmuziek in de Nederlanden
Barokmuziek in de Nederlanden (achterzijde)


Barokmuziek in de Nederlanden beluister fragment
1. Alexis Magito: Sonata I in a minor Op.1 - Adagio
14. Willem de Fesch: Sonata III in d minor Op.8 - Allemanda
20. Pieter Bustijn: Suite VI in a minor Op.1 - Sarabanda
25. Alexis Magito: Sonata II in F major Op.1 - Aria, Vivace


Musici

Jörn Boysen en Elske TinbergenHet duo Elske Tinbergen en Jörn Boysen viert binnenkort zijn tienjarig bestaan. In de afgelopen jaren heeft het in historische uitvoeringspraktijk gespecialiseerde duo in heel Nederland concerten gegeven. Tijdens de concerten worden regelmatig bijzondere instrumenten bespeeld zoals de basse de violon, violoncello piccolo en klavichord. De laatste jaren besteedden zij speciale aandacht aan muziek uit de Nederlanden van onder meer Pieter Bustijn, Alexis Magito en Willem de Fesch.

De cd is te bestellen in de webwinkel »

11 september 2012

Oeuvrecatalogus Alphons Diepenbrock online!

Ingediend door admin op do, 09/06/2012 - 11:05

Op donderdag 6 september is tijdens een seminar bij het Nederlands Muziek Instituut de website met daarop de oeuvrecatalogus van de componist Alphons Diepenbrock (1862-1921) gelanceerd door de kleindochter van Diepenbrock Odilia Vermeulen.

Een team van gerenommeerde muziekwetenschappers heeft in opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en de Stichting Reeser-Publikatiën ten behoeve van deze website beschrijvingen van alle werken van Diepenbrock gemaakt. De website is in zijn uitgebreidheid en veelzijdigheid uniek te noemen en zal een verdere aandacht voor de muziek van Alphons Diepenbrock stimuleren.

Tijdens het seminar, dat ter gelegenheid van deze presentatie werd georganiseerd door het Nederlands Muziek Instituut en de Stichting Reeser-Publikatieën, werden voordrachten gehouden door Jan Bank, Leo Samama, Ton Braas en Odilia Vermeulen. De middag werd muzikaal besloten door de mezzosopraan Elisabeth von Magnus en pianist Jacob Bogaart met onder meer liederen van Alphons Diepenbrock.

De website is samen met Trilobiet Internetdiensten te Rotterdam ontwikkeld, dat ook verantwoordelijk is geweest voor de bouw van de database. De online oeuvrecatalogus staat onder beheer van het Nederlands Muziek Instituut.

 

Alhons Diepenbrock Oeuvrecatalogus

www.diepenbrock-catalogus.nl »

6 september 2012

Haagse meesters bij Internationaal Kamermuziekfestival

Ingediend door admin op do, 08/30/2012 - 11:23

Het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag bestaat 10 jaar en dat wordt uitbundig gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum zet het festival de stad Den Haag en zijn componisten in het zonnetje. Tijdens het festival klinken composities van Peter van Anrooy, Christian Ernst Graaf, Robert de Roos, Johannes Verhulst, Alexander Voormolen en Graaf Unico van Wassenaer. Het NMI beheert van al deze componisten de archieven, behalve van Graaf en Van Wassenaer.  

Programma

Jubileumconcert: zaterdag 15 september | 20.15 uur | Nieuwe Kerk
Pieter Hellendaal - Concerto Grosso nr.3 in F
Christian Ernst Graaf - Sinfonie voor strijkers op. 1 no. 1 in Bes
Graaf Unico van Wassenaer - Uit Concerti Armonici: Concerto nr.1 in G voor vier violen

Componist en musicoloog Leo Samama verzorgt om 19:15 uur een concertinleiding over de Haagse muziekgeschiedenis en de Haagse componisten in dit festivalprogramma

Duivenvoorde Soirée: woensdag 19 september | 20.00 uur | Kasteel Duivenvoorde
Johannes Verhulst - Strijkkwartet nr. 3, op. 21

Finaleconcert compositiewedstrijd
The Hague Young Masters XXI: donderdag 20 september | 20.15 uur | Dr. Anton Philipszaal
Wereldpremière van het door Leo Samama voltooide Achtste Strijkkwartet van de Haagse componist Robert de Roos.

Peace of Music: vrijdag 21 september | Inloop 16.30 uur* | Academiegebouw van het Vredespaleis
Peter van Anrooy - Pianokwintet in A (1898)

Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op: www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl

 internationaal-kamermuziekfesival-den-haag-2012

30 augustus 2012

Uitspraak bestuursrechter

Ingediend door admin op ma, 08/27/2012 - 08:18

In augustus heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan inzake het beroep van het NMI tegen het verbreken van de langjarige subsidierelatie door het ministerie van OCW. Het beroep ging met name om de procedurele kant rond het afschaffen van langjarige subsidies. Helaas is het bezwaar ongegrond verklaard.

Op dit moment wordt in opdracht van de Gemeente Den Haag, conform het advies 'Het cultureel kapitaal van Den Haag', door het NMI en het Haags Gemeentearchief (HGA) gewerkt aan een plan voor integratie van het NMI in het HGA. Het NMI hoopt op korte termijn hierover nader te kunnen berichten.

Lees de volledige uitspraak pdf.

27 augustus 2012

Röntgen op Radio 4

Ingediend door admin op do, 07/26/2012 - 23:00

In het radioprogramma Muziekwijzer van omroep Max gaat Edwin Rutten met musici en luisteraars op ontdekkingstocht door de klassieke muziek. Er worden verbanden gelegd tussen bekende en onbekende muziekwerken. In week 31 (30 juli t/m 3 augustus) zal Julius Röntgen jr. dagelijks om omstreeks 13.30 uur over onder meer een aantal composities van zijn grootvader Julius Röntgen vertellen. Het archief van zijn grootvader wordt beheerd in het NMI. Aandacht zal ook besteed worden aan de benarde situatie van het NMI en het belang van de collectie voor het Nederlands muziekleven.

Het cd-label CPO brengt in nauwe samenwerking met het NMI het volledige symfonische oeuvre en de soloconcerten van Röntgen uit. De reeds verschenen cd's zijn verkrijgbaar in de webwinkel. Tevens te koop in de webwinkel zijn cd's met kamermuziek van Röntgen, uitgebracht door diverse andere labels, en een aantal door het NMI uitgegeven bladmuziekuitgaven.

In 2010 is een website over het leven en werk van Julius Röntgen online gegaan. Deze website is tot stand gebracht in een samenwerking tussen de Vereniging van Familieleden van Julius Röntgen en het NMI.

Uitzending Muziekwijzer
Iedere werkdag
13.00 - 15.00 uur
Radio 4

Edwin Rutten

27 juli 2012

Elegie van Carl Krill

Ingediend door admin op di, 07/17/2012 - 07:26

In de serie ‘Uit het archief' van Akkoord Magazine wordt in het augustus/septembernummer aandacht besteed aan de vrijwel onbekende componist Carl Krill (1846-1927). Voor de muziekbijlage werd een deeltje uit zijn Sechs Skizzen für Pianoforte zu 4 Händen opus 8 geselecteerd. Een romantisch werkje dat niet moeilijk is, maar wel veel voordracht en een goede balans tussen beide spelers vereist.

Carl Krill werd geboren in Keulen waar hij ook piano en compositie studeerde. Vanaf 1871 woonde hij in Nederland waar hij in verschillende steden als dirigent en pianopedagoog werkzaam was. Hij schreef piano- en koorwerken, kamermuziek en liederen. Waarschijnlijk werden deze werken ook voor zijn dagelijkse praktijk gebruikt: zijn pianoleerlingen, zijn koor en het musiceren in kamermuziekverband.

Download partituurpdf (Elegie - Carl Krill)

Download artikel pdf(Carl Krill - Dichter, denker en philosoof, AM nr. 46 - augustus/september 2012)

Bekijk ook de eerder verschenen bijdragen in de serie 'Onbekende composities'.

Carl Krill
Carl Krill

17 juli 2012

Motie aangenomen in Tweede Kamer

Ingediend door admin op vr, 07/06/2012 - 14:27

Een CDA/PvdA motie van deze strekking werd op 5 juli tijdens het laatste debat voor het Kamerreces aangenomen.

Het gaat om belangrijke politieke steun vanuit de kamer. Hoe het ministerie van OCW dit vorm gaat geven is nog onduidelijk. Het NMI is in ieder geval blij dat de kamer aandacht voor het muzikaal erfgoed heeft!

Motie 33000-VIII nr. 215 pdf

5 juli 2012

Vier sterren voor cd met Nederlandse liederen

Ingediend door admin op wo, 07/04/2012 - 14:18
De cd met Nederlandse liederen die het NMI onlangs heeft uitgebracht, kreeg van Frits van der Waa een vier sterren recensie in De Volkskrant. Op deze cd staat voor het merendeel onbekend liedrepertoire, dat volgens Van de Waa alleszins de moeite waard is om beluisterd te worden.

Volkskrant Nederlandse LiederenCD Nederlandse Liederen

Bestellen »

4 juli 2012